Дипломна робота «Управління системою матеріального стимулювання персоналу на прикладі Слов'янської ТЕС», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 21.03.2010 11:35 · від SANNA · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти системи матеріального стимулювання персоналу 5 1.1. Особливості матеріальної мотивації 5 1.2. Мотиваційна функція заробітної плати 10 1.3. Мотиваційні аспекти механізму встановлення заробітної плати 22 1.4. Преміювання як форма матеріального стимулювання 27 2. Аналіз і оцінка управління системою матеріального стимулювання персоналу Слов’янської ТЕС ВАТ «Донбасенерго» 32 2.1. Стисла характеристика підприємства 32 2.2. Аналіз і оцінка політики оплати праці як мотиваційного механізму 36 2.3. Аналіз і оцінка системи преміювання працівників 49 2.4. Пропозиції щодо удосконалення системи матеріального стимулювання персоналу Слов’янської ТЕС 53 Висновки 61 Список використаних джерел 64

Висновок

У ході написання випускної роботи були досліджені теоретичні та практичні аспекти матеріального стимулювання персоналу.

До останнього часу матеріальне стимулювання персоналу як рушійна сила поведінки, як усвідомлення прагнення до певного типу задоволення потреб, до успіху, не було самостійним об’єктом дослідження, що не можна визнати правомірним. На практиці жоден договір, угода або рішення не можуть бути укладені, прийняті і реалізовані без залучення до цього більшої чи меншої кількості різних людей з притаманними їм поглядами, переконаннями, цілями, принципами і настановами. Стимулювання дозволяє не взагалі побудити людину до праці, а побудити її робити краще (більше) того, що обумовлено трудовими умовами, проектувати і впливати на неї для досягнення особистих цілей організації.

У системі матеріального стимулювання персоналу Слов’янської ТЕС головне місце належить заробітній платі. Заробітна плата являється однією із найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Її сутність виявляється у функціях, які вона виконує в процесі суспільного відтворення. Винятково важлива роль заробітної плати в механізмі функціонування ринкової економіки зумовлена тим, що вона має виконувати багато функцій. Найважливіші з них такі: відтворювальна функція, стимулююча, регулююча, соціальна, мотиваційна функція.

Робота по організації заробітної плати на Слов’янській ТЕС полягає у виборі моделі формування заробітної плати, виборі форм і систем заробітної плати, розробці умов і правил преміювання.

На підприємстві використовуються відрядно-преміальна і почасово-преміальна система, основна заробітна плата нараховується відповідно до відрядних розцінок і тарифних ставок на підставі табеля обліку робочого часу і місячного графіка робіт. Існують також різні доплати за відпрацьований і невідпрацьований час, складові додаткову заробітну плату, і інші виплати у вигляді допомоги.

Ключовою системою стимулювання, безпосередньо орієнтуючою трудові зусилля працівників на досягнення високих виробничих і фінансово-економічних результатів діяльності Слов’янської ТЕС, є поточне (системне) преміювання за підсумками роботи за звітний період, як правило, місяць. Це преміювання підвищує рівень заробітної плати і створює передумови скорочення витрат, високої рентабельності, зростання продуктивності праці, якості.

Аналізуючи фонд оплати праці на підприємстві, можна зробити висновки, що за період 2007-2008 рр. він збільшився. Причиною такого збільшення є ріст заробітної плати, яке є перш за все віддзеркаленням інфляційних процесів в країні.

В ході дослідження встановлено, що система оплати праці підприємства має ряд недоліків, а саме: не є досить гнучкою, колектив не зацікавлений у кінцевому результаті роботи, розмір заробітної плати лімітується вищестоящою організацією.

В сучасних економічних умовах метою управління на Слов’янській ТЕС повинно стати, перш за все, збільшення зацікавленості персоналу в підвищенні результативності функціонування підприємства для одержання максимального прибутку. Для досягнення потрібного ефекту необхідно змінити систему мотивації персоналу, що склалася, шляхом розвитку тих, що є і впровадження нових форм матеріального стимулювання шляхом адміністративних, економічних і соціально-психологічних методів управління.

Для збільшення зацікавленості персоналу в результативності функціонування підприємства необхідно розвивати наступні компоненти матеріального стимулювання:

1. Оцінка результату праці персоналу (система планомірної і формалізованої оцінки персоналу по певних критеріях). В умовах постійної інфляції такий підхід більш ефективний, оскільки інфляція, знецінюючи гривню, спотворює вартість робочої сили, унаслідок чого доводиться постійно передивлятися оклади, тарифні ставки, умови преміювання і так далі.

2. Компенсаційний пакет. Його наявність дозволяє швидко підібрати кадри з високим рівнем підготовки і бажанням працювати на благо компанії. Компенсаційний пакет утримує перспективних співробітників, підвищує мотивацію, стимулює ефективне виконання роботи, сприяє професійному і кар'єрному зростанню; має адміністративний вплив і надає позитивну дію на управління персоналом в цілому.

Запропоновані напрями вдосконалення системи матеріального стимулювання дозволять суттєво оптимізувати систему менеджменту персоналу на об’єкті дослідження.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?