Курсова робота «Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання», 2008 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 22.03.2010 03:07 · від Даша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність податку з доходів фізичних осіб 1.1. Поняття податку з доходів фізичних осіб 1.2. Правове забезпечення оподаткування доходів фізичних осіб 2. Аналіз оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 2.1. Оцінка ефективності вітчизняної системи оподаткування доходів фізичних осіб 2.2. Вплив податку з доходів фізичних осіб на формування бюджету 3. Проблеми та шляхи вдосконалення системи фінансового регулювання оподаткування доходів фізичних осіб Висновки Список використаних джерел

Висновок

Після проведеного дослідження відповідно до теми курсової роботи можна стверджувати, що її основну мету досягнуто. З даної роботи можемо зробити наступні висновки:

Оподаткування доходів фізичних осіб є необхідною складовою фінансового механізму держави. Адже в результаті перерозподілу платежів фізичних осіб, з одного боку, реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, а з іншого – формується фінансова база держави. Сфера перерозподілу доходів фізичних осіб є одним з основних фінансових ресурсів держави. Саме тому для нормального функціонування держави необхідна ефективна система оподаткування доходів фізичних осіб.

Система оподаткування фізичних осіб в Україні не є досконалою і потребує суттєвих коректив. Хоча, упродовж останніх років в Україні докладалося чимало зусиль для модернізації податкової служби та вдосконалення існуючої системи оподаткування, однак ще не вирішеними лишаються низка проблем. Зокрема, наявність прогалин у законодавстві, що дозволяє несумлінним платникам податків ухилятися від оподаткування. Такий стан справ свідчить про неефективність вітчизняної системи оподаткування фізичних осіб.

Натомість податкова система сучасної України відображає суперечливий характер її розвитку. З одного боку, завдання, які стоять перед суспільством в області структурної перебудови економіки та соціальної сфери, потребують збільшення податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів. З іншого боку, необхідність прискореного економічного зростання, підвищення добробуту населення передбачає проведення ліберальної податкової політики, включаючи зниження податкових ставок та розширення податкових пільг. У цих умовах ефективною варто вважати податкову політику, яка забезпечує податкову рівновагу - ефективне виконання податками всіх функцій та покликана створити більш справедливий розподіл податкового тиску, перехід до оптимальних податкових ставок та спрощення податкової системи в цілому.

З урахуванням цього на основі світового досвіду я пропоную поетапно ввести в дію такі методи вдосконалення системи оподаткування фізичних осіб:

• зміна складу податкового кредиту;

• запровадження нових податкових знижок;

• введення неоподатковуваного податком з доходів мінімуму рівного прожитковому ;

• перегляд пільг та зміна шкали ставок шляхом запровадження механізму прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб з метою реалізації принципу соціальної справедливості.

Я переконана, що поетапне реформування податку в наведеній послідовності забезпечить підвищення його фіскальної ефективності та набуття ним ролі основного джерела доходів бюджету в системі фінансового регулювання ( як це характерно для розвинених країн).

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?