Курсова робота «Правопорушення та шляхи їх попередження», 2005 рік

З предмету Право · додано 20.03.2010 20:40 · від marylove17 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Поняття правопорушення 4 1.1. Поняття та ознаки правопорушення 4 1.2. Соціальна природа і причини правопорушення 6 Розділ ІІ. Склад правопорушення 12 Розділ ІІІ. Види правопорушення. Правопорушність 15 3.1. Види правопорушення 15 3.2. Злочин 22 3.3. Адміністративне правопорушення 29 3.4. Відмінність адміністративного правопорушення від злочину 38 3.5. Цивільне правопорушення 42 Розділ ІV. Шляхи попередження правопорушення 45 4.1. Правосвідомість. Правова культура 45 4.2. Поняття юридичної відповідальності у перспективі 50 Висновки 55 Література 57

Висновок

1. Отже, розглянувши дану роботу, робимо висновки, що правопорушення – діяння (дії чи бездіяльність), яке відрізняється від права і від правомірної поведінки наступними ознаками:

1) Це суспільно-небезпечне або шкідливе діяння.

2) Правопорушення – це протиправне діяння (дія чи бездіяльність).

3) Правопорушення – це винне діяння.

4) Правопорушення – це юридичне карне діяння.

2. Правопорушення має свій склад види, елементи і шляхи попередження, а також соціальну природу і причини правопорушення.

3. Питання про соціальну природу і причини правопорушень досить складне і відповісти на нього однозначно неможливо, оскільки в правознавстві існує багато концепцій про причини правопорушень. Вивченням причин і умов вчинення правопорушень займається кримінологія. Вона вивчає, в першу чергу, причини злочинності, інші правопорушення вивчаються окремими галузями права, в тому числі адміністративним, трудовим і цивільним. Аналізу причин і умов вчинення проступків у нас, на жаль, майже немає в науковій літературі.

4. Серед причин і умов вчинення правопорушень виділяють об'єктивні і суб'єктивні причини. Об'єктивними причинами виступають конкретні протиріччя в суспільному бутті, в економічних, політичних і соціальних відносинах людей. До суб'єктивних причин правопорушень відносять деформації в правосвідомості, в потребах, мотивах, позиціях, в низькому рівні моральної і правової культури.

Причина — наслідок — безкінечна низка (ланцюг) причинності. У останньої причини є її друга причина, а в наслідку — його наслідок останній, другий, перший і т.п. Взаємозв'язок «причина — наслідок» залежить від умов — сукупності явищ, обставин, які утворюють його середовище, супроводжують і забезпечують певний його розвиток.

5. Правопорушення являють собою особливу різновидність поведінки людей і інших суб’єктів суспільних відносин. Законом регулюються тільки поступки (вчинки) людей, їх дії або бездіяльність.Не можуть регулюватися нормами права думки людей або певні риси характеру.

У нашому суспільстві немає таких людей і організацій, на яких не поширюється вимога додержання законів, інших юридичних норм. Але із загальності цієї вимоги випливає, що на кожну протиправну дію, хто б її не вчинив, держава має «відповісти» — притягнути до юридичної відповідальності (або у деяких випадках вжити інших примусових заходів).

Необхідність такого реагування держави виражається У принципі невідворотності відповідальності за правопорушення.

Цей принцип цілком узгоджується з основами соціальної справедливості, демократії, рівності усіх перед законом. Він сприяє підвищенню ефективності боротьби з тими відхиленнями, які виражаються в правопорушеннях.

6. Відповідальність за правопорушення має настати неминуче, «невблаганно». У протилежному разі у правопорушника, можливо, і у громадськості, формується уявлення про безвідповідальність, ослаблюються, «нейтралізуються» внутрішні сили, мотиви, що утримують від неправомірних дій.

7. Юридична відповідальність — це найсуворіший, «жорсткий», але все ж не єдиний примусовий засіб держави для боротьби з порушеннями права, для їх запобігання.

8. Отже, знати закони суспільства і додержуватися їх – моральний обов’язок кожної людини. Як уже зазначалося, наше право пройняте гуманістичною моральністю, що значно полегшує знання і розуміння законів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?