Курсова робота «Криза української економіки і шляхи її подолання», 2008 рік

З предмету Макроекономіка · додано 27.03.2010 20:38 · від Евгения · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Причини економічної кризи України у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ століття. 2. Ознаки економічної кризи в України на сучасному етапі. 3. Трансформаційні процеси в економіці України та шляхи подолання економічної кризи. Висновки Список використаної літератури

Висновок

Працюючи над темою нашої курсової роботи: “Криза української економіка і шляхи її подолання”, проаналізувавши праці з даної проблеми учених, економістів, політологів, з’ясувавши причини та основні ознаки економічної кризи, ми дійшли наступних висновків:

1. Найважливішими ознаками економічної кризи 90-х років ХХ – початку ХХІ століття в Україні є:

• різкий спад виробництва ВВП;

• бурхливі темпи інфляції;

• масове безробіття;

• катастрофічне зниження життєвого рівня переважної більшості населення;

• масова міграція робочої сили за кордон;

• зростання зовнішнього боргу;

• різка поляризація суспільства;

• значна депопуляція населення: з 1990 по 2005 роки чисельність населення скоротилась на 4,5 млн. осіб.

На відміну від класичної кризи в Україні, як і в інших країнах СНД, з кінця 1990 р. відбувається криза недовиробництва, яка за масштабами не має аналогів.

2. Сукупність причин соціально-економічної кризи в Україні доцільно поділити на три групи:

1) успадковані від колишнього СРСР, серед яких: тотальне одержавлення економіки, власності на засоби виробництва; глибокі диспропорції в економіці; антидемократичний характер управляння державною власністю; зосередження 95% всієї власності, розташованої в Україні, в руках загальносоюзних міністерств і відомств; відчуження трудящих ся від засобів виробництва і результатів праці, процесу праці; значна мілітаризація економіки; надмірна централізація при перерозподілі національного доходу через державний бюджет; політика пограбування села; значна монополізація економіки; величезне фізичне та моральне зношування основних фондів; низька продуктивність праці;

2) зумовлені непродуманістю реформаторських дій з часу проголошення незалежності України, серед яких: розрив господарських зв’язків з країнами колишнього СРСР; відсутність науково обґрунтованої стратегії трансформації командно-адміністративної системи в розвинутішу і досконалішу економічну систему; ухвалення непрацюючих, руйнівних, суперечливих за наслідками законів, відсутність механізму реабілітації багатьох з них; непродумане впровадження купона, що став засобом спустошення національного ринку; шокова лібералізація цін і ліквідація та знецінення трудових заощаджень; придушення національного виробництва; нестабільність фінансової системи; відсутність виваженої і комплексної військово-технічної політики держави; тіньовий і кримінальний характер роздержавлення й приватизації; масовий відплив капіталу за кордон; відсутність належного інвестиційного клімату в Україні; значне зростання управлінського апарату та витрат на нього; майже цілковита відсутність політики структурної перебудови господарства; стрімке подорожчання енергоносіїв; отримання значних кредитів на невигідних умовах, надмірний податковий тягар; швидка зміна урядів (до 2004 року змінилось 11 урядів);

3) зумовлені перехідним періодом трансформації існуючої економічної системи в іншу. Стратегічний курс і механізм реалізації цього процесу повинні бути детально обґрунтованими. Тоді їх можна буде послідовно реалізовувати шляхом створення нових, ефективних елементів економічної системи, передусім типів і форм економічної власності та господарського механізму, а трансформаційні процеси в економіці України не матимуть такого руйнівного характеру.

Унаслідок впливу названих чинників тіньова економіка охопила майже 60% сукупної народногосподарської діяльності, а державний бюджет не до отримує десятки мільярдів гривень. Крім того, за рівнем конкурентноспроможності країна нині займає приблизно 130 місце в світі.

Унаслідок названих причин найглибша економічна криза в Україні набула таких основних ознак, охарактеризованих з точки зору сутності фаз економічного циклу: фаза кризи завершилась; водночас продовжується фаза депресії (незважаючи на п’ять років економічного пожвавлення) внаслідок відсутності макроекономічної рівноваги, кризових процесів а окремих сферах і галузях економіки та масового безробіття; відбувається фаза пожвавлення; фаза піднесення ще не почалась, оскільки економіка не вийшла на рівень, який перевершує всі попередні.

3. В економічній літературі обговорюється стратегія економічних перетворень щодо виходу України з кризи, із цього приводу є кілька точок зору. Але всі ці варіанти сходяться в одному: при розробці нової соціально-економічної супер парадигми доцільно піти шляхом з'єднання переваг ринкової економіки з гідностями значної соціальної орієнтації. Інакше кажучи, варто шукати якийсь загальний життєздатний вектор, ефективний синтез загальних закономірностей і тенденцій соціально-економічного розвитку людства і того, що реально можливе в наших конкретних умовах.

Щоб подолати економічну кризу в Україні, необхідно розробити таку модель економіки, яка б мала наступні ознаки: ринкова економіка, основу якої складає ринкове підприємництво та наймана праця; змішана економіка з погляду форм власності і господарювання; у певній мірі одержавлена економіка (держсектор, держрегулювання); соціально орієнтована модель економіки; постіндустріальна система господарства; “відкрита” економіка, що використовує вигоди міжнародного поділу і кооперації праці, інтегрована у світове господарство.

Коментар модератора

38 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?