Курсова робота «Визначення та реалізація маркетингової стратегії підприємства», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 27.03.2010 20:55 · від lipo · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Роль і місце основних конкурентних стратегій та стратегій позиціонування в процесі стратегічного маркетингового управління організацією 1.1Зміст процесу стратегічного маркетингового управління 1.2. Основні конкурентні стратегії та стратегії позиціонування Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства на цільовому ринку 2.1. Аналіз динаміки розвитку ринку одягу в Україні 2.2. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства РОЗДІЛ 3. Розробка та обґрунтування маркетингової стратегії підприємства 3.1. Розробка та обґрунтування маркетингової стратегії підприємства за SWOT- аналізом 3.2. Розробка та обґрунтування маркетингової стратегії підприємства за моделлю HOFER/SCHENDEL 3.3. Вибір конкурентної стратегії підприємства за Портером Висновки Перелік використаної літератури

Висновок

В сучасних умовах розвитку українського бізнесу чимало труднощів і невдач виникає за рахунок недостатнього використання маркетингу, невмінням формувати і ефективно реалізовувати маркетингову політику.

В даній курсовій роботі було докладно розглянуто теоретичні аспекти питання сутності стратегічного управління і аналізу.

У процесі стратегічного аналізу необхідно звернути увагу на логічний перехід від аналізу мікро- і макросередовища підприємства до розробки альтернатив і вибору з них оптимальної стратегії.

Теоретичні основи були практично втілені на прикладі українського підприємства ЗАТ«Ужгородська ШФ». Основою його діяльності є виробництво та реалізація товарів легкої промисловості, зокрема, верхнього одягу. З метою кращого діагностування діяльності підприємства в другому розділі роботи подано огляд ринку одягу в Україні. Визначено останні тенденції та перспективи розвитку для операторів на цьому ринку.

Детально охарактеризовано загальну діяльність підприємства з розглядом організаційної структури підприємства, аналізом основних техніко-економічних показників за 2007-2008 роки.

Для більш повної діагностики діяльності підприємства було використано інструмент стратегічної діагностики, а саме методику стратегічної оцінки підприємства (СОП). Проведений аналіз стратегічної оцінки підприємства засвідчив про достатньо високий потенціал підприємства як суб’єкта господарювання і низку прорахунків з боку керівництва у питанні організації і ведення господарської діяльності.

Після проведення аналізу діяльності активних конкурентів, у порівнянні з діяльністю ЗАТ«Ужгородська ШФ», відмічено деякі конкурентні переваги підприємства, яке досліджується, але у той же час відмічено і недоліки підприємства.

Досліджуючи господарську діяльність ЗАТ«Ужгородська ШФ» встановлено, що підприємство дотримується стратегії росту, оскільки це підприємство постійно нарощує обсяги продажу, розширює мережу власних магазинів і в попередньому періоді мало тенденцію зростання основних показників діяльності. Тому рекомендовано підприємству і надалі дотримуватися вибраної стратегії. Це підтверджують наведені дані: фірма має набагато більше можливостей, ніж загроз, а також більше сил, чим слабостей. Отже, для неї може бути рекомендована стратегія поля SО «Сили-можливості», або «Максі-максі». Для подальшого динамічного розвитку своєї діяльності, підприємство повинно використовувати і нарощувати свій стратегічний потенціал.

Проведено розрахунки конкурентної маркетингової стратегії для ЗАТ«Ужгородська ШФ». Для досліджуваного підприємства, диференціація – надійна стратегія. Проте, аби зробити її успішною необхідно вміти донести до споживача цінність унікальної властивості даної продукції. Не слід також забувати про те, що витрати на створення унікальної властивості товару піднімають ціни на нього вище над рівнем середніх по галузі, що вимагає проведення обґрунтованої цінової та комунікаційної політики серед споживачів для підтримки конкурентоспроможності товару на ринку.

Коментар модератора

Робота не містить посилань на літературу, методика стратегічного аналізу непогана, теорія також хороша. 48 сторінок

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення