Курсова робота «Розробка стратегії підприємства ( на прикладi ТОВ «Квартет»)», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 21.03.2010 23:33 · від applicant · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Характеристика об’єкта дослідження 1.1. Історична довідка (еволюція розвитку, форма власності, територіальне розміщення і т.д.) Розділ 2. Аналіз внутрішнього середовища 2.1. Виробничий зріз 2.2. Кадровий зріз 2.3. Маркетинговий зріз 2.4. Фінансовий зріз 2.5. Організаційний зріз 2.6. SWOT-аналіз (визначення сильних і слабих сторін фірми) 2.7. Місія, стратегічні цілі і стратегії фірми, які реалізуються Розділ 3. Аналіз зовнішнього середовища 3.1. Аналіз мікросередовища 3.1.1. SWOT-аналіз 3.1.2. Аналіз конкурентів 3.1.3. Аналіз споживачів 3.1.4. Аналіз постачальників 3.1.5. Аналіз посередників 3.2. Аналіз макросередовища (PEST-аналіз) Розділ 4. Проблеми і можливі напрямки розвитку фірми Розділ 5. Розробка стратегії фірми 5.1. Вибір місії 5.2. Формування стратегічних цілей 5.3. Сегментування ринку 5.4. Вибір цільових сегментів ринку 5.5. Позіціювання товару або ТМ 5.6. Вибір стратегії росту 5.7. Вибір конкурентної стратегії Висновки Література

Висновок

У ході курсової роботи був проаналізований стан галузі, у якій працює розглянуте ТОВ «Квартет» (будівельна галузь), і безпосереднього оточення підприємства – об'єкта дослідження (постачальники, споживачі, конкуренти). Також був виконаний аналіз внутрішнього середовища підприємства (оргструктура й кадровий склад, виробничо-збутова діяльність за 2005 – 2006 рр., стан маркетингу, фінансовий стан). Був виконаний аналіз сильних і слабких сторін підприємства, зовнішніх можливостей і загроз (SWOT - аналіз), аналіз макросередовища (PEST- аналіз). Також були зроблені сегментація ринку та позицiювання товару ТОВ «Квартет» (портландцемент).

Проаналізувавши виконану роботу, можна зробити висновок, що як базисну стратегію підприємству «Квартет» варто вибрати стратегію концентрованого росту – посилення позиції на ринку, тобто з існуючим продуктом на існуючому ринку зміцнювати свої позиції за рахунок грамотної рекламної політики, логістичного сервісу (ефективність використання складських приміщень й оптимізація процесу доставки виробник - торговельне підприємство - клієнт), оптимального сполучення ціни і якості, створення й підтримки сприятливого іміджу. Як конкурентну стратегію ТОВ «Квартет» рекомендується прийняти стратегію розвитку продукту – прагнення збільшити об’єм реалізації за рахунок поліпшення або модифікації виробництва свого продукту.

Коментар модератора

43 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?