Курсова робота «Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів», 2007 рік

З предмету Інше · додано 15.03.2010 19:19 · від Kiren · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів 1.1. Компоненти, функції та види контролю 1.2. Методи і форми контролю успішності студентів РОЗДІЛ 2. Особливості оцінювання знань студентів в сучасних умовах 2.1. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів 2.2. Використання модульного контролю в оцінюванні знань студентів Висновки Список використаної літератури

Висновок

Контроль як дидактичний засіб управління навчанням спрямований на забезпечення ефективності формування знань, умінь і навичок, використання їх на практиці, стимулювання навчальної діяльності студентів, формування у них прагнення до самоосвіти. Складовими контролю за навчальною діяльністю студентів є: перевірка (виявлення рівня знань, умінь і навичок); оцінювання (вимірювання рівня знань, умінь і навичок); облік (фіксація результатів у вигляді оцінок у журналі, заліковій книжці, екзаменаційній відомості).

Головною метою контролю є визначення якості засвоєння студентами навчального матеріалу, ступеня відповідності умінь і навичок цілям і завданням навчального предмета. Контроль виконує такі функції: освітню (навчальну); діагностичну; стимулюючу; розвивальну; управлінську (прогностично-методичну); виховну; оцінювальну; самооцінювальну.

Відповідно до місця у навчально-пізнавальній діяльності студентів виокремлюють міжсесійний і підсумковий контроль.

Міжсесійний контроль. Він полягає у контролюванні навчального процесу в період між сесіями. Йдеться про попередню, поточну і тематичну перевірку. Міжсесійний контроль сприяє забезпеченню ритмічної роботи студентів, виробленню в них уміння чітко аналізувати свою працю, дає змогу викладачеві своєчасно виявляти відстаючих і допомагати їм, організовувати індивідуальні творчі заняття для добре підготовлених студентів.

Підсумковий контроль. Він має на меті перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентів за тривалий період навчання – семестр, рік, на час завершення курсу навчання і спрямований на виявлення системи і структури знань студентів. Виокремлюють семестровий підсумковий контроль і державну атестацію.

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та навичок з навчальної дисципліни використовують різні методи і форми контролю. Найпоширенішими методами контролю є: усний контроль, письмовий, тестовий, графічний, програмований контроль, практична перевірка, а також методи самоконтролю і самооцінки. Під час навчальних занять у вищому навчальному закладі використовують індивідуальну та фронтальну перевірки знань, умінь і навичок студентів, а також підсумкові форми контролю. Ефективність використання методів і форм контролю знань, умінь та навичок студентів залежить від їх вдалого вибору і включення в загальний процес навчання, а також їх умілого застосування педагогами. Вплив методів на студентів різноплановий. Тому необхідне збагачення методи-ки і засобів контролю за провідної ролі особистого спілкування викладача зі студентами.

Викладач повинен вдумливо і творчо підходити до використання критеріїв і норм оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Він має керуватися науковими основами методики навчально-виховної роботи, уважно ставитись до кожного студента, враховуючи його нахили, інтереси і прагнення, виявляти високу принциповість і такт.

Отже, в даній роботі ми розглянули компоненти, функції та види контролю; охарактеризували основні методи і форми контролю успішності студентів; дослідили специфіку оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів; проаналізували використання модульного контролю в оцінюванні знань студентів.

Коментар модератора

34 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?