Курсова робота «Антимонопольна політика держави», 2006 рік

З предмету Макроекономіка · додано 28.03.2010 18:57 · від magistral98 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Монополістичні тенденції та монополії в ринковій економіці 1.1. Виникнення та сутність монополії 1.2. Форми та види монополій 1.3. Монопольна ціна та цінова дискримінація Розділ 2. Антимонопольний комітет україни 2.1. Правовий статус Антимонопольного комітету України 2.2. Антимонопольний комітет України : як все починалося 2.3. Види порушень антимонопольного законодавства Розділ 3. Антимонопольне регулювання в україні 3.1. Принципи інституту антимонопольного регулювання 3.2. Деякі проблеми антимонопольно-конкурентної політики в Україні Висновки Перелік посилань

Висновок

З огляду на викладене вище, на мій погляд, на сучасному етапі необхідна якісно нова система державного регулювання монопольної діяльності, здатна створити відповідні умови для реалізації державної політики у сфері підтримки та розвитку ефективної конкуренції. З цією метою потрібно, перш за все, вдосконалити нормативно-законодавчу базу, вчасно коригувати її з

урахуванням змін, які відбуваються в економічному житті суспільства. Насамперед це стосується законодавства у сфері природних монополій. Крім

того, важливе значення має забезпечення "прозорого" і надійного контролю за процесами ціноутворення, обсягами випуску та реалізації продукції не тільки природних монополістичних структур, а й галузей, технологічно не пов'язаних із природними монополіями, однак на тривалий період поставлених у подібні умови

минулим історичним розвитком.

Діяльність державних органів має спрямовуватись також на зняття всіх бар'єрів (економічних, адміністративних, політичних) для входження на монополізовані ринки інших господарських агентів, і насамперед національних.

Таким чином, формування і проведення розумної економічної політики, спрямованої на оптимальне поєднання монопольних і конкурентних сил в еко- номіці України, має створити надійний заслін безчинствам монополістичних структур. Від розв'язання цієї проблеми значною мірою залежить майбутнє на-ціональної економіки. Отже, основні завдання сучасної монопольно-конкурентної політики в Україні можна визначити як:

- оптимізацію величини питомої ваги ренти природних монополій, що

вилучається до Державного бюджету, з величиною доходів суб'єктів природ

них монополій та розмірами тарифів на їхні послуги;

- недопущення безпосереднього використання монопольної ренти, яка

утворюється у сфері природних монополій, як джерела додаткових інвестицій

у конкурентні галузі;

-створення системи органів державного регулювання суб'єктів природ-

них монополій, що виключало б поєднання в одному державному органі

функцій економічного регулювання відповідних ринків та функцій управлін-

ня майном суб'єктів природних монополій;

- забезпечення повноти регулювання суб'єктів природних монополій, зо-

крема, щодо однозначного регулювання цін (тарифів), якості послуг та їхньої

доступності;

- забезпечення економічної обгрунтованості тарифного регулювання су-

б'єктів природних монополій, зокрема, шляхом недопущення обов'язкового

відшкодування за рахунок тарифів витрат, безпосередньо не пов'язаних з ви-

робництвом відповідних послуг;

- реструктуризацію монопольних утворень, що не належать до сфери природних монополій, і цілісність яких штучно підтримується органами місцевої влади;

- обов'язкове врахування при реалізації податкової, регуляторної, інвес-

тиційної, митно-тарифної, приватизаційної, промислової політики їхнього

впливу на бар'єри вступу суб'єктів господарювання на товарні ринки;

- посилення штрафних санкцій, що застосовуються до суб'єктів господа-

рювання-порушників законодавства про захист економічної конкуренції, у

випадках зловживань ними монопольним (домінуючим) становищем або вчи-

нення антиконкурентних узгоджених дій;

- розгляд питання про доцільність законодавчого запровадження обмежень концентрації економічної влади.

Виконання цих завдань забезпечить обмеження монополізму, захист економічної конкуренції від недобросовісної, зменшення кількості випадків порушення антимонопольного законодавства, економічну ефективність у сфері природних монополій.

Коментар модератора

41 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?