Курсова робота «Організація облікової політики підприємства», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 22.03.2010 15:15 · від Olga · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні дослідження з питань організації облікової політики підприємства 1.1. Нормативно-правове забезпечення 1.2. Огляд літературних джерел Розділ 2. Характеристика об'єкту дослідження 2.1. Організаційно-правовий статус підприємства 2.2. Оцінка стану обліку на підприємстві Розділ 3. Організація облікової політики підприємства 3.1. Поняття, значення та елементи облікової політики 3.2. Принципи формування та вимоги до облікової політики 3.3. Процес формування облікової політики на підприємстві 3.4. Документальне оформлення облікової політики Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Сьогодні є необхідним переосмислення ролі облікової політики в процесі управління підприємством. Саме управлінська спрямованість облікової політики має сенс, оскільки повною мірою може впливати на процеси господарювання.

За своїм змістом поняття облікової політики значно ширше, ніж власне облік, її можна назвати системою управління обліком, вона ґрунтується на засадах управлінського обліку, має управлінську спрямованість і є одним з напрямів розвитку обліку як науки.

В процесі написання курсової роботи було розглянуто, що за нині діючим законодавством підприємствам надано право самостійно визначати облікову політику. Згідно з цим СТОВ «Мрія» також самостійно розробив власний наказ про облікову політику, в якому зазначається, що ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером, а форма обліку є спрощеною із узагальненням даних регістрів у Головній книзі.

Наше підприємство серед всіх розглянутих нормативних актів обрав головні аспекти обліку основних засобів, оборотних активів, доходів та витрат, які втілив у систему обліку, шляхом формування облікової політики. В процесі формування облікової політики СТОВ «Мрія» дотримувався таких основних принципів: автономності, безперервності, актуальності, послідовності, системності, своєчасності та стабільності.

Також СТОВ «Мрія» врахував структуру господарства, наявність підрозділів. Дотримується однієї з найважливіших умов — єдність облікової політики на підприємстві.

Облікову політику підприємств доцільно формувати з урахуванням зарубіжного досвіду, оскільки практика її застосування в різних країнах світу налічує багато років, а Україна лише починає реформування обліку.

Необхідно рекомендувати міністерствам і відомствам систематизувати в єдиному порцій пішому акті вимоги щодо формування наказу про облікову політику за галузями економіки, розширювати та поглиблювати науковий рівень досліджень проблем формування облікової політики.

З метою успішного формування змісту наказу про облікову політику доцільно, аби керівники структурних підрозділів підприємств і установ у визначені терміни подавали в бухгалтерію пропозиції та необхідну інформацію щодо діяльності підрозділу.

Також потрібно передбачити в обліковій політиці підприємств, установ та організацій розробку і запровадження методики аналізу фінансового стану з урахуванням специфіки їх фінансово-господарської діяльності та особливостей форм звітності.

Фахівці з обліку та бухгалтери підприємств мають дотримуватись всіх бухгалтерських принципів на практиці, тоді у них не буде виникати труднощів із розробкою та удосконаленням облікової політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення