Курсова робота «Ефективність управління організацією: основні підходи до сутності, показники оцінювання, напрямки підвищення" (на прикладі ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг)», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 16.03.2010 18:45 · від Инна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1.Дослідження поглядів на сутність категорії "ефективність управління" 1.1. Сутність організаційної ефективності і підходи до її визначення 1.2. Види організаційної ефективності 1.3. Критерії та показники ефективності управління 1.4. Фактори позитивного впливу на ефективність управління організацією РОЗДІЛ 2.Аналіз стану та тенденцій розвитку ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та обґрунтування системи показників для ефективного управління ними 2.1. Загальна економіко-організаційна характеристика підприємства 2.2. Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства 2.3. Аналіз фінансовго стану ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" 2.4. Визначення факторів негативного впливу на ефективність управління ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" РОЗДІЛ 3.Визначення шляхів підвищення ефективності управління ВАТ «АреселорМіттал Кривий Ріг» 3.1. Шляхи підвищення ефективності управління ВАТ «АреселорМіттал Кривий Ріг» 3.2. Розрахунок ефективності управління організацією Висновок Список використаних джерел Додатки 75

Висновок

Метою роботи є розкрити сутність ефективності управлінської організацією. Для оцінки ефективності системи управління може бути в повній мірі використано ресурсний показник ефективності – модифікований показник ресурсовіддачі, який враховує поряд з іншими факторами ринкові фінансово-кредитні відношення та інфляційні процеси. Також слід використовувати такі показники як рівень виробничих зв’язків, діапазон управління, ступінь стабільності кадрів, тощо.

Ділова оцінка якостей персоналу організації – цілеспрямований процес встановлення відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, мотивацій, рис) вимогам посади чи робочого місця.

Оцінка ефективності базується на обліку праці працюючих (управлінців) та особливостей прояви його результатів.

Службовці - це працівники, праця яких представляє собою той чи інший різновид розумової праці. Зміст праці службовців істотно відрізняється від праці робітників, адже праця робітників переважно фізична. Інша відмінність праці управлінців полягає в тому, що результати його праці важко вимірити кількісно. А результати праці управлінського персоналу часто становляться очевидними не одразу, а лише через деякий час, не рідко достатньо великий.

Вибір методів оцінки персоналу для кожної конкретної організації є унікальним завданням, яку може вирішити лише керівництво компанії.

Організації періодично оцінюють своїх співробітників з метою підвищення ефективності їх роботи та визначення потреби професійного розвитку.

Як показують розрахунки показників виручки від реалізації, собівартості продукції та прибутку на ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за період 2004-2008рр спостерігається тенденція збільшення операційного прибутку підприємства у порівняні з попередніми роками. В 2004р. він досягав 3 591 310, то в 2005р. він склав 3 458 705, в 2006р. він збільшився і становить 5 671 416 грн., та в 2008р. спостерігається збільшення операційного прибутку до значення 8 779 408 грн. Поступове збільшення суми операційного прибутку відбулося за рахунок підвищення собівартості продукції, в 2006р. вона зросла на 2 487 205 грн., а в 2008р.- на 7 607 093 грн., та збільшення виручки від реалізації продукції. За 2004-2008рр. виручка від реалізації продукції збільшилась на 12 795 191 грн.

Показник чистого прибутку має позитивну динаміку зростання. Тобто за період 2004-2008рр. чистий прибуток має тенденцію стрімкого збільшення. В 2004р. він складав 2 012 610 грн., а в 2006р. спостерігається покращення результату чистого прибутку до 2930933 грн, вже в 2008р показник значно збільшився і дорівнює 4 676 490 грн. Це означає, що ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» мав д стабільний показник чистого прибутку, про це свідчить показник чистого прибутку за 2008р., який показує що організація з кожним роком покращує показник чистого прибутку.

Отже, з розрахунків прибутку за період 2004-2008рр. ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» має стабільний розвиток та досить стабільно функціонує як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, це позитивний фактор для подальшого ефективного розвитку підприємства. Дані показники свідчать про те, що ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» використовує досить ефективну систему управління організацією не дивлячись на деякі негативні фактори.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення