Курсова робота «Сутність процесу управління і контролінгу на підприємстві», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 18.03.2010 12:03 · від Маріна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоретичні аспекти управління та контролінгу 1.1. Поняття, мета, функції та основні завдання контролінгу 1.2. Сутність контролінгу як функції управління підприємством 1.3. Взаємозвязок контролінгу з функціями управління Розділ іі. Аналіз стану управління і контролінгу рекламного агенства “альфа 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз управління рекламного агенства “альфа” 2.3. Дослідження взаємозв’язку контролінгу з іншими функціями управління на підприємстві Розділ ііі. Шляхи впровадження контролінгу в системі управління рекламного агенства “альфа” 3.1. Етапи впровадження контролінгу на підприємстві 3.2. Створення служби контролінгу на підприємстві Висновки Список використаних джерел

Висновок

Динамічні зміни в навколишньому середовищі, глобалізація ринків і поступове підвищення конкурентного тиску вимагають від менеджменту вітчизняних підприємств застосування найсучаснішого інструментарію для виявлення існуючих у системах управління резервів результативності. Підприємство як система є певний набір функцій і взаємозв’язків між ними, своєчасна формалізація яких належить до першочергових завдань керівництва. Саме функціонально зорієнтований підхід до управління стає безсумнівною гарантією збереження конкурентоспроможності підприємств України в умовах поступового зниження рівня рентабельності в бізнес-середовищі.

Унаслідок порушення системного підходу до управління не контролюються окремі сфери діяльності, що негативно впливає на процес досягнення підприємством поставлених цілей. На виробничих підприємствах управління оборотний капітал, який є складовою загальної системи управління, характеризується наявністю численних міжфункціональних взаємозв’язків, зокрема, між функціями маркетингу, збуту, виробництва, постачання. Врахування наявних взаємозв’язків формує конкурентні переваги підприємства, підвищує якість прийняття релевантних управлінських рішень та створює потенціал в управлінні на довгострокову перспективу.

Контролінг як поза функціональний інструмент управління дає можливість уникнути неузгодженості під час прийняття управлінських рішень і дозволяє своєчасно виявити прихований потенціал у системі управління.

Контролінг - нова концепція інформації і управління, що забезпечує підтримку внутрішнього балансу підприємства шляхом формування інформації про витрати і прибутки і надання її керівництву для прийняття оптимальних управлінських рішень. Контролінг досить широко використовується в практиці західних підприємств і приносить відчутні результати. В управлінні вітчизняними підприємствами він не знаходить належного застосування, і насамперед, внаслідок того, що потреба в ньому часто перевищує знання, що є в цій галузі.

Внаслідок цих причин розв'язання проблем організаційно-методологічної побудови системи контролінгу на вітчизняних підприємствах буде сприяти підвищенню якості менеджменту, а отже забезпеченню стабільного розвитку підприємства.

Контролiнг є підсистемою фінансового управління, він забезпечує керiвництво пiдприємства iнформацiєю для координацiї, органiзацiї та регулювання обєктiв фінансового менеджменту. Звідси випливає одна з найважливіших функцій контролінгу - формування каналів надходження інформації на підприємство та її обробка.

Служба контролінгу підприємства повинна забезпечити:

- взаємозв'язок контролінгу практичне з усіма функціями управління;

- взяти під контроль витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу;

- організувати і забезпечити функціонування на підприємстві центрів витрат, прибутку, виручки і інвестицій;

- впровадити системи стандарт-кост і директ-костінг;

- постійно проводити аналіз витрат на виробництво продукції;

на основі результатів контролінгу розробляти заходь і підготовляти управлінські рішення направлені на покращення підприємницької діяльності.

На впровадження системи контролінгу необхідно спрямувати діяльність всіх структурних підрозділів і служб і треба розробити:

- поточні і стратегічні завдання по підприємству в цілому і після окремих структурних підрозділах і служб (центрах витрат і відповідальності);

- схему організаційної структури, центрів витрат і відповідальності;

- формування аналітичного і регулятивного блоку в системі контролінгу;

- положення функціональних обов'язків і прав служби контролінгу і окремих спеціалістів (контролерів);

- інформаційні потоки, забезпечуючи своєчасну інформацію після результатів діяльності підрозділів підприємства;

- оціночні показники діяльності підприємства і структурних підрозділів (центрів витрат і відповідальності);

- методику аналізу підприємницької діяльності;

- критичні величини по окремих показниках в системі аналізу відхилень між нормативними (плановими) і фактичними показниками;

- терміни проведення аналізу фактичного стану після центрів витрат і відповідальності, підприємству в цілому;

- терміни подачі результатів аналізу і підготовлених проектів управлінських рішень керівнику підприємства систему контролю за виконанням управлінських рішень;

- способи повідомлення керівникам по виявлених недоліках.

Служба контролінгу (контролер) сама не приймає управлінських рішень, а тільки забезпечує інформацію та дає оцінку і поради щодо ухвалення рішень (проекти рішень, наказів, розпорядження).

Для ефективної діяльності служба контролінгу повинна інтегрувати свою систему з діяльністю інших підсистем внутрішнього економічного механізму - системою бухгалтерського обліку і звітністю. Для цього служба контролінгу розробляє систему внутрішньої звітності з визначенням центрів збору інформації, показників які необхідно зібрати, рядки подання звіту і методах його складання, мету з якою збираються дані, адресат інформації. Спеціалісти служби контролінгу повинні відповідати певним умовам: знать складові контролінгу - бухгалтерський облік, аналіз, аудит, економіку підприємства, маркетинг, методику планування. Добрі володіти своїми функціями.

Служба контролінгу ставиться деяким чином у привілей не становище, оскільки наказом заступника генерального директора з економіки (фінансового директора) інші служби зобов’язують надавати службі контролінгу всю необхідну інформацію. Тому не рекомендується підпорядковувати службу контролінгу начальнику планово-економічного відділу чи головному бухгалтеру, незважаючи на подібність функцій їхніх служб функціям служби контролінгу.

Оптимальним варіантом є організація служби контролінгу як окремого підрозділу, рівноправного з бухгалтерією, плановим і фінансовим відділами.

В рекламному агентстві «АЛЬФА» є такий склад служби контролінгу:

- начальник служби контролінгу– найбільш кваліфікований фахівець, що знає як організована бухгалтерія і плановий відділ на підприємстві;

- контролер-фахівець з управлінського обліку– фахівець, здатний до аналітичного мислення, що володіє високим рівнем ерудиції;

- контролер-куратор цехів - кваліфікований фахівець, що розуміє суть роботи і технологічні аспекти роботи кожного цеху;

- контролер-фахівець по інформаційних системах - кваліфікований фахівець з відділу автоматизації, детально знаючий документообіг на підприємстві;

Коментар модератора

44 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?