Курсова робота «Мотивація і діяльність», 2006 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 19.12.2006 13:26 · від Kvazius · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Мотивація 4 І.1. Мотив і мотивація 4 І.2. Психологічні теорії мотивації 9 І.3. Мотивація і діяльність 16 І.4. Мотивація і особистість 20 Розділ іі. Діяльність 26 ІІ.1 Поняття і будова діяльності людини 26 ІІ.2. Види і розвиток діяльності людини 33 ІІ.3. Діяльність і психічні процеси 38 ІІ.4. Вміння. Навички. Звички 41 Список використаних джерел: 48

Висновок

Отже, у результаті проведених нами теоретичних досліджень, на основі аналізу різних теорій по вивченню мотивації та діяльності можна зробити висновок, що мотиваційна сфера людини і прояви її діяльності дуже складні і неоднорідні. У сучасній психології в даний час існує велика кількість різних теорій, підходи яких до вивченню проблеми мотивації настільки різні, що часом їх можна назвати діаметрально протилежними. Проте ми не ставили перед собою задачі привести якісний аналіз окремих теорій, ми лише намагалися розглянути основні напрямки в сучасних дослідженнях. Нам здається, що сама складність даного поняття, багаторівнева організація мотиваційної сфери людини, складність структури і механізмів її формування, відкриває широкі можливості для застосування всіх згаданих нами теорій. Тобто твердження окремих теорій можуть направлятися на різні елементи мотиваційної структури і саме в цих напрямках будуть найбільш компетентними і валідними. Цілісна картина може скластися тільки при інтегрованому підході до вивчення проблеми мотивації на сучасному етапі розвитку психологічної думки, з урахуванням прогресивних ідей різних теорій. При вивченні різних теорій мотивації, при визначенні механізму і структури мотиваційної сфери професійної діяльності, ми прийшли до висновку, що дійсно мотивація людини є складною системою, що має у своїй основі як біологічні, так і соціальні елементи, тому і до вивчення мотивації діяльності людини необхідно підходити, з огляду на дану обставину. Мотивація людини, з одного боку, має багато загального з мотивацією тварин, у частині задоволення своїх біологічних потреб. Але, з іншого боку, мається ряд специфічних особливостей, властивій тільки людині, що так само необхідно враховувати при вивченні саме людської мотиваційної сфери. Не можна принижувати впливу ні тієї, ні іншої частини мотиваційної сфери людини, на систему мотиваційної спрямованості особистості в цілому, тому що це може привести до перекручування цілісного розуміння даного питання. Структура мотиваційної сфери людини в процесі життєдіяльності проходить етапи формування і становлення. Це формування являє собою складний процес, що відбувається як під впливом своєї внутрішньої роботи, так і під впливом зовнішніх факторів навколишнього його середовища. Тому велику увагу у своїй роботі ми приділили й індивідуальним розходженням. Ми приділили особливу увагу цьому питанню, тому що система мотивації, що сформувалася у людини, дуже впливає не тільки на її поведінкові особливості, але і, як динамічна характеристика особистості, на структуру особистості людини в цілому. Визначає загальну спрямованість особистості, прагнення людини, його життєвий шлях, і, звичайно ж, професійну діяльність. Діяльність — специфічний вид активності людини, який спрямований на пізнання і творче перетворення навколишнього світу, включаючи саму себе й умови свого існування. У діяльності людина створює предмети матеріальної і духовної культури, перетворює свої здібності, зберігає і вдосконалює природу, будує суспільство, створює те, що без її активності не існувало в природі. Творчий характер людської діяльності виявляється в тому, що завдяки їй вона виходить за межі своєї природної обмеженості, тобто перевершує свої ж генотипічно обумовлені можливості. Внаслідок продуктивного, творчого характеру своєї діяльності людина створила знакові системи, знаряддя впливу на себе і природу. Користуючись цими знаряддями, вона побудувала сучасне суспільство, міста, машини, з їхньою допомогою вивела на світ нові предмети споживання, матеріальну і духовну культуру й у кінцевому рахунку перетворила саму себе. Історичний прогрес, що мав місце за останні кілька десятків тисяч років, зобов'язаний своїм походженням саме діяльності, а не вдосконалюванню біологічної природи людей.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення