Реферат «Адміністративно-правові відносини в Україні», 2009 рік

З предмету Право · додано 16.03.2010 19:53 · від Ярик · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Поняття та основні риси адміністративно-правових відносин 5 2. Особливості адмінистративно-правових відносин 9 3. Види адміністративно-правових відносин 10 Висновок 14 Бібліографічний список 16

Висновок

Тому можна зробити такі висновки: адміністративне стягнення є одним із засобів адміністративного примусу щодо суб’єкта адміністративного проступку спрямованого на захист правопорядку.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) суб’єктом адміністративного проступку можуть бути лише фізичні особи, яким на момент вчинення адміністративного правопорушення виповнилось 16 років

Для ефективності адміністративних стягнень, в тому числі попереджень та штрафів,юристи-вчені звертають увагу на необхідну присутність в законодавчому полі таких чинників:

- наявність досконалого адміністративного законодавства;

- інформованість суб’єктів правовідносин про чинні адміністративно-правові заборони та штрафні санкції за їх порушення;

- невідворотність адміністративно-штрафної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень;

Усі існуючі види адміністративних стягнень тісно пов'язані між собою й утворюють єдину систему. Їх насамперед об'єднує загальна мета: захист правопорядку, виховання осіб, що учинили адміністративні проступки, у дусі дотримання законів, а також попередження вчинення нових проступків як самими правопорушниками, так і іншими особами.

Кожне стягнення є покаранням, мірою відповідальності, призначеної за проступки, а застосування будь-якого стягнення означає настання адміністративної відповідальності і тягне для винного несприятливі юридичні наслідки.

Адміністративні стягнення, як правило, полягають в позбавленні або обмеженні прав чи благ.

Адміністративні стягнення накладаються компетентними органами і посадовими особами шляхом видання спеціальних індивідуальних актів управління, що мають примусовий характер. Примусовий вплив повинен бути справедливим, відповідати характеру проступку й особи правопорушника. Його тяжкість залежить від тяжкості проступку.

Стягнення також можуть бути разовими, одномоментними (конфіскація, попередження, штраф) і тривалими, розтягнутими в часі (арешт, позбавлення прав, виправні роботи).

Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених Кодексом “Про адміністративні правопорушення” та іншими законами України.

При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт - місяцями або днями, позбавлення спеціального права - роками, місяцями або днями.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її.

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку цивільного судочинства.

Отже загальні правила накладання адміністративних стягнень направлені на створення правового суспільства, де дотримуються законів і усталених норм для виховання цивілізованого правознаючого громадянина.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?