Курсова робота «Сутність і методи обчислення рентабельності підприємтсва», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.12.2006 13:11 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності 5 1.1. Формування прибутку підприємства 5 1.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації 12 1.3. Розділ і використання прибутку 15 1.4. Система показників рентабельності 19 Розділ 2. Аналіз рентабельності виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ ВКФ "Консалекс" 25 2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ ВКФ "Консалекс" 25 2.2. Аналіз фінансової діяльності підприємства ТОВ ВКФ "Консалекс" 2.3. Аналіз рентабельності підприємства ТОВ ПКФ "Консалекс" 36 Розділ 3. Визначення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності підприємства ТОВ "Консалекс" 38 Висновки 43 Список використаної літератури 47

Висновок

Рентабельність безпосередньо зв'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку.

Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.

Різні варіанти рішень, що приймаються для визначення прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку рентабельності зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності.

Класифікація показників рентабельності:

Госпрозрахункова рентабельність

- рентабельність окремих видів продукції (робіт послуг): прибуток від випуску, реалізації (собівартість); прибуток від випуску, реалізації (собівартість за мінусом матеріальних витрат); прибуток від випуску реалізації (вартість за оптовими цінами).

- рентабельність підприємств, організації установ: балансовий прибуток (авансова вартість); прибуток від основної діяльності (поточні витрати, собівартість); прибуток від основної діяльності (обсяг реалізації за оптовими цінами);

- рентабельність галузей економіки: прибуток галузі (головний капітал); прибуток галузі (поточні витрати); прибуток галузі (обсяг реалізації).

Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) може групуватися на показниках прибутку від їхнього випуску або реалізації. При цьому поточні витрати можуть братися в таких варіантах: собівартість (виробнича або повна); собівартість за виключенням матеріальних витрат (рентабельність щодо заново створеної вартості; вартість в оптових цінах (вартість за мінусом непрямих податків).

Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: балансовий прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна брати в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний капітал, оборотний капіталі.

Для розрахунку рентабельності галузей береться загальна сума прибутку, отримана підприємствами, об'єднаннями, іншими госпрозрахунковими формуваннями, що входять у відповідну галузь економіки. На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній низькорентабельних і збиткових підприємств.

На основі проведеного аналізу рентабельності ТОВ ПКФ "Консалекс" можна зробити висновки про те, що коефіцієнт рентабельності активів У ТОВ ПКФ "Консалекс" даний коефіцієнт становить: на 2003р. +0,99, на 2004р. -+8,59. Нормативне значення даного коефіцієнту має бути >0, окрім того, повинне збільшуватись. Наявність чистого збитку та відсутність чистого прибутку, а також показники даного коефіцієнту свідчать, що підприємство неефективно використовує свої активи.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу має таке ж саме значення, як і показник коефіцієнту рентабельності активів.

Коефіцієнт рентабельності діяльності становить: в 2003р. +0,16, в 2004р. - +0,0016. Нормативне значення цього показника має бути >0, окрім того, має збільшуватися. Показники даного коефіцієнту говорять про те, що господарська діяльність ТОВ ПКФ "Консалекс" є неефективною.

Коефіцієнт рентабельності продукції становить: в 2003р. +0,15, в 2004 - -0,1. Нормативне значення даного коефіцієнту має бути >0 і повинне збільшуватись. Тож, в жодному з аналізованих років даний коефіцієнт не відповідав нормі, оскільки, якщо для 2003р. замість показника прибутку від реалізованої продукції, використовувався показник збитку, то можна зазначити, що в цьому році підприємство було неприбутковим; що ж стосується в 2004р., то тут збитковості від реалізованої продукції не спостерігається, проте коефіцієнт рентабельності продукції менший за 0 – отже, не відповідає нормативному значенню. Таким чином, господарська діяльність підприємства не прибуткова.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у нього та раціональність їхнього використання. Підприємство є рентабельним, якщо суми виручки від реалізації продукції досить не тільки для покриття витрат на виробництво та на реалізації, а й на утворення прибутку. За даними показників рентабельності підприємства "Консалекс", його діяльність не є прибутковою.

За результатами аналізу можна зробити наступні пропозиції:

- По-перше, для одержання прибутку, підприємство повинне найбільш повно використовувати ресурси, які знаходяться в його розпорядженні, і в першу чергу воно повинно використовувати виявлений резерв по виробництву на наявному в нього устаткуванні додаткової продукції. Збільшення випуску знижує витрати на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному підсумку веде до збільшення прибутку від реалізації продукції. Ну а крім цього, додаткове виробництво рентабельної продукції вже саме по собі дає додатковий прибуток. Таким чином, при збільшенні випуску і, відповідно, реалізації рентабельної продукції збільшується прибуток у розрахунку на одиницю продукції, а також збільшується кількість реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої збільшує загальну суму прибутку. Унаслідок цього, збільшення рентабельної продукції, що випускається, за умови її реалізації дає значний приріст обсягу прибутку. У нашому випадку додатковий приріст обсягу продукції, що випускається, може дати підприємству 237,405 тис. грн. додаткового прибутку.

- Зниження собівартості також значно може збільшити одержуваний підприємством прибуток. Як описувалося в попередньому пункті, одним з факторів зниження собівартості є збільшення обсягу продукції, що випускається. Іншими факторами є:

- Злагоджена робота всіх складових виробничого процесу (основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва);

- Оптимізація потокових процесів на підприємстві.

- Немаловажливим фактором одержання додаткового прибутку є оптимізація структури збуту. При проведенні даної оптимізації питома вага продукції, реалізованої по договірним, більш високих цінах, повинна збільшитися до свого максимального рівня, а в ідеалі - до 100%. Відповідно, частка продукції, реалізованої підприємством іншим організаціям по лінії взаємозаліків по більш низьких цінах повинна бути якнайнижче.

- Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності продажів є збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження собівартості товарної продукції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення