Курсова робота «Роль і місце паблік рілейшнз у системі менеджменту організації (на прикладі ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич»)», 2009 рік

З предмету Реклама · додано 16.03.2010 20:58 · від Жанна Калачева · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Роль і місце паблік рілейшнз у системі менеджменту організації 6 1.1. Визначення, основні функції та задачі Паблік Рілейшнз 6 1.2. Функціональні особливості Паблік Рілейшнз в менеджменті організації 10 1.3. Роль Паблік Рілейшнз у рішенні стратегічних цілей організації 13 Розділ 2. Паблік рілейшнз, як головна складова комунікаційної політики підприємства, на прикладі ват «пбк «славутич» 18 2.1. Аналіз діяльності ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» 18 2.2. Організаційні особливості Паблік Рілейшнз у ВАТ ПБК «Славутич» 20 Розділ 3. Шляхи удосконалення pr-діяльності в організації 27 3.1. Внутрішній аналіз та ефективність PR-діяльності: теоретичний аспект 27 3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності у сфері Паблік Рілейшнз у ВАТ ПБК «Славутич» 31 Висновки 34 Список використаних джерел 38

Висновок

Управління ринковою діяльністю підприємства - це ті аспекти загальної функції управління, що визначають політику підприємства на ринку, його цілі та відповідальність. У межах цього управління передбачається застосування методів та видів діяльності оперативного характеру, що спрямовані як на управління самою діяльністю, так і на уникнення негативного функціонування підприємства на всіх етапах ринкової діяльності з метою досягнення економічної ефективності.

Ключовими факторами успіху управління ринковою діяльністю підприємства є чинники, що містяться у двох сферах: у зовнішній (із якої підприємство отримує усі види ресурсів, включаючи інформацію) та у внутрішній (сильні і слабкі сторони якої створюють ті або інші передумови для перетворення ресурсів у продукцію або послуги).

У зв’язку з цим набір функцій, які закріплюються за відділом Паблік Рілейшнз на підприємстві мають бути такими:

- консультування з урахуванням поведінкових характеристик людини;

- виявлення можливих тенденцій і прогноз їх наслідків для конкретного підприємства, особи і суспільства в цілому;

- вивчення громадської думки, його відносин і очікувань з метою вироблення рекомендацій, а також необхідних заходів по формуванню деякої думки і задоволенню певних очікувань;

- встановлення і підтримка двостороннього спілкування, заснованого на точності використовуваних відомостей і більшої інформованості; вивчення реакції громадськості на всі дії ініціатора зв′язків з громадськістю;

- запобігання конфліктам, усунення нерозуміння;

- регулювання проблемних або кризових ситуацій;

- сприяння формуванню атмосфери взаємної пошани і соціальної відповідальності;

- гармонізація особистих і суспільних інтересів;

- сприяння формуванню доброзичливих відносин з персоналом, постачальниками і споживачами;

- поліпшення виробничих відносин;

- залучення в колектив компанії кваліфікованих працівників, створення комфортних умов, сприяючих зниженню текучості кадрів;

- пропаганда і рекламування товарів і послуг;

- участь в роботі по підвищенню прибутковості компанії;

- створення «власного іміджу»;

- зміна стереотипів. Йдеться про створення як позитивних стереотипів по відношенню до своїх об’єктів, так і негативних стереотипів відносно конкурентів і супротивників.

Отже, на прикладі ВАТ ПБК «Славутич», ми бачимо, що ряд українських підприємств вже усвідомив роль Паблік Рілейшнз у єффективному функціонуванні підприємста. Хоча відносини з співробітниками і досі залишаються слабким місцем українських компаній.

Поряд із позитивними тенденціями на ринку Паблік Рілейшнз залишається актуальною проблема недостатньої активності підприємств товарного ринку у цій сфері. Це пов’язано з:

- недостатнім усвідомленням сутності подібних заходів;

- малою чисельністю кваліфікованих працівників Паблік Рілейшнз;.

- не структурованим інститутом підтримки інвесторів;

- майже непомітними зусиллями держави з захисту вітчизняного виробника;

- частим застосуванням заходів з Паблік Рілейшнз як певного “компромату” на конкурентів та “невигідних” партнерів.

Щодо перспектив розвитку активності підприємств товарного ринку України на ринку Паблік Рілейшнз слід зазначити, що найближчі десять років основними клієнтами спеціалізованих агентств залишаться транснаціональні компанії, які вже прийшли на український ринок і успішно функціонують. Однак, за даними прогнозів фахівців розширення такого ринку буде здійснюватись не вшир, а в глибину, за рахунок представників малого та середнього бізнесу. Потенційними клієнтами також можуть стати підприємства судно- та приборобудівництва, металургії. Водночас, за рахунок збільшення та спеціалізації кількості цих послуг (лобіювання, антикризові акції, бренд-PR, консультування, промоушн) стане можливим подальше посилення активності підприємств споживчого ринку, а саме виробників продуктів харчування, побутової хімії та техніки, комп’ютерних технологій, підприємств легкої промисловості та транспорту. Медичні заклади взагалі слід віднести до окремого підрозділу, оскільки поряд з поліпшенням свого бізнесу вони ще несуть і соціальну відповідальність, що також стає значним козирем у підвищенні їх ступені активності.

У перспективі слід сподіватись, що на ринку Паблік Рілейшнз буде створено таку громадську асоціацію, яка по-перше, дасть змогу виробити єдині стандарти щодо надання таких послуг і відповідальності за їх виконання; по-друге, систематизувати цей ринок і сформувати певні бази даних щодо його дослідження і прогнозування; по-третє – значно підвищити якість тих послуг, що надаються; по-четверте – підвищити рівень професіоналізму та просвітництва в цій галузі; по-п’яте, виробити єдиний понятійний апарат, на якому спілкуватимуться і фахівці, і їх клієнти.

Отже, найближчі роки очікуватиметься кількісне зростання ринку послуг з Паблік Рілейшнз переважно за рахунок збільшення числа співробітників у цій галузі та витрат крупних компаній України на проведення таких заходів. Такий вид діяльності дедалі більше буде переорієнтовуватися з політичної сфери на сферу бізнесу в зв’язку з нагальними потребами підприємств захистити себе від іноземних конкурентів і пошуком нових методів впливу на споживачів, у формуванні довготривалих партнерських стосунків між організацією та суспільством в цілому, оскільки це вигідно і першій, і другій сторонам. В якісному відношенні на ринку Паблік Рілейшнз значних змін поки що очікувати рано, оскільки спостерігається дефіцит у висококваліфікованих кадрах. Поки він буде наявним – не всі агентства в змозі використовувати новітні технології в цій сфері для виконання замовлень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?