Курсова робота «Своєрідність сюжетики «Кентерберійських оповідань»», 2009 рік

З предмету Література · додано 25.03.2010 19:12 · від Dashyta · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ I. Місце сюжету в поетиці художнього твору 1.1. Методологічні підходи до розуміння сюжету 1.2. Типологія сюжетів епічних творів у теорії літератури 1.3. Своєрідність сюжетики в Англії у XIII-XIV ст 1.4. Сюжети епічних творів у Європі епохи Раннього Відродження РОЗДІЛ II. Своєрідність сюжетики « Кентерберійських оповідань» 2.1. Панорама зображення суспільства Англії XIV ст. у « Кентерберійських оповіданнях»Дж.Чосера 2.2. Роль запозичених сюжетів у « Кентерберійських оповіданнях» Дж.Чосера 2.3. Самобутність та унікальність англійських сюжетів у творі Дж.Чосера « Кентерберійські оповідання» Висновки Список використаної літератури

Висновок

В курсовій роботі ми розглянули сюжетику «Кентерберійських оповідань» Дж. Чосера. Визначили поняття сюжетики та підходи до її класифікації та вивчення. Вказані підходи акцентують увагу на аспектах сюжету (естетичному, семантичному, структурному, психологічному, культурно-історичному), які у значній мірі притаманні й досліджуваному твору.

Ми розглянули різні класифікації сюжету, що існують у літературознавстві, і визначили, що типи сюжетів залежать, здебільшого, від функції, яку вони виконують у творі, від характеру конфлікту та співвідношення подій, що складають сюжет.

Ми з’ясували, що «Кентерберійські оповідання» представляють собою дійсно ренесансну (за типом) енциклопедію англійського життя XIV ст., і разом з тим - енциклопедію поетичних жанрів. Типологічна функція сюжету виявляється у виборі оповідань для розповіді, у позасюжетних елементах: портретах соціальних типів, світоглядних позиціях тощо.

Ми дослідили характер запозичень сюжетів Чосера і переконалися, що вони, по-перше, численні: від класиків античності і біблійних сюжетів до сучасних автору письменників, по-друге, сміливі і несуть у собі печатку генія самого Чосера. Усі вони виявляють перенесення запозичень на англійське підґрунтя.

Специфіка сюжетики «Кентерберійських оповідань» полягає у виявленні суто національних рис англійського народу, його вірувань, звичаїв, грубуватого англійського гумору.

Ми розробили типологію сюжетів «Кентерберійських оповідань» за характером запозичень, виділивши такі сюжети:

1. італійські;

2. французькі;

3. біблійні;

4. міфологічні;

5. англійські.

Досліджені запозичені й оригінальні сюжети, крім того, розкривають світогляд самого Чосера, його цілком своєрідну філософську формулу гуманізму, погляди, сповнені оптимізму, віри в майбутнє, але цілком реалістичні й позбавлені романтизації.

Таким чином, Дж.Чосер розкрив перед англійською літературою всі шляхи для розквіту і долучив її до широкого руху світової літератури, давши своєму народу літературну мову. Ось чому таким значним є його вплив на подальший розвиток англійської літератури.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?