Курсова робота «Проблема подолання бюджетного дефіцитув Україні», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 19.03.2010 13:17 · від Нино · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ І. Економічна сутність дефіциту державного бюджету та причини його виникнення ІІ. Аналіз бюджетного дефіциту в Україні; ІІІ. Шляхи розв'язання проблем дефіцитності державного бюджету; Висновки Список використаної літератури

Висновок

В результаті написання курсової роботи я з’ясувала, що бюджетний дефіцит — це перевищення видатків бюджету над постійними доходами за бюджетний рік.

Фінансова наука досліджує бюджетний дефіцит глибоко і всебічно.

У західній фінансовій літературі розрізняють реальний, структурний та циклічний бюджетні дефіцити. Вітчизняні економісти схильні до дещо іншої класифікації бюджетного дефіциту за видами, а саме: відкритий і прихований (за формою прояву), вимушений і свідомий (за причинами виникнення), дефіцитне фінансування на розвиток та на поточні витрати (залежно від спрямування коштів).

В Україні до 1995 року джерелами фінансування бюджетного дефіциту виступали грошова емісія та кредити НБУ. Але з 1995 року основними джерелами фінансування бюджетного дефіциту в Україні стають внутрішні та зовнішні облігації. З 1997 року було виключено таке джерело фінансування бюджетного дефіциту як кредити НБУ.

Наявність бюджетного дефіциту посилює напруження на ринку позичкових капіталів, відбувається зростання позичкового відсотка, а також призводить до зростання відсоткових ставок за кредити, які надають комерційні банки, що, у свою чергу, спричиняє зростання безробіття та гальмування розвитку виробництва. Підвищення позичкового відсотку може мати негативні наслідки і поза межами національної економіки. Відбувається переміщення (відплив) капіталу із тих країн, де позичковий відсоток більш низький до тих країн, де більш високий.

Вирішення проблеми скорочення бюджетного дефіциту пов’язано з нарощуванням обсягу доходу бюджету чи зі зменшенням бюджетних видатків. Необхідно оговорити, що скороченню не підлягають захищенні статті державні видатків, перелік яких затверджується ВРУ при прийнятті Закону України про бюджет на відповідний рік (видатки на заробітну плату працівникам бюджетної сфери, видатки на придбання медикаментів, на фінансування харчування, на погашення зовнішнього боргу, включаючи сплату відсотків).

Отже, стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту громадян, ступінь державної незалежності й обороноздатності, місце і роль України в міжнародних економічних відносинах.

Таким чином, загальний висновок полягає у тому, що дефіцитне фінансування для України вкрай важливе і необхідне. Його слід не скорочувати, а переорієнтувати на вирішення основної проблеми нашої економіки — пожвавлення інвестиційної діяльності

Аналізуючи бюджетний процес в Україні (підготовка проекту бюджету, розгляд і ухвалення йог Верховною Радою, виконання бюджету) упродовж 1991-1999 років можна побачити ось що:

• терміни подання проекту бюджету до Верховної Ради, навіть у разі формально своєчасного першого подання, розтягувалися в часі поза межі дозволеного, а відповідно мінялися і дати прийняття Закону про держбюджет (табл.1);

• інколи майже відразу після введення в дію Закону про державний бюджет (інколи трохи пізніше) встановлені нормативні показники переглядалися, тобто відбувалася процедура секвестру;

• жодного року, жодні розділ і стаття не були виконані у відповідності до запланованих показників.

В умовах ринкової економіки дефіцит може бути корисним у випадку, коли при спаді виробництва держава витрачає більше грошей, ніж одержує: він забезпечує збільшення попиту, в тому числі купівельної спроможності населення. Споживачі починають більше купувати, підприємці – більше продавати. Внаслідок цього зростають обсяги виробництва і скорочується безробіття.

Проте в період піднесення економіки держава не може дозволити собі дефіцит бюджету, оскільки він стимулюватиме інфляцію. Отже, бюджет, в якому збалансовані доходи та видатки, потрібний не щорічно, а для певного періоду. В окремі роки з метою стимулювання ділової активності держава може допускати дефіцит бюджету.

Наведені міркування не стосуються сучасної економіки України, оскільки вона тільки трансформується в ринкову. Збільшення державних витрат в нашій країні спрямовано на попередження масових банкрутств державних підприємств, які становлять значну частку в економіці, і масового зубожіння населення. Водночас дефіцит в Україні обмежує стримування інфляції, стабілізацію грошово-кредитної системи.

“Бездефіцитність бюджету – абсолютний, необхідний і неминучий принцип бюджетної політики України. Будь-які відхилення від такої політика чреваті серйозними потрясіннями в суспільстві, геть-чисто відтинають можливість видужання. Закривати очі на існуючі бюджетні проблеми не просто не припустимо, а злочинно. Прийдеться зняти білі рукавички, виконати не просту і не дуже приємну роботу з приведення видатків у відповідність із прибутками бюджету України. Іншого шляху просто не існує.

На жаль, в Україні існує ілюзія, що затвердження бездефіцитного бюджету працює або повинно працювати автоматично, тобто призводити видатки до реального споживання. Це працює в Америці, у Європі. Але не в Україні. В Україні вважається ознакою доблесті спожити більше чим можна. Це уже ввійшло в звичку, стало невід'ємною рисою нашого повсякденного життя”. [28]

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали