Курсова робота «Регіональна економіка Нідерландів», 2007 рік

З предмету РПС · додано 21.03.2010 11:45 · від Ксенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу 7 РОЗДІЛ 2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Нідерландів 13 РОЗДІЛ 3. Сучасна галузева структура Нідерландів і рівень розвитку господарського комплексу території 22 РОЗДІЛ 4.Особливості розміщення і територіальної структури провідних галузей господарства 31 4.1. Промисловість 31 4.2. АПК 35 4.3. Транспорт 39 4.4. Сфера послуг 44 РОЗДІЛ 5. Участь Нідерландів у економічних зв’язках 46 РОЗДІЛ 6. Проблеми та перспективи 57 Висновки 63 Список використаних джерел 67 Додатки 69

Висновок

Нідерланди – високорозвинена європейська держава.

Вона знаходиться на заході Європи та має вигідне економіко-географічне положення. Вигідність його полягає у тому, що країна межує з розвиненими державами (Бельгія, Німеччина), має щільну річкову сітку, вихід до моря (морські кордони з розвиненими державами: Данією, Норвегією, Швецією, Великою Британією). Всі країни-сусіди – члени міжнародних організацій різних напрямів. Ситуація в них стабільна, немає осередків війн.

Більшість території країни – рівнина, що сприяє розвитку сільського господарства, переважно тваринництва та квітництва. Провідні галузі сільськогосподарського комплексу – молочно-м’ясне скотарство, квітництво, овочівництво. Галузі, що розвиваються – птахівництво, садівництво. В останні роки все більша увага в Нідерландах приділяється заходам щодо зниження негативного впливу сільськогосподарської діяльності на навколишнє середовище. Ці міри включають, зокрема, введення строгих правил використання добрив й обігу з відходами тваринницьких ферм. Виконання вимог по охороні навколишнього середовища вплинуло на збільшення собівартості продукції більшості фермерських господарств.

Провідною галуззю промисловості є енергетика. Для її розвитку є достатня сировинна база (газ, кам’яне вугілля) та потужні річки Рейн, Маас і Схелде для видобутку енергії на ГЕС.

Левову частку ВВП країни (показник якого є одним з найвищих в Європі) дає сфера послуг. Тут провідними галузями є туризм, банківські послуги, фінанси, транспорт, торгівля.

Проблемами регіону є старіння нації, від’ємний природний приріст. Для подолання проблеми ведеться направлена демографічна політика, хоча щільність населення країни є дуже висока.

Розвиток Нідерландів після Другої світової війни безпосередньо пов'язаний з процесами інтеграції і соціальної орієнтації національної економіки країни. Саме інтеграція допомогла країні подолати післявоєнні труднощі, пов'язані з відбудовою національних господарств, зосередили увагу і ресурси на вирішенні першочергових економічних завдань. Інтеграція сприяла підвищенню конкурентоспроможності компаній Нідерландів і зумовила її сучасну глобальну орієнтованість. Соціально-ринкове господарство забезпечує стабільність розвитку, міць суспільної підтримки економічного курсу.

У країні діють великі корпорації світового і європейського значення. У їхньому числі такі гіганти, як нафтовий концерн "Ройал Датч-Шелл", електротехнічний і радіоелектронний концерн "Филипс", хімічні концерни "Юнилевер" й "АКЗО", "Эстел-Хооговенс" (металургія), "Фоккер" (літакобудування), "НЕДКАР" й "ДАФ Тракс" (автомобілебудування), "Рейн-Схелде-Веролме" (суднобудування), "Ференихде машиненфабрикен" (машиностроние). Перші три входять у список 30 найбільших концернів миру, причому "Ройал Датч-Шелл" коштує в цьому списку на четвертому місці. Разом з тим, основу економіки становлять малі й середні підприємства. У цілому в Нідерландах налічується близько 530 тисяч промислових підприємств. 60% промислової продукції йде на експорт.

Поряд з безперечними успіхами країни, вона переживає і певні структурні труднощі. Відставання сфери нематеріального виробництва, а особливо інформаційних технологій, від рівня США, своєрідна криза моделі соціально-ринкової економіки змушує європейців не зупинятися на досягнутому, а рухатися вперед, піддавати корегуванню свою макроекономічну політику і сьогодні. Нідерланди разом з країнами Бенілюкса і з усіма країнами ЄС мають достатній економічний і науково-технічний потенціал для глобального лідерства. Вони не тільки формують разом з США Трансантлантичну економіку, але можуть стати другим полюсом сучасної глобальної системи. Для досягнення даної мети цим країнам необхідно дещо змінити модель змішаної економіки і позбавитися усіх неефективних механізмів державного контролю. Ті галузі економік країн, в яких вже проведена лібералізація, на сьогоднішній день демонструють грандіозні успіхи свого розвитку. У наступні декілька років ще більше покращаться позиції регіону в світі і ЄС. А торгівля в рамках СОТ обіцяє ще більший прибуток національним економікам.

Але важко вже сьогодні не побачити сигнали спаду економіки в довгостроковому періоді. Країни експортної орієнтаціі - країни Бенілюкса, у тому числі і Нідерланди, надзвичайно чутливи до змін на світовому ринку. А досягнутий вже зараз рівень Європейської інтегрованості позбавляє країни деяких альтернатив в регулюванні національних економік. Ситуація в економіці Нідерландів цікава тим, що в більший або меншій мірі притаманна всьому Єропейському сегменту світової економіки, а її досконале вивчення дозволяє зробити висновки і прогнози щодо успішності впровадження характерної для Європи економічної моделі.

Великі можливості й перспективи на шляху економічного зростання пов'язуються з Маастрихтськими угодами, що пов'язані з пошуком більш дійових форм і методів регулювання економіки, проведенням економічної політики в цілому на міждержавному та наддержавному рівнях.

Держава має вирішувати два кола питань: по-перше, зв'язати розвиток продуктивних сил і економічне зростання з найбільш раціональним розподілом їх по всій території розселення і виробництва, по-друге, впливати на просторово-економічні процеси з метою кращого використання території та регіональних ресурсів, а також задоволення потреб населення в поліпшенні умов життя та праці в неперспективних або відсталих районах.

Після входу Нідерландів в ЄС, особливо на пізніших етапах його розвитку, посилюється перехід від державного до міждержавного регулювання територіальних економічних проблем. Ця якісно нова форма впливу на розміщення продуктивних сил консолідує країни ЄС у перенесенні акценту з вузько національного підходу до розвитку територій на багатонаціональну західноєвропейську основу. У ЄС існують органи й інститути, які розробляють концепції територіального регулювання і практично реалізують заходи щодо регіонального розвитку (наприклад, затверджено Комітет регіональної політики, створено Європейський фонд регіонального розвитку для фінансування заходів, спрямованих на скорочення регіональних відмінностей у межах ЄС).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?