Курсова робота «Мотивація працівників ГМК ( на прикладі ВАТ"АрселорМіттал Кривий Ріг"»)», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 24.03.2010 08:28 · від Khrystyna · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади створення системи мотивації в промисловій галузі 1.1. Поняття мотивації 1.2. Мотивація, як функція управління 1.3. Основні теорії мотивації Розділ 2. Оцінка системи мотивації трудового колективу ВАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» 2.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 2.2. Аналіз системи мотивації в управлінні підприємства ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 2.3. Оцінка мотиваційних заходів підприємства ВАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи мотивації на підприємстві 3.1. Заходи щодо покращення роботи робітників 3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів Висновки Список використаних джерел

Висновок

Орієнтація економіки на ринкові відносини докорінно змінює підходи до рішення багатьох економічних проблем і, насамперед тих, котрі пов’язані з людиною. Тому зрозуміло та увага, що приділяється концепції управління, у центрі якої знаходиться людина, розглянута як найвища цінність. Відповідно до неї всі системи управління націлені на більш повне використання здібностей працівника в процесі виробництва, що є основою ефективної діяльності підприємства (організації, фірми). Дійсно, використання речового фактора виробництва залежить від рівня розвитку працівника, сукупності його професійних знань, умінь, навичок, здібностей і мотивів до праці.

Мотивація в управлінні персоналом розуміється як процес активізації мотивів працівників (внутрішня мотивація) і створення стимул-реакцій (зовнішня мотивація) для їх спонуки до ефективної праці. Метою мотивації є формування комплексу умов, спонукаючих людину до здійснення дій, направлених на досягнення мети з максимальним ефектом. Процес мотивації спрощено може бути розбитий на наступні етапи: виявлення потреб, формування і розвиток мотивів, управління ними з метою зміни поведінки людей, необхідної для реалізації цілей, коректування мотиваційного процесу залежно від міри досягнення результатів.

Теоретичні основи мотивації були закладені змістовними і процесуальними теоріями мотивації. Найбільш поширеними змістовними теоріями мотивації є теорії Маслоу, МакКлелланда і Герцберга. Основними процесуальними теоріями мотивації є теорія очікувань, теорія справедливості, модель мотивації Портеру – Лоуєра. У сучасному менеджменті робляться активні спроби того, що передивляється класичних теорій мотивацій з метою їх пристосування до більшого сучасній структурі потреб.

Система мотивації персоналу може бути заснована на найрізноманітніших методах, вибір яких залежить від опрацьованості системи стимулювання на підприємстві, загальної системи управління і особливостей діяльності самого підприємства.

Класифікація методів мотивації залежно від орієнтації на дію на ті або інші потреби може бути здійснена на організаційно розпорядливі (організаційно адміністративні), економічні і соціально-психологічні. Так само методи стимулювання можна згрупувати в наступні чотири види: економічні стимул-реакції, управління по цілях, збагачення праці, система участі.

Основними тенденціями розвитку систем мотивації персоналу господарських суб'єктів в сучасних умовах є: орієнтація на стратегічні підходи, увага до внутрішніх мотивів трудової діяльності, активний розвиток економічних і соціально-психологічних методів стимулювання, та їх розробка і ін.

Основні рекомендації по поліпшенню мотиваційного процесу: надання максимуму реалістичній інформації в процесі відбору, формування реалістичних очікувань, управління персоналом по цілях, постановка реальних цілей, розділення складних цілей на короткострокові етапи, активне використання додаткових навиків співробітників, увага до ідей і пропозицій співробітників, формування організаційної культури, розвиток у співробітників відчуття приналежності до організації, заохочення і оцінка досягнень співробітників, розвиток системи управління кар'єрою.

Аналіз системи мотивації праці на підприємстві показав, що управління персоналом підприємства здійснюється за допомогою поєднання адміністративних, економічних і соціально-психологічних методів управління.

Як основні принципи стимулювання і методів задоволення різних потреб працівників і керівників різних рівнів управління ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», та з метою вирішення визначених проблем доцільніше використовувати наступні принципи і методи:

1. З метою заохочення працівників в умовах надмірної інтенсивності праці пропонуються такі заходи:

а) установлення премій за перевиконання плану;

б) використання премій за підвищення якості продукції

2. Для подолання розбіжностей щодо організаційних питань потрібно:

а) збереження неформальних груп, якщо вони не наносять організації реального збитку;

б) заохочення підтримки одним співробітником іншого;

в) створення в кожнім відділі духу єдиної команди за рахунок проведення конкурсів між відділами по обсягах збуту і якості обслуговування клієнтів.

г) розробку програм підтримки і психологічного консультування, що протидіють кризам кар'єри.

3. Для орієнтування працівників на перспективу пропонується:

а) забезпечення підлеглим можливості навчання і підвищення кваліфікації, що дасть можливість заняття більш високої управлінської посади;

б) залучення підлеглих до формулювання цілей;

в) забезпечення зворотного позитивного зв'язку з досягнутими результатами шляхом підготовки піврічних листівок про роботу організації, результатах роботи кожного зі співробітників і про співробітників, які зробили найбільш істотний внесок у досягнуті результати;

г) винесення подяк співробітникам, що домоглися найкращих результату роботи.

Коментар модератора

55 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?