Курсова робота «Світова організація торгівлі», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 16.03.2010 20:43 · від Евген · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ І. Історія створення 1.1. Створення системи ГАТТ 1.2. Уругвайський раунд торговельних переговорів і створення СОТ Розділ іі. Про сот 2.1. Статус і сфера діяльності 2.2. Цілі та функції СОТ 2.3. Структура СОТ 2.4. Члени СОТ 2.5. Бюджет СОТ Розділ ііі, україна і сот 3.1. Історія переговорного процесу зі вступу України до СОТ 3.2. Динаміка зміни експорту 3.3. Динаміка зміни імпорту 3.4. Зміни в інвестиційній діяльності Всиновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

Утворення Світової організації торгівлі (СОТ) у січні 1995 року означало появу глобальної економічної системи, в основі якої лежать прості і зрозумілі ідеї, які сьогодні так само актуальні, як були вони актуальними й наприкінці 40-х років XX століття.

По-перше, відкрита міжнародна торгова система має бути істотним елементом економічного процвітання і добробуту, зміцнення міжнародного миру і стабільності, а створений на її основі економічний порядок - основою нового політичного каркасу системи міжнародної безпеки.

Світове співтовариство перед Другою світовою війною пройшло через економічні потрясіння періоду Великої депресії, результатом якої було розкручування спіралі падіння виробництва і торгівлі. Архітектори післявоєнної системи світового устрою дійшли до висновку, що єдиний маршрут до економічної реконструкції і відновлення проходить в напрямку до вільних ринків і ліберальної торгівлі. Досвід останніх десятиріч довів їх правоту.

По-друге, стабільність і передбачуваність у міжнародних торгових відносинах може бути забезпечена тільки через систему визнаних більшістю країн світу правил, яка набуває правової сили шляхом закріплення цих правил у національних законодавствах.

Створення системи, побудованої на правилах, на практиці полегшувалося фактом, що така система надавала першість у визначенні напрямків економічного розвитку ринковим силам, а не урядам. Це означало, що основним завданням урядів стало створення базових умов для економічного процвітання і подальша лібералізація торговельних відносин, а також втручання в економічні процеси тільки за специфічних обставин, коли ринки були недостатньо розвинутими, чи в ситуації неспроможності ринку. В основі такого підходу лежало не сподівання на те, що правила мають визначати економічну поведінку кожної країни, а скоріше бажання створити умови для неспотвореної конкуренції.

По-третє, торгова система ҐАТТ/СОТ сприяла економічному зростанню і значному розвиткові міжнародної торгівлі (Таблиця 6).. З 1948 по 1997 рік світовий експорт товарів зростав в середньому на 6% щорічно у реальному значенні, збільшившись у 17 разів (для порівняння, за той же період обсяги виробництва зростали в середньому на 3,7% і виросли у 6 разів). Частка імпорту й експорту у ВВП зросла з 16,6% до 24,1% протягом 1985— 1997 років у розвинених країнах і з 22,8% до 38% у країнах, що розвиваються. Подібну картину інтенсифікації міжнародної економічної діяльності наочно можна спостерігати, аналізуючи дані щодо обсягів прямих іноземних інвестицій (П1І). Так, за період з 1973 по 1996 рік щорічні обсяги ШІ зросли у 16 разів, від 21,5 млрд.дол.США до 350 млрд.дол.США. При цьому, щорічний середній темп зростання склав 12,7%. Загальні обсяги ШІ зросли з 165 млрд.дол.США на кінець 1973 року до 3205 млрд.дол.США у 1996 році, тобто, приблизно у 20 разів.

Разом з цим слід підкреслити, що вплив ҐАТТ на розвиток світової економіки міг бути ще більшим, якби протягом часу його існування механізми обмеження протекціонізму діяли більш ефективно. Наприклад, високим залишається рівень захисту в галузі сільського господарства (10% світової торгівлі), починаючи з 60-х років XX століття застосовуються обмеження в торгівлі текстильними і швейними виробами (5%) тощо.

Для України як незалежної держави, яка сьогодні здійснює глибоку трансформацію національної економіки, важливим завданням є вирішення питання про те, яким чином міжнародна торговельна система може допомогти їй вийти на шлях стабільного розвитку. У світі, де окремі держави все більше залежать у своєму економічному розвитку від стану всієї світової економіки, кожна країна відіграє певну роль у вирішенні глобальних проблем. Україна може й має зайняти належне, гідне місце у міжнародній торговельній системі і світовій економіці в цілому. Цей перспективний шлях для нашої держави не має розумної альтернативи.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?