Курсова робота «Депозитні послуги банків», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 19.03.2010 12:46 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Економічна сутність депозитних послуг 1.1. Нормативна база регулювання депозитних послуг банку 1.2. Економічний зміст і класифікація депозитних послуг 1.3. Відкриття та ведення депозитних рахунків та відсотки за депозитами 1.4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 2. Процес виконання депозитних операцій в АКБ «УкрсоцБанку» 2.1. Аналіз ринку депозитних послуг та позиція АКБ «УкрсоцБанку» на цьому ринку 2.2. Організація і технологія здійснення депозитних операцій в «УкрсоцБанку» 2.3. Формування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та особливості його використання в умовах фінансової кризи 3. Вдосконалення банківських послуг 3.1. Шляхи вдосконалення депозитних послуг 3.2. Удосконалення роботи «УкрсоцБанку» з депозитного обслуговування фізичних осіб Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Розглядаючи теоретичні засади організації депозитних послуг банку було визначено, що:

1. Депозит (лат. deposityum – річ, яка передана на зберігання) – кошти які надаються фізичними чи юридичними особами (резидентами або нерезидентами) в управління фінансово-кредитному інституту, в тому числі комерційному банку, на визначений строк та під процент, що оформляється відповідною угодою. Для банків депозити - це головний вид їхніх пасивних операцій й, отже, основний ресурс для проведення активних кредитних операцій.

2. Депозити заведено поділяти на такі:до запитання;строкові на визначений термін;ощадні внески населення;ощадні (депозитні) сертифікати

4. Залучення депозитів (вкладів) юридичних і фізичних осіб оформляється банком шляхом відкриття строкового депозитного рахунка з укладенням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки) або видачі ощадного (депозитного) сертифіката. За договором банківського депозиту комерційний банк, який прийняв кошти від вкладника, зобов'язується виплатити вкладникові суму депозиту та нараховані відсотки на умовах та у порядку, що передбачені договором.

3. Державне регулювання ринку банківських депозитів, розробка внутрішньобанківських положень та інструкцій здійснюється на основі нормативної бази України. відповідно до 2 основних законів:

 Закону України від 07.12.2000р. №2121-ІІІ ”Про банки і банківську діяльність”;

 “Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” від 22.12.1994 №320/94-ВР,а також 5 інструкцій, 2положень та 1правил.

Розкриття та розгляд даного розділу дає основу для проведення аналізу депозитних операцій «Укрсоцбанку».

За результатами дослідження, зробленого у другому розділі роботи, можна стверджувати, що порівняно з іншими банками України АКБ «Укрсоцбанк» 8 місце за обсягами депозитних коштів, залучених від населення та фізичних осіб. Питома вага коштів фізичних осіб, залучених «Укрсоцбанком», у загальній кількості депозитів у банках України, складає 5,807%, що є достатньо високим показником. В структурі зобов’язань, за підсумками 2008 року, кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб складали 32% й становили 14 113,4 млн.грн. Їх обсяги, внаслідок впливу економічної кризи, зменшились в порівнянні з 01.01.2008 року на 998,3 млн.грн. (за рахунок зменшення курсу національної валюти до іноземної - на 4 665,6 млн.грн.).

Аналізуючи діяльність Укрсоцбанку по депозитним операціям, можна сказати, що виходячи з становища Укрсоцбанку на українському депозитному ринку, його місця за обсягами вкладів серед інших банків та розглянутої технології залучення вкладів та проведення депозитних операцій, роботу банку у сфері депозитного обслуговування фізичних осіб можна вважати задовільною.

Щодо організації та технології виконання депозитних операцій у банку на основі технологічної картки АКБ «Укрсоцбанк», ми наочно побачили технологію здійснення депозитних операцій поетапно для всіх депозитних договорів. У виконанні банківських операцій по веденню та обслуговуванню депозитних рахунків фізичних осіб задіяні переважно 4 відділи банку – відділ приватних клієнтів, операційний відділ, відділ касового обслуговування і відділ бухгалтерського контролю. У всіх випадках застосовується індивідуальній підхід до клієнта.

Якщо порівняти технологію роботи з депозитами в «Укрсоцбанку» та інших провідних українських банках, то можна сказати, що у більшості випадків ця технологія є однаковою, за винятком деяких деталей – наприклад, у деяких банках не складаються детальні технологічні карти проведення депозитних операцій, а операції виконуються згідно внутрішніх документів, таких як Положення про депозитні операції банку, Положення про депозитний відділ банку, посадові інструкції спеціалістів депозитного відділу. Зразки депозитних договорів розробляються банками самостійно з урахуванням специфіки кожного банку і умов залучення вкладів, а касові ордери, заяви на відкриття-закриття рахунку, перерахування коштів, меморіальні ордери та інші документи є стандартними і затвердженими інструкціями НБУ про ведення банківської діяльності, бухгалтерського обліку у комерційних банках, готівкового та безготівкового обігу та ін.

Тобто підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що депозитна діяльність «Укрсоцбанку» є виваженою і ефективною, що дозволяє йому входити до десятки лідируючих банків на депозитному ринку України. Але можливо провести деякі вдосконалення для підвищення прибутковості залучених коштів, що і було запропоновано в роботі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення