Курсова робота «Організація обліку нарахувань та утримань із заробітної плати», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.03.2010 13:54 · від Yarvika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні дослідження з питань організації обліку нарахувань на заробітну плату та утримань із заробітної плати 1.1. Нормативно-правове забезпечення 1.2. Огляд літературних джерел Розділ 2. Характеристика об’єкту дослідження 2.1. Організаційно-правовий статус підприємства 2.2. Облікова політика підприємства Розділ 3. Організація обліку нарахувань на заробітну плату та утримань із заробітної плати 3.1. Заробітна плата, її значення та економічна суть 3.2. Поняття та види нарахувань на заробітну плату та утримань із заробітної плати 3.2.1. Загальнодержавні податки та збори 3.2.1. 1. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 3.2.1. 2. Податок на доходи фізичних осіб 3.2.2. Збори до соціальних фондів 3.2.2. 1. Внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням. 3.2.2. 2. Внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 3.2.2. 3. Збір на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 3.2.3. Неподаткові утримання із заробітної плати робітників. 3.2.3. 1. Утримання по виконавчих документах 3.2.3. 2. Інші утримання 3.3. Організація обліку нарахувань на заробітну плату 3.4. Організація обліку утримань із заробітної плати Висновки та пропозиції Список використаних джерел

Висновок

У всіх галузях господарства України, у зв’язку з реформуванням форм власності і господарювання, відбулися докорінні зміни в економічних взаємовідносинах, з’явилися нові організаційні форми виробництва, виникла необхідність у забезпеченні соціального страхування громадян, яке визначене законом «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР. Завдання законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування полягає у встановленні гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян, які мають право на пенсію, а також на інші види соціального захисту, що включать право на забезпечення їх у разі хвороби, постійної або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних від них обставин, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною або дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї, смерті громадянина та членів його сім’ї тощо.

Оплата праці на сьогодні найактуальніша тема для усього працюючого населення, і тому дуже важливо для кожного підприємства, в якому працюють люди, якнайбільше скоротити грошові витрати на оплату праці. Завдяки новим технологіям і автоматизації системи обліку оплати праці, це має бути можливим. Серед основних причин зниження матеріальної зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності необхідно відзначити небездоганність системи ціноутворення, нестабільну фінансово-кредитну і податкову політику, знецінювання грошей, а на основі цього відносно низький рівень заробітної плати.

Податки на фонд заробітної плати нараховуються на заробіток найманих працівників. Оскільки заплата – це те, що підприємство платить за трудові послуги, то податки на фонд зарплати збільшують вартість цих послуг. В Україні податки на фонд заробітної плати складають 36,4% (для порівняння: в Канаді – 15,6%, в США – 26,7%, Японії – 30%). Відтак високими нарахуваннями на зарплату пояснюється відсутність пропозиції робочих місць з боку працедавців, низька вартість трудових послуг, широке використання неофіційної (нелегальної) праці, а також безправне становище робітника у стосунках з працедавцем і безробіття.

Сьогодні коли економіка більшості країн потерпає від світової кризи, уряди різних держав намагаються зменшити рівень податкового навантаження. Зменшення ставок, а то й мораторій на сплату податків – спроба врятувати економіку, яка серйозно постраждала у світовій кризі.

Нажаль, Україна не слідує світовому досвіду та самостійно намагається вирішити проблеми оподаткування в часи кризи. Замість того, щоб шукати можливості послабити податкове навантаження, уряд шукає нові способи наповнити бюджет. Наприкінці 2008 – на початку 2009 року були підвищені деякі акцизи та ставки податків. Таким чином уряд України не лише не збільшить надходження у державний бюджет, але й ускладнить і без того нелегке становище підприємств і населення. Збільшиться тінізація економіки, рівень безробіття та “зарплата в конвертах”, що в результаті зменшить податкові надходження.

Для поліпшення свого становища Україні необхідно поступово знижувати податкове навантаження, використовуючи міжнародний досвід, адаптуючи його до специфіки та умов розвитку нашої країни, створювати умови, в яких майже неможливо буде ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що призведе до поступового збільшення надходжень до державного бюджету, а також подбати про те, щоб податкові надходження були доцільно розподілені. За умови ефективного реформування податкової системи в частині зниження реального податкового навантаження, Україна матиме шанси стати серйозним суб’єк-том податкової конкуренції на світовому просторі.

Приємним в цьому питанні є той факт, що з 1 січня 2010 року в оподаткуванні доходів фізосіб відбудуться деякі зміни. Так, набирають чинності поправки до Закону про прибутковий податок, що мають соціальну спрямованість і знижують податкове навантаження.

Зокрема, п. 5.3 Закону доповнюється підпунктом 5.3.7, згідно з яким ще одним (новим) підставою для нарахування податкового кредиту з ПДФО стане "сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива". Таким податковим кредитом платники ПДФО зможуть скористатися вже з 2011 року (щодо відповідних витрат, понесених ними у 2010 році).

Основними пропозиціями по удосконаленню обліку оплати праці, нарахувань на ФОП й утримань із заробітної плати на досліджуваному підприємстві є:

– покращення правового забезпечення;

– вдосконалення тарифної політики;

– вдосконалення інформаційного і технологічного обслуговування;

– дотримання раціонального співвідношення у чисельності і заробітній платі окремих категорій працівників у відповідності з їх функціонуванням, кі-лькістю і якістю праці;

– стимулювання кожного працівника виробничого процесу у цілому щодо поліпшення показників виробничо-фінансової діяльності;

– забезпечення оптимального співвідношення (пропорцій) у чисельності персоналу, зайнятого безпосередньо у виробництві;

– забезпечення потреби у спеціальних необхідних кваліфікаціях, їх під-готовки та перепідготовки;

– впровадження приватних програм соціального страхування, коли осо-ба добровільно сплачує внески до приватних фондів або страхових кампаній і отримує додаткове (до державного мінімуму) соціальне забезпечення.

В цілому, облік оплати праці та відрахувань із неї на досліджуваному підприємстві ведеться на достатньо високому рівні, за допомогою найсучаснішого програмного забезпечення – 1С:Підприємство, яке йде в ногу з часом, в програму вносяться поправки і доповнення відповідно до нових законодавчих актів, своєчасно поновляються всі звітні форми у фонди соціального страхування та пенсійний фонд.

Коментар модератора

Робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення