Курсова робота «Валютна стратегія комерційного банку», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 19.03.2010 22:58 · від Алеся · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 1. Теоретичні та методолігічні основи валютної стратегії комерційного банку 1.1. Основні умови, принципи та загальна характеристика валютних операцій в комерційних банках 7 1.2. Формування валютної стратегії комерційних банків і напрями розширення спектру валютних операцій 11 1.3. Валютні операції на спекулятивних ринках 13 1.4. Висновок до 1-го розділу 16 2. Особливості аналізу та практичної роботи комерційного банку тов „укрпромбанк 2.1. Фінансово-економічна характеристика банку „Укрпромбанк 17 2.2. Аналіз основних фінансових показників ТОВ „Укрпромбанк” щодо діяльності на валютному ринку 18 2.3. Особливості організаційної структури комерційного банку „Укрпромбанк 25 2.4. Висновок до 2-го розділу 26 3. Основні напрямки вдосконалення практики застосування валютної стратегії комерційними банками 27 Висновки. 31 Список використаної літератури. 33

Висновок

У курсовій роботі наведено теоретичні узагальнення та наведено вирішення наукових проблем щодо сутності та природи функціонування сучасних валютних ринків, валютних операцій комерційних банків, а також внесено пропозиції щодо підвищення ефективності застосування валютної стратегії комерційними банками на практиці. Дослідження підтверджують, яке важливе значення відіграє ефективна валютна стратегія в діяльності досліджуваного об’єкта.

Дослідивши валютний портфель ТОВ „Укрпромбанк” можна зробити висновки і внести деякі пропозиції щодо вдосконалення застосування валютної стратегії на практиці та розширення спектру валютних операцій.

Проаналізувавши структуру і склад капіталу Банку, ми бачимо, що у 2009 році капітал Банку в основному сформовано за рахунок статутного капіталу, проте у попередніх роках на долю статутного капіталу припадало лише 54,1% та 38,9% у 2008 та 2009 роках. А у 2007 році основна частина капіталу припадала на нерозподілені прибутки.

Розрахунок коефіцієнтів достатності капіталу показав максимальну суму збитків, за яких капіталу, що залишився (чистий нетто-капітал), вистачить для забезпечення надійності коштів вкладників та інших кредиторів банку. Передбачається, що капітал банку повинен на 25—30% покривати його зобов'язання. Як бачимо в аналізованому періоді цей показник є меншим за нормативне значення, проте спостерігається стала тенденція до його збільшення.

Визначивши кредитний портфель можна зробити висновок про професіоналізм менеджерів Банку, адже відсоток сумнівних та безнадійних кредитів є дуже не великим.

В результаті, оцінивши фінансовий стан Банку, можна охарактеризувати його як стабільний. Щодо рекомендацій Банку, то тут хотілося б відмітити про необхідність зміни політики стосовно ресурсної бази (слід вишукати більш надійні джерела ресурсів ніж поточні рахунки клієнтів).

Отже, ми досягли мети даної курсової роботи, вирішивши наступні задачі:

- уточнили сутність понять “валюта”, “валютна стратегія”, “валютні операції”, показати їх роль в економічній системі країни;

- визначили організаційно-економічний механізм функціонування комерційних банків на валютному ринку України, дослідили їхні валютні операції;

- розкрили теоретичні аспекти формування валютної стратегії комерційними банками України;

- обґрунтували шляхи підвищення ефективності використання конкретних стратегій комерційними банками при здійсненні валютних операцій.

Таким чином, теоретичне обґрунтування сутності та механізму діяльності комерційних банків на валютному ринку, їх валютної стратегії, а також визначення ключових практичних засад оптимізації роботи банків у сфері валютних операцій дало змогу сформулювати в роботі цілісну, ґрунтовну концепцію удосконалення функціонування банківської системи України та гармонізації її розвитку із завданнями щодо стимулювання інтенсифікації міжнародних економічних відносин.

Коментар модератора

Робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення