Курсова робота «Облік фінансового результату розподілу й використання прибутку», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 28.03.2010 11:47 · від Inna26 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Нормативно-законодавча база та теоретичні основи обліку фінансових результатів розподілу та використання прибутку 5 1.1. Економічна сутність доходів і фінансових результатів діяльності та їх формування 5 1.2. Економічно-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 19 Розділ 2. Організація, порядок формування та облік фінансових результатів на підприємстві Троїцька сільська рада 30 2.1. Стисла організаційно-економічна характеристика базового підприємства 30 2.2. Облік доходів підприємства 39 2.3. Облік витрат підприємства 42 2.4. Облік фінансових результатів діяльності 46 2.5. Звітність про фінансові результати 48 Розділ 3. Вдосконалення обліку фінансових результатів 50 Висновки і пропозиції 57 Список використаних джерел 60 Додатки 65

Висновок

За результатами проведених досліджень можна зробити наступні висновки.

Питання вдосконалення обліку доходів і видатків та їх контролю на даний час є дуже актуальними. Тому особливого значення набуває нормативно-законодавче регулювання цих питань. Хоча на сьогодні існує велика кількість нормативно-правової літератури з бухгалтерського обліку, але для сільських бюджетів замало розроблено нормативно-правової бази.

За результатами аналізу фінансування Троїцької сільської ради відбувається лише з місцевого бюджету, тому в 2006 році порівняно з 2005 роком простежується збільшення доходів за статтею «Податки з доходів громадян» на 10759,00 грн. Також ця тенденція простежується в 2007 році. Доходи за цією статтею збільшилися на 3484,00 грн. порівняно з 2006 роком. Питома вага за статтею склала 5,2% у 2005 р., 10,5% у 2006 р. та 8,4% – 2007 р.

Щодо статті «Податок на землю», то в 2006 році порівняно з 2005 роком доход становив 2232,00 грн. за мінусом. Але вже в 2007 році доход за цією статтею порівняно з 2006 роком склав 4228,00 грн. Питома вага за статтею склала 9,1% у 2005 р., 5,4% у 2006 р. та 5,3% – 2007 р.

В 2006 році доход за статтею «Орендна плата за землю» порівняно з 2005 році склав 1898,00 грн., а в 2007 році – 19656,00 грн. Питома вага за статтею склала 10,6% у 2005 р., 9,1% у 2006 р. та 14,1% – 2007 р.

Доходи з плат за торгові патенти в 2006 році були набагато більшими ніж в 2007 році. В 2007 році вони склали 467,00 грн. за мінусом. Питома вага за статтею склала 2,2% у 2005 р., 4,7% у 2006 р. та 2,9% – 2007 р.

Доходи за статтею «Місцеві податки і збори» у 2005 році склали 2497,00 грн., це на 1112,00 грн. більше ніж у 2006 році. Але вже в 2007 році доходи за цією статтею зросли на 1706,00 грн. порівняно з 2006 роком. Питома вага за статтею склала 2,0% у 2005 р., 0,8% у 2006 р. та 1,2% – 2007 р.

Доходи з фіксованого сільськогосподарського податку також як і за статтею «Місцеві податки і збори» у 2005 році були більшими ніж у 2006 році, а в 2007 році зросли на 7260,00 грн. від попереднього року. Питома вага за статтею склала 3,9% у 2005 р., 7,8% у 2006 р. та 3,5% – 2007 р.

Доходи з єдиного податку також зросли, це пов’язано зі збільшенням розміру заробітної плати: у 2006 році вони були більшими на 5425,00 грн. порівняно з 2005 роком, а у 2007 році – на 2740,00 грн. порівняно з 2006 роком. Питома вага за статтею склала 4,8% у 2005 р., 7,0% у 2006 р. та 5,7% – 2007 р.

Троїцька сільська рада отримує доходи і за статтею «Державне мито». У 2005 році ці доходи були більшими ніж у 2006-06 роках на 558,00 грн. та 266,00 відповідно. Питома вага за статтею склала 0,8% у 2005 р., 0,2% у 2006 р. та 0,08%, тобто ≈ 0,1% у 2007 р.

Також зросли доходи від державних дотацій та субвенцій у 2006 році на 13023,00 грн., у 2007 році на 55415,00 грн. Питома вага за статтею склала 61% у 2005 р., 59% у 2006 р. та 58% – 2007 р.

Протягом трьох років спостерігаються переваги поточних видатків над капітальними. Це пов’язано насамперед зі збільшенням мінімальної заробітної плати, зі збільшенням норм харчування та цін на продукти харчування, а також зі збільшенням цін на комунальні послуги (вода, опалення, газ, електроенергія).

Тому відхилення у 2006 році за статтею «Поточні видатки» склало 12003,00 грн. порівняно з 2005 роком і 70932,00 грн. відповідно у 2007 році порівняно з 2006 роком. При цьому питома вага за цією статтею видатків склала 96,7% у 2005 р., 99,7% у 2006 р. та 95,3% у 2007 р.

Капітальні видатки (придбання основного капіталу, капітальне будівництво, будівництво житла ті інше, реставрація пам’яток культури, історії та архітектури) склали у 2006 році 700,00 грн. за мінусом порівняно з 2005 роком і 700,00 грн. у 2007 році порівняно з 2006 роком. При цьому питома вага за цією статтею видатків склала 0,8% у 2005 р., 0,2% у 2006 р., 0,4% у 2007 р.

Облік доходів і видатків в Троїцькій сільській раді ведеться в основному з дотриманням вимог чинного законодавства. Але виявлені деякі недоліки:

– складання значної кількості документів бухгалтерського оформлення (меморіальних ордерів) створює зайву проміжну ланку між виправдними документами й обліковими регістрами;

– багаторазовість записів господарських операцій і пов’язані з цим зайві затрати праці;

– роз’єднаність синтетичного й аналітичного обліку, що часто призводить до відставання записів на аналітичні рахунки від записів на синтетичні;

– віднесення значного обсягу робіт на кінець місяця, що зумовлює нерівномірність завантаження облікових працівників, відставання у складанні і поданні звітності;

– недостатня пристосованість облікових регістрів для отримання необхідної інформації для складання звітності, що зумовлює необхідність додаткових вибірок і розрахунків у процесі складання звітності.

З метою вдосконалення обліку було запропоновано ввести в дію облік за допомогою програми «Парус-Бюджет».

За результатами проведеної перевірки було виявлено, що станом на 28.12.2007 року потреба в коштах на утримання Троїцької сільської ради становила 206546 грн., фактично профінансовано 205246 грн., що в відсотковому відношенні складає 99,4%. Недофінансування складає 1300 грн. також виявлено переплати грошового забезпечення та заробітної плати на 159,01 грн., хоча це арифметична помилка.

З метою усунення порушень Троїцької сільської ради запропоновано посилити внутрішній контроль. Запропоновані заходи дозволять вести облік доходів і видатків в Троїцькій сільській раді на більш високому рівні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали