Курсова робота «Фінансова діяльність комерційних банків», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 24.03.2010 15:12 · від Катюша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоретичні аспекти фінансової діяльності комерційних банків 1.1. Суть, мета та основні принципи діяльності комерційних банків 1.2. Види комерційних банків та порядок їх реєстрації і ліцензування 1.3. Особливості фінансової діяльності комерційних банків Розділ іі. Аналіз фінансової діяльності акціонерно комерційного банку соціального розвитку «укрсоцбанк» 2.1. Організаційно – економічна характеристика банку 2.2. Аналіз фінансового стану банку Розділ ііі. Перспективи розвитку та шляхи підвищення ефективності роботи акціонерно комерційного банку соціального розвитку «укрсоцбанк» Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Завершення структуризації банківської системи за дворівневим принципом водночас не можна вважати остаточним завершенням процесу її формування, адже організаційна структура банківської системи ринкового типу має включати також мережу допоміжних організацій, які забезпечують нормальну діяльність кредитних установ, сприяючи функціонуванню складного механізму взаємозв’язків банків із суб’єктами економічних відносин, що діють у різних секторах господарства країни. На практиці в організаційному плані реалізація допоміжних функцій забезпечується елементами, які у своїй сукупності являють собою інфраструктуру банківської системи, що у нормальних ринкових умовах повинна охоплювати інформаційне, технічне, науково-методичне, кадрове та законодавчо-правове забезпечення діяльності банків.

Без цих елементів інфраструктури нормальне функціонування банків в умовах ринку неможливе. Тому необхідність інтегрування їх до банківської системи об’єктивно випливає з потреби всебічного регулювання діяльності кредитних установ, включаючи також діяльність допоміжних організацій в інтересах розвитку всієї банківської системи відповідно до потреб суб’єктів економічних відносин, яких вона обслуговує.

Таким чином, банківська система в умовах ринку попри належний рівень капіталізації банківських установ та розвиток різних видів спеціалізованих комерційних банків нарівні з банками універсальними, що в сукупності утворюють другий рівень системи, має включати також інфраструктуру, яка обслуговує обидві рівні – верхній і нижній, забезпечуючи нормальне функціонування банківської системи загалом.

Глибоку кризу банківської діяльності не можна подолати суто банківськими заходами, кредитними, монетарними інструментами, бо її першопричини криються в економіці. Саме тому потрібно ставити питання про економіку і банки, а не суто банківську проблему.

Кризові явища, пережиті сьогодні економікою України в цілому й фінансовій системі зокрема, безумовно, негативно відбилися на фінансово-господарській діяльності всіх українських комерційних банків. Епіцентром фінансової кризи стали найбільші, так називані системостворюючі банки. Більша частина цих банків фактично неплатоспроможна. А це не може не робити негативного впливу на фінансовий стан тих банків, які за рахунок проведення обережної й зваженої фінансової політики, заснованої на принципі диверсифицированного підходу до здійснення всіх активних операцій, не припиняють виконувати своїх зобов'язань. У розряд таких стійких банків сьогодні можна віднести, головним чином, середні й малі, які мають твердий бюджет, заощаджують на трудомістких і капіталомістких операціях, насамперед, операціях із приватними вкладниками, більш строго підходять до виконанню економічних нормативів. Всі ці фактори, а також відсутність у середніх і малих банків великих пакетів державних боргових зобов'язань, великих кредитів, притягнутих у західних банків, неучасть у програмах по придбанню значних пакетів корпоративних цінних паперів дозволили таким банкам в умовах найжорстокішої кризи зберегти гроші й довіру своїх кредиторів.

Прагнення зміцнити свої позиції на фінансових ринках є причиною посилення процесу самоорганізації банків, що продовжують і сьогодні вчасно й у повному обсязі здійснювати оплату платіжних документів своїх клієнтів. У цій ситуації АКБ «Укрсоцбанк», провівши ретельний аналіз платоспроможності й ліквідності й оцінивши свої можливості, прагне не тільки зберегти свої позиції на фінансовому ринку, але й забезпечити виконання програм розвитку банку, що вимагають істотних капіталовкладень, фінансованих із прибутку. Банк має прагнути до надання різноманітних й якісних послуг своїм клієнтам, забезпеченню схоронності довірених йому коштів і визначає свою стратегію на ринках банківських послуг як ріст обсягів операцій на освоєних ринках з одночасним розширенням асортиментів надаваних послуг і зміною структури банківських операцій.

Проведене дослідження балансу АКБ «Укрсоцбанк» показало, що існує кілька підходів до аналізу діяльності комерційних банків. Найбільш загальну оцінку можна дати за даними балансу. На основі оперативного кількісного аналізу динаміки й структури статей банківського балансу, можна одержати точну й об'єктивну оцінку діяльності банку. На підставі отриманих результатів можна приймати оперативні рішення по керуванню банківськими операціями, будувати прогнози на подальшу діяльність у перспективі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?