Курсова робота «Звіт з виробничої практики», 2009 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 18.03.2010 13:59 · від student · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1.Організаційно-економічна характеристика підприємства. 2.Аналітично-розрахункова записка. 2.1. Аналіз поточної платоспроможності та ліквідності. 2.2. Оцінка рівня фінансової стійкості. 2.3. Аналіз ділової активності. 2.4. Аналіз ефективності роботи підприємства. Висновки та пропозиції. Список використаної літератури.

Висновок

З усього вищезазначеного можна зробити висновки, що за умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Основні завдання фінансової діяльності: вибір оптимальних форм фінансування, структури капіталу підприємства і напрямків його використання з метою забезпечення стабільно високої прибутковості; балансування в часі надходжень і витрат платіжних засобів; підтримування належної ліквідності та своєчасності розрахунків.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обгрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон‘юнктура. Через це в якості інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Під час проходження практики було проведено аналіз фінансового стану ВАТ «АТП – 13058» за 2008рік. Протягом розглянутого періоду вартість майна підприємства зменшилась на 2291 грн. (на 6,07%)

Оскільки коефіцієнт абсолютної ліквідності менший за нормативне значення (0,2), то це означає, що у підприємства високий ризик неспроможності покриття своїх невідкладних зобов’язань.

Значення коефіцієнта швидкої ліквідності не перевищує 1, а це означає, що за строк обороту дебіторської заборгованості, підприємство не може повністю погасити поточні борги.

Коефіцієнт поточної ліквідності знаходиться на недостатньому рівні, оскільки не перевищує базове значення. Для підвищення рівня цього коефіцієнта необхідно поповнювати реальний власний капітал підприємства й обгрунтовано стримувати зростання позаобігових активів і дебіторської заборгованості.

Провівши розрахунки фінансової активності підприємства ми бачимо, що за звітній період рівень власного майна підприємства зменшивя з 70% до 64%. Тобто на кінець періоду, що аналізується 64% майна є власністю підприємства, 36% - запозичені джерела, отже на підприємстві середній рівень залежності від зовнішніх джерел фінансування.

Аналізуючи коефіцієнт фінансового лівериджу, бачимо, що на одиницю власного капіталу на кінець періоду, що розглядається припадає 0,57 одиниць запозиченого капіталу.

Провівши розрахунки, можна зробити висновки, що фінансовий стан підприємства недосить стійкий, підприємство потребує певних управлінських зусиль та оптимізації фінансово-економічних рішень для забезпечення кращої ліквідності і платоспроможності.

Підвищення показників фінансового стану можливе при збільшенні прибутковості підприємства, а це, в свою чергу, можливе лише при проведенні спеціальних заходів, направлених на збільшення прибутку підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали