Курсова робота «Основні тенденції та фактори формування глобальних інвестиційних потоків», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 16.03.2010 21:56 · від Katalina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні концепції міжнародного інвестування 1.1Інвестиційна діяльність в міжнародній економічній системі 1.2. Фактори формування глобальних інвестиційних потоків 1.3. Особливості глобалізації інвестиційної діяльності в сучасних умовах РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку інвестиційної діяльності в умовах глобалізації 2.1. Основні тенденції та масштаби формування інвестиційної діяльності 2.2. Аналіз розвитку інвестиційної діяльності в умовах глобалізації фінансових ринків РОЗДІЛ 3.Трансформація глобальних інвестиційних потоків в умовах фінансової кризи 3.1. Трансформація факторів формування інвестиційних потоків в умовах глобальної економічної кризи 3.2. Трансформація глобальних інвестиційних потоків в умовах глобальної економічної кризи на прикладі України Висновки Анотація. Список використаних джерел Додатки

Висновок

У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення процесів інвестування в міжнародній економічній системі.

1. Вивіз капіталу – найбільш характерна риса міжнародних економічних процесів ХХ століття, коли темпи його зростання почали перевищувати темпи зростання міжнародної торгівлі. В сучасних умовах збільшується кількість країн, що беруть участь в іноземних інвестиціях. До цього процесу підключаються країни Південно-Східної Азії, Центральної і Східної Європи, хоча частка останніх в русі іноземних інвестицій залишається невеликою.

В умовах глобалізації активно зростає рівень конкурентної боротьби, який змушує коло компаній все ширше включати до складу свого інвестиційного портфеля іноземні активи. Так відбулося значне прискорення темпів зростання прямих іноземних інвестицій (ПІІ ). Також, однією з найголовніших причин стрімкого зростання ППІ є формування і швидкий розвиток міжнародних компаній нового типу — транснаціональних корпорацій (ТНК):

Масштаби поглинання діючих ТНК та розміри капіталовкладень в економіку на сучасному етапі величезні. 85 % ТНК контролюють 70 % усіх закордонних інвестицій. З кожним роком об’єми процесів злиття та поглинання нестримно збільшуються так у 2006 році $711, 2 млрд., а у 2007 вже $1 161млрд.

2. На сучасному етапі переважає міграція підприємницького капіталу між промислово розвитими країнами, особливо між країнами «тріади» (США, Японія, Західна Європа) і між країнами Західної Європи. Основні експортери та імпортери капіталу – США, Великобританія, Франція, Німеччина, Японія, Нідерланди, Швейцарія.Так, обсяг залучення ПІІ в США склав $1,248 млрд.

В географічній структурі ПІІ прослідковуються ознаки змін, при цьому з'являються нові крупні приймаючі країни і країни базування. Важливими тенденціями останнього часу є ріст ПІІ із країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою. Це країни Латинської Америки, Африки, Південна, Східна та Східна – Південна Азія.

В умовах глобальної економічної кризи прослідковується тенденція до збільшення прямих іноземних інвестицій ТНК у Китай, Індія, США, Російської Федерації та Бразилії. Вони є більш привабливими для іноземних інвесторів через існування дешевої робочої сили.

3.Результати фінансової глобалізації у контексті її спливу на міжнародну інвестиційну діяльність можна звезти до наступного:

1) Збільшення валових потоків капіталу.

2) Синхронізація руху цін.

3) Фондові ринки стають факторами, що визначають структуру фінансового сектора.

4) Зростання масштабів глобального технологічного переозброєння фінансових ринків на основі Інтернет - технологій.

5) Зміна структури фінансових інструментів ринку на користь інструментів реального сектору – корпоративних цінних паперів та їх похідних

6) Зростання зв’язку між фінансовими та реальними секторами економіки

4. Світова фінансова криза завдала немалої шкоди іноземним інвесторам. Саме завдяки фінансової нестабільності велика кількість ТНК скорочують вклад прямих іноземних інвестицій на короткострокові періоди, тому що це високо ризикований процес. Статистичні дані показують, що існує тенденція до зниження інвестиційних потоків у розвинуті країни, такі як Великобританія (8% у 2008 році в порівнянні з 11 % 2007р.); США (зниження на 4%); Франція ( спад на 2 %), але наявне збільшення притооку та витоку закордонних інвестицій в країнах з перехідною економікою: Азія, Бразилія, Російська Федерація.

5. Щодо прогнозу впливу глобальної фінансової кризи на потік прямих іноземних інвестицій, то експерти визначають три можливі сценарії: 1) у 2011 різке оновлення інвестиційної діяльності та збільшення обсягу ПІІ до $1 500млрд.;

2)повільне збільшення обсягу ПІІ протягом 2009- 2012 року до $1 200млрд.;

3) продовження процесу спаду у 2009-2010рр., та стабілізація ситуації у 2012році до $1 000 млрд.( додаток 3)

6. Україна також піддалась впливу глобальної економічної кризи, що спричинило виникнення в країні несприятливого інвестиційного ринку та суттєве зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій у 2009 році. Головними завданнями держави є підвищення привабливості української економіки для іноземних інвесторів та реальної конкуренції за інвестиції з економіками сусідніх держав.

Курсова робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів інвестиційних процесів у світі, як саме Виявлено тенденції та масштаби руху іноземного капіталу, зокрема у високо розвинутих країнах та в країнах за перехідною економікою.

Коментар модератора

39 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?