Дипломна робота «Оцінка економічних ризиків підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність», 2006 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 28.03.2010 12:30 · від МОНРО · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ І. Економічні ризики зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств 1.1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств 1.2. Сутність економічних ризиків 1.3. Економічні ризики зовнішньоекономічної діяльності та їх види Висновки за розділом І РОЗДІЛ ІІ. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних підприємств 2.1. Особливості реалізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні 2.2. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Хмельницькій області 2.3. Методи оцінювання ступінню ризикованості при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Висновки за розділом ІІ РОЗДІЛ ІІІ. Проблеми ефективної зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств 3.1. Механізм ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємств 3.2. Шляхи запобігання економічним ризикам зовнішньоекономічної діяльності 3.3. Економіко-математична модель оцінки впливу зовнішньоекономічних ризиків на ефективність зовнішньоекономічної діяльності Висновок за розділом ІІІ Висновок Резюме Summary Література Додатки

Висновок

1. Визначено, що зовнішньоекономічна діяльність – це також в деякій мірі специфічна модель відповідних механізмів і важелів, за допомогою яких здійснюються найбільш характерні зовнішньоекономічні стосунки, відносини. За своєю економічною природою зовнішньоекономічна діяльність постає як процес реалізації зовнішньоекономічних зв’язків та операцій.

2. Різноманітність форм міжнародних відносин обумовлена великою кількістю видів зовнішньоекономічної діяльності, до яких відносяться: зовнішня торгівля, спільне підприємництво, співпраця, міжнародні об’єднання і організації, надання послуг, вільні економічні зони, офшорні зони.

3. Ризик зовнішньоекономічної діяльності – це невизначеність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у розвитку, руху, наслідках окремих зовнішньоекономічних операцій, напрямів, сегментів та ніш на світовому ринку.

4. Досліджено, що до основних груп зовнішньоекономічних ризиків відносяться: внутрішньодержавні, ненадійності партнера, пов’язаний з укладанням та умовами контракту, розрахунків, маркетинговий (ринковий), транспортний, валютний, управлінський.

5. В організації й управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні залишилось ще багато не вирішених проблем. Структура зовнішньоторговельного обороту як і раніше має переважно сировинний характер, все ще нераціональним являється імпорт, недостатньо ефективно функціонують спільні підприємства з іноземним капіталом. Великої уваги вимагають і такі питання, як створення стабільної правової бази, сприятливого інвестиційного клімату, ефективної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємств, підвищення якості експортної продукції багато інших.

6. Зовнішньоекономічна діяльність повинна стати самостійним джерелом збільшення національного доходу понад рівень його внутрішньодержавного формування, постійною складовою при визначені напрямів розвитку економіки.

7. Ефективність реалізації механізму розвитку зовнішньоекономічних відносин залежить від рівня методологічної підготовки механізму, а саме: визначення конкретної мети, призначення, стратегічних ціле і завдань даного механізму в розрізі територіальних пріоритетів, визначення базових принципів його реалізації.

8. До шляхів запобігання та зниження ризику в Україні віднесемо: страхування, диверсифікація, передача ризику, лімітування, збір додаткової інформації, забезпечення якості виготовленої продукції, перевірка партнерів по зовнішньоекономічні діяльності, бізнес-планування, підбір кваліфікованого персоналу, організація захисту комерційної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

9. Запропоновано алгоритм, який дає змогу забезпечити оптимальне співвідношення між рівнем досягнутого зниження ризику і необхідними для цього додатковими витратами, адже на практиці такого результату можна досягти лише за умови комплексного використання різних методів зниження ризику.

10. За проведеними розрахунками рівень появи зовнішньоекономічних ризиків з часом буде збільшуватись, що буде зумовлено збільшенням обсягів зовнішньоекономічної діяльності та тіснішою інтеграцією України і світовий бізнес простір.

Коментар модератора

Розглядається період 2003-2005рр. Посилань не густо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення