Дипломна робота «Оцінка та проблеми здійснення митних зборів при перетині кордону», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 25.03.2010 20:58 · від МОНРО · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ І. Теоретичні засади митних зборів: загальні принципи,роль і місце в умовах глобалізації 1.1. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Процедура здійснення митних зборів при перетині кордону України 1.3. Механізм нарахування та проведення митних платежів Висновки до розділу РОЗДІЛ ІІ. Сучасний стан тенденцій митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 2.1. Оцінка митно-тарифного регулювання та захисту в Україні 2.2. Основні показники митного оподаткування 2.3. Оцінка результативності діяльності митних органів України Висновки до розділу РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності митної системи України за умов інтегрування до світової системи господарювання митно – тарифного регулювання і його застосування в Україні 3.2. Впровадження систем інформаційної підтримки митної діяльності 3.3. Оптимізація процедури нарахування та стягнення митних платежів і податків Висновки до розділу Висновки

Висновок

Таким чином, однією з особливостей сучасного етапу економічного розвитку є швидке зростання обсягів міжнародних економічних контактів, подальший розвиток світового розподілу праці, поглиблення економічної взаємозалежності держав, що обумовлено, насамперед, швидким зростанням виробничих сил та науково-технічним прогресом. Кінцевим результатом такого процесу повинно стати вільне переміщення товарів, послуг, об'єктів інтелектуальної власності, капіталів, робочої сили через території різних держав та поступове зникнення торговельних бар'єрів між ними. У цю систему поступово інтегрується і українська економіка. Враховуючи особливості геополітичного положення нашої держави: географічне розташування, залежність від імпорту енергетичних ресурсів, структуру економіки, міжнародне економічне співробітництво є критичним фактором подальшого її розвитку.

Але поки що ми живемо в світі, де кожна держава намагається контролювати процеси переміщення товарів через свої кордони, і Україна не є виключенням. Застосування подібного контролю передбачає наявність певного механізму його здійснення, що включає об'єкти та суб'єкти цього регулювання та певні правові норми, що регулюють відносини в цій сфері. Суб'єктом у даному разі виступають відповідні інститути держави, об'єктом — правові відносини, що виникають у зв'язку з переміщенням через митний кордон товарів та валютних цінностей, а регулювання здійснюється на основі відповідних нормативно-правових актів. Цей механізм, що включає вище перелічені компоненти, отримав у вітчизняній правовій науці назву "митна справа".

Отже зовнішня торгівля є одним із головних стабілізуючих факторів національної економіки. Протягом останніх років, внаслідок зростання експорту, його питома вага у ВВП збільшилася від 17,9 % до понад 40 %, що забезпечило зростання кількості робочих місць і значною мірою сприяло виведенню економіки України з кризи. Не останню роль в цьому зіграла виважена політика митно-тарифного регулювання.

Україна - молода держава і більшість її інститутів регулювання економіки створені нещодавно. Митна служба є одним із головних суб'єктів державного регулювання в усіх країнах. Звичайно, не можна стверджувати, що митна служба України була створена в 1991-му році з набуттям країною незалежності. Свого часу Радянський Союз мав надзвичайно потужну митну систему з розвиненою матеріальною базою, проте на всю країну налічувалося близько 2-х тисяч працівників, а внутрішній ринок був досить сильно захищений і кордони між колишніми республіками були тільки на мапі. Тож митній системі новоствореної України бракувало грамотної законодавчої бази, досвіду роботи в умовах вільного ринку та оснащення кордонів із колишніми радянськими республіками. За 16 років, що минули, зроблено багато, проте, на мою думку, митна політика України потребує впровадження нових прийомів та ідей. За останні 20 років у світі було застосовано багато цікавих та ефективних прийомів митно-тарифного регулювання, які можна запропонувати для використання в Україні.

У зв'язку з прагненням України приєднатися до ГАТТ та вступу до СОТ на початку 1996 року Указом Президента затверджена "Концепція трансформації митного тарифу України на 1996—2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ", яка визначає основні принципи і напрями поступового зниження ставок ввізного мита для їхньої реалізації українською стороною в переговорному процесі з метою забезпечення доступу до товарних ринків у межах вступу України в СОТ. Кінцевою метою трансформації митного тарифу України є досягнення після закінчення перехідного періоду рівня середньозваженої ставки ввізного мита не більш ніж 14%.

Також для ефективного функціонування митно – тарифної системи важливе значення має митна безпека. Втілюючи у життя митну політику, треба розглядати діяльність державних органів у рамках єдиного інституціонального механізму, спрямувавши їх на виконання конкретних завдань у цій сфері з єдиною метою — забезпечення національної безпеки та захисту національних інтересів України.

Стратегія розвитку сучасного суспільства однозначно засвідчує, що перемоги досягають ті структури, які накопичують інформацію і вміло розпоряджаються нею. Збір і обробка великих обсягів інформації можливі сьогодні тільки із застосуванням інформаційних технологій, які реалізуються завдяки створенню комплексних систем. Провідні митні служби світу — Німеччини, Франції, Росії, Японії, Китаю, США, Канади і багатьох інших держав — також активно застосовують сучасні інформаційні технології.

Коментар модератора

105 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?