Дипломна робота «Соціально-психологічні особливості прояву негативних психічних станів у студентів під час екзаменаційної сесії», 2008 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 29.03.2010 19:59 · від Еля · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ І. Теоретичні засади прояву негативних психічних станів у студентів 1.1. Аналіз негативних психічних станів у науковій літературі 1.2. Особливості прояву негативних психічних станів у студентів 1.3. Причини виникнення негативних психічних станів у студентів РОЗДІЛ ІІ. Вивчення негативних психічних станів у студентів під час екзаменаційної сесії 2.1. Опис і обґрунтування методик використаних для дослідження негативних психічних станів у студентів під час екзаменаційної сесії 2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження негативних психічних станів у студентів під час екзаменаційної сесії 2.3. Методичні рекомендації подолання негативних психічних станів у студентів під час екзаменаційної сесії Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Проведене нами теоретичне та експериментальне дослідження, присвячене проблемі негативних психічних станів у студентів під час екзаменаційної сесії, дозволяє зробити наступні висновки:

- В системі негативних психічних станів студентів, які мають переважно соціально-психологічне походження, провідне місце посідають емоційні негативні стани, які можуть трансформуватись у стійкі властивості особистості та деформувати її подальший розвиток. Це зумовлює актуальність вивчення проблеми, однак, поза увагою науковців залишилася генеза негативних психічних станів у дітей молодшого шкільного віку, детермінанти, структура та механізми їх розвитку.

- Соціально-психологічні особливості негативних психічних станів у студентів виявляються у тому, що період студентства припадає на пізню юність, початок зрілості, головні проблеми, які потребують свого вирішення в цьому віці – це досягнення ідентичності і близькості. В емоційних процесах студента своєрідно відображаються умови і задачі його діяльності, проявляється його відношення до них, до всього того, що він пізнає і робить, що відбувається навколо. Для психічних процесів студентів у навчанні характерні: велика інтенсивність (особливо інтелектуальних почуттів), різноманітність, переходи від одних до інших, прискорення формування вищих почуттів. В широкому спектрі емоцій і почуттів студента особливе значення для ефективності його діяльності має почуття відповідальності за свою успішність, почуття нового та ін.

- Психічні стани студента - це тимчасові цілісні стани його психіки, що впливають на протікання психічних процесів і виявлення властивостей особистості, на які значний вплив має екзаменаційна сесія, як відносно короткочасний стресор, однак зміна емоційного і фізіологічного стану організму, викликана нею, буває досить значною. Негативні психічні стани у студентів, які виникають в період сесії впливають на хід і досягнення результатів діяльності студентів, на їх успішність, якість знань, навичок, умінь, на формування професійно важливих якостей особистості і т. д.

- Негативні психічні стани, які найчастіше зустрічаються у студентів під час екзаменаційної сесії - це тривожність, фрустрація, розлади настрою, стрес, та депресія (субдепресія). Причинами їх виникнення можна поділити на психологічні та біологічні.

- Апробована в дослідженні програма для корекції негативних психічних станів у студентів під час екзаменаційної сесії, засвідчила свою ефективність у формуванні якостей необхідних для подолання тривожності, фрустрації, стресу та ін. негативних психічних станів, відповідального ставлення до екзаменаційних випробувань та вміння керувати власними переживаннями, дозволила підтримати і мобілізувати позитивні психічні стани студентів.

- Динаміка зрушень у проявах негативних психічних станів внаслідок психокорекційного впливу простежується в результаті зменшення тенденцій до пониженого настрою, покращені стану студентів за параметрами: самопочуття, активність, настрій, зниження рівень реактивної та особистісної тривожності. Тому в становленні бадьорості, оптимізму, планомірність дій, витримки у студентів під час екзаменаційної сесії важливу роль відіграє вміння керувати власними емоціями та переживаннями.

- Позитивний вплив корекційної програми на прояви негативних психічних станів у студентів під час екзаменаційної сесії виявлений у актуалізації соціально-психологічних умінь і навичок, необхідних для самоорганізації життєдіяльності та конструктивної поведінки у стресових та напружених ситуаціях, однією з яких є екзаменаційна сесія.

- Для успішного подолання негативних психічних станів у студентів важливо: створити позитивну емоційну атмосферу в університеті; врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів; підтримання здорового морально-психологічного клімату у студентських групах та навчальних аудиторіях; формування у студентів якості необхідні для подолання тривожності, фрустрації, стресу та ін. негативних психічних станів.

Проведене теоретико-експериментальне дослідження не вичерпує усіх аспектів досліджуваної проблеми. Напрямком подальших наукових пошуків може стати дослідження гендерних відмінностей у негативних психічних станах студентів, вплив міжособистісних взаємин на їхній розвиток та на стан психічного здоров’я молодих людей.

Коментар модератора

70 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?