Курсова робота «Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка · додано 19.03.2010 03:29 · від Володимир · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1 Основи виробництва 1.1. Підприємство як виробничо-ринкова система 1.2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі 1.3. Однофакторна виробнича функція 1.4. Двофакторна виробнича функція 1.5. Багатофакторна виробнича функція 1.6. Оптимум або рівновага виробника Розділ 2 Витрати виробництва 2.1. Витрати виробництва за короткостроковий період 2.2. Витрати в довгостроковому періоді Розділ 3 Ринок досконалої конкуренції 3.1. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики 3.2. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді 3.3. Ефективність ринку досконалої конкуренції Розділ 4 Показники економічної діяльності підприємства 4.1. Витрати, дохід і прибуток підприємства малого розміру 4.2. Витрати підприємства середнього розміру в другому короткостроковому періоді 4.3. Витрати великого підприємства в третьому короткостроковому періоді Аналіз отриманих результатів і висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

ри написанні курсової роботи на тему: «Витрати виробництва у короткостроковому і довгостроковому періодах», я дослідила та проаналізувала усі графіки, таблиці, і зробила певні висновки. Вони стосуються мінімізації витрат виробництва та максимізації прибутку.

Поняття основних показників виробництва (у короткостроковому і довгостроковому періодах) та формули, які я далі використовувала для виконання роботи, були наведені та пояснені мною в теоретичній частині, хоча практична частина має найголовніше значення.

Виконавши необхідні розрахунки, заповнивши таблиці та побудувавши відповідні графіки, можна проаналізувати всі показники діяльності підприємства за трьома варіантами та простежити зміни його функціонування.

Починаючи з таблиці 4.1 розглянемо динаміку загальних витрат (TC, VC, FC) у взаємозв'язку з кількістю використаних ресурсів і випуском.

1) За умови, що ціна капіталу 10 грн., одержимо величину постійних витрат FC, що дорівнює 115 грн. за будь-якого обсягу виробництва. Витрати доводиться здійснювати навіть тоді, коли підприємство має нульовий обсяг виробництва (як уже згадувалося ними можуть бути витрати на оплату засобів зв’язку, придбання верстатів, утримання приміщень). Тому лінія, що показує залежність постійних витрат від обсягів виробництва проходить паралельно осі абсцис на координатній площині. До змінних витрат ми вже відносили заробітну плату, паливо, матеріали тощо. Найменші витрати даного роду підприємство має при виробництві 1 од. продукції. Але при збільшенні обсягів виробництва його змінні витрати зростають, досягаючи 997.5 од. при виробництві 11 од. продукції. Лінія VC має зростаючий характер. Нарешті, загальні витрати TC являтимуть собою суму постійних і змінних витрат, вони також залежать від обсягу продукції. Звідси не дивно, що графік сукупних витрат практично повторює форму кривої змінних витрат, але знаходиться вище, ніж остання на величину постійних витрат – це і є їх мінімальне значення, рівне 115 од., котре досягається коли підприємство має нульовий обсяг виробництва. Свій максимум сукупні витрати приймають при виробництві 11 од. продукції і вони дорівнюють 1112.5 од.

Як бачимо, постійні витрати не змінюються, а змінні та загальні збільшуються зі зростанням обсягів виробництва.

За даними таблиці 4.1 можна зробити висновки, що граничні витрати приймають мінімальне значення при оптимальному обсязі виробляємої продукції, а при подальшому збільшенні обсягу виробляємої продукції вони так само зростають і досягають максимального значення.

У таблиці 4.1 також розраховано дохід (TR) і прибуток (EP) економічної діяльності малого підприємства.

За даними таблиці 4.1 дохід поступово зростає з ростом обсягу випускаємої продукції.

Прибуток (EP) підприємства. При невеликих обсягах випуску продукції (від 0 до 3) прибуток приймає негативні значення. Це пояснюється тим, що загальні витрати виробництва перевищують дохід, далі прибуток поступово зростає, досягаючи максимального значення, і поступово починає знижуватися. Така поведінка пояснюється законом спадної віддачі, тобто, починаючи з певної кількості ресурсу, що змінюється, очікувана віддача від додаткової кількості цього ресурсу знижується.

За результатами таблиці 4.1 можна також зробити висновок, що на даному підприємстві малого розміру спостерігається нейтральний (постійний, незмінний) ефект масштабу, тому що кількість випускаємої продукції зростає тією самою мірою, що й кількість використаних ресурсів.

2) У таблиці 4.2 обчислені результати економічної діяльності підприємства середнього розміру. На даному підприємстві збільшили: кількість капіталу (K) і праці (L) в 1,5 рази, а обсяг випускаємої продукції (Q) – в 2 рази. На даному підприємстві спостерігається позитивний ефект масштабу, оскільки, кількість виробленої продукції збільшується більшою мірою, ніж кількість використаних ресурсів.

Обсяг виробляємої продукції (Q) поступово зростає й приймає значення від 0 до 22 одиниць. Кількість капіталу залишається незмінним фактором виробництва. Кількість праці змінюється, поступово зростає. Середні витрати підприємства в таблиці 4.2 (середнє підприємство) нижчі, ніж у таблиці 4.1 (мале підприємство). Граничні витрати також знизилися у порівнянні із граничними витратами таблиці 4.1.

За результатами таблиці 4.2 можна зробити висновок: на даному підприємстві середнього розміру спостерігається позитивний ефект масштабу, тому що кількість випускаємої продукції росте більшою мірою, ніж кількість використаних ресурсів.

3) У таблиці 4.3 обчислені результати економічної діяльності підприємства великого розміру. На даному підприємстві – максимальне збільшення виробничих факторів стосовно попереднього підприємства середнього розміру: кількість капіталу (K) і праці (L) збільшене в 2 рази, а обсяг виробленої продукції (Q) – в 1,5 рази.

Обсяг виробленої продукції (Q) поступово зростає й приймає значення від 0 до 33 одиниць. Кількість капіталу, як і раніше, – незмінний фактор виробництва й дорівнює 39 одиниць. Кількість праці – це фактор виробництва, що змінюється, – поступово зростає від 0 до 285 одиниць.

Розрахунок всіх видів витрат зроблений по формулах, які були використані в таблиці 4.1. У таблиці 4.3 постійні витрати приймають значення 345 одиниць, витрати змінні – від 0 до 2992.5 одиниць, а витрати загальні – від 345 до 3337.5 одиниць. Середні й граничні витрати таблиці 4.3 і таблиці 4.1 рівні.

За результатами таблиці 4.3 можна зробити висновок, що на даному підприємстві великого розміру спостерігається негативний ефект масштабу, оскільки кількість виробленої продукції збільшується в меншому ступені, ніж росте кількість використаних ресурсів.

Коментар модератора

Робота не містить посилань на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення