Курсова робота «Макроекономічні моделі ринку грошей», 2007 рік

З предмету Макроекономіка · додано 16.03.2010 09:52 · від nadia · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Організаційна структура та функції ринку грошей Ринок грошей в класичній макроекономічній моделі Ринок грошей в кейнсіанській макроекономічній моделі Монетарний підхід до пояснення функціонування ринку грошей Макроекономічний аналіз ринку грошей в Україні Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Гроші – це загально-визнаний засіб платежу за товари і послуги. Як відомо перші гроші були товаром у вигляді благородних металів, вартість яких визначалася їх натуральною формою. З часом на зміну металевим грошам приходять паперові – довготермінові знаки вартості.

Перехід до широкого застосування паперових грошей у суспільстві пов'язаний із функціонуванням банківської системи, яка постійно удосконалює форми грошей, а отже урізноманітнюються функції грошей. Водночас, як відзначають вчені, проблема функцій грошей є однією з найбільш дискусійних. Розбіжність в поглядах на це питання відображено в працях багатьох економістів. Оскільки, деякі вчені зменшують кількість функцій, об’єднуючи і комбінуючи п’ять класичних функцій, інші, навпаки, прагнуть їх модифікувати в міру розвитку товарно-грошових відносин у більшу кількість.

Дослідженням ринку грошей займались багато вчених. Особливу увагу приділяють працям Дж. М. Кейнса. У своїй знаменитій книзі „Загальна теорія зайнятості, процента і грошей” він розвинув теорію попиту на гроші, яку назвали теорією переваги ліквідності. Кейнс принципово по-іншому сформулював попит на гроші і висунув три психологічних мотиви, які спонукають людей зберігати прибутки в грошовій формі: трансакційний, спекулятивний і застережний. Хоча сучасна наука відкидає такий поділ.

Ринок грошей у класичній макроекономічній моделі відрізняється від всіх інших ринків тим, що для нього попит і пропозиція грошей не є функціями цін. Роль вирішального інструмента регулювання рівноваги надається рівневі цін. Це можна пояснити на прикладі певної ситуації. Нехай ціни з якоїсь причини зросли. Це скоротить попит. За класичною моделлю попит так пристосовується до пропозиції, що автоматично зніметься прблема реалізації товарів і послуг.

На сьогоднішній день формування і використання фінансових ресурсів, а також регулювання фінансово-кредитних потоків здійснюється за допомогою монетарної політики. Грошово-кредитне регулювання, яке здійснює Центральний банк є одним із елементів економічної політики держави і являє собою сукупність заходів спрямованих на зміну грошової маси і обігу, обсягів кредитів, рівня процентних ставок та інших показників грошового обігу і ринку позичкових капіталів. Ціль грошово-кредитного регулювання – досягнення стабільного економічного зростання, зниження рівня інфляції та безробіття.

Нині в Україні зростають вимоги до економічної і монетарної політики, зокрема до їх обгрунтованості і ефективності. У зв’язку з цим постає проблема розробки і реалізації нових підходів у сфері монетарної політики.У нашій державі з 1999 року діє Закон „Про Національний банк України”, який визначає головні підходи до формування і здійснення грошово-кредитної політики.

А відтак можна зробити висновок, що вибір того чи іншого виду грошово-кредитної політики – дуже важливий, але, одночасно, не визначальний фактор подолання соціально-економічної кризи. Для досягнення позитивних зрушень необхідне поєднання реалізації виваженої грошово-кредитної політики з проведенням структурної перебудови народногосподарського комплексу України.

Коментар модератора

33 сторінки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?