Курсова робота «Оцінка ефективності менеджменту на Житомирському заводі металоконструкцій», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 15.03.2010 14:05 · від іра · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки ефективності менеджменту підприємства 1. Ефективність як характеристика результативності діяльності керівного персоналу підприємства 1.1. Зміст поняття ефективності менеджменту підприємства 1.2. Показники ефективності діяльності менеджера 1.3. Методи оцінки показників ефективності діяльності менеджера 2. Напрями вивчення професійної діяльності менеджера 3. Індивідуальні характеристики фахової діяльності керівника 4. Рольовий розподіл функціональних характеристик фахової діяльності керівника Розділ 2. Оцінка ефективності менеджменту на жзмк 1. Загальна характеристика підприємства 2. Економіка праці 3. Оцінка ефективності управлінської праці на підприємстві Розділ 3. Побудова моделей оцінки впливу релевантних чинників на ефективність менеджменту підприємства 1. Модель взаємодії релевантних чинників у процесі управління 2. Модель оцінки компетентності керівника 3. Модель оцінки морально – психологічного клімату в колективі Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

В роботі наведено теоретичне обґрунтування та нові підходи до вирішення проблеми визначення ступеня впливу релевантних чинників на ефективність управлінської діяльності менеджера та механізму їх взаємодії у процесі управління. Аналіз існуючих підходів щодо забезпечення ефективної діяльності підприємства засвідчує, що актуальним у розв’язанні цього питання є визначення ступеня впливу людського фактора на ефективність управління. В роботі було систематизовано загальні показники ефективності діяльності менеджера, сформульовано методи їх оцінки і обґрунтовано необхідність кількісної оцінки фахового потенціалу менеджера. Використання загальних й індивідуальних показників дає змогу вирішувати комплексні кадрові завдання в управлінні підприємством.

З’ясовано, що в теорії менеджменту якісні складові фахової діяльності менеджера вивчаються за допомогою різних напрямків: рольового, особистісного, поведінкового та ситуативного. В роботі класифіковано риси компетентності менеджера за її складовими відповідно до вимог динамічної моделі взаємодії релевантних чинників і ефективності процесу управління, дано характеристику управлінських ролей менеджера і з’ясовано їх вплив на методи управління, сформульовано основні поняття кібернетики, що застосовуються при системному підході до вивчення даної проблеми. В роботі було запропоновано використати метод моделювання для визначення комплексної взаємодії організаційно – технічних і соціальних чинників у процесі управління. Було з’ясовано, що людський фактор у процесі управління є визначальним, і запропоновано методику кількісної оцінки фахового потенціалу менеджера.

Аналіз літературних джерел показав, що в сучасному менеджменті розроблено коефіцієнти, які дозволяють зробити кількісну оцінку рівня ефективності роботи управлінського персоналу в цілому. На відміну від цих коефіцієнтів запропонований нами показник (бал загального потенціалу менеджера) спрямований на комплексну оцінку ефективності діяльності окремого менеджера або керівника підприємства.

В роботі було розглянуто механізм зворотного зв’язку в процесі управління і визначено роль мотивації як регулятора. Встановлено, що фізичним виконавцем цієї функції є керівник підприємства, який здійснює регулюючий (дисципліновуючий) вплив на підлеглих через рольовий ансамбль, стилі і виробничу поведінку.

В ході дослідження було зроблено висновок, що розробляти комплекс заходів щодо підвищення загальної ефективності діяльності апарату управління можна лише маючи кількісну оцінку ефективності діяльності кожного окремого менеджера на конкретному робочому місці, за конкретної ситуації управління. Таким чином, предметом дослідження у цьому випадку повинен виступати комплекс " менеджер – робоче місце – ситуація управління ". Такий підхід надалі може лягти в основу теорії оптимізації діяльності управлінського персоналу підприємства.

Використаний у роботі математичний апарат, а саме: теорія множин, теорія систем, метод графів – надав можливість вирішити ряд поставлених у роботі завдань. Було встановлено залежність між основними якісними показниками діяльності менеджера ( компетентність, професіоналізм) та ефективністю процесу управління. Було виявлено вплив морально – психологічного клімату в колективі на прояв якісних показників діяльності менеджера і виявлено нівелюючий або стимулюючий вплив керівника підприємства на взаємодію цих чинників через механізм мотивації. Було розроблено методику кількісної оцінки якісних показників діяльності менеджера і виведено інтегрований показник (бал загального потенціалу менеджера), який характеризує фаховий потенціал менеджера у комплексі з усіма чинниками, які на нього впливають.

Таким чином, виявлені у процесі дослідження закономірності і розроблені методики дозволяють науково підходити до організації процесу управління, підбору управлінського персоналу та до розробки вимог щодо функціональних обов’язків й міри відповідальності керівника в динамічних умовах існування та розвитку підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Ефективність менеджменту організації, критерії і методи її оцінювання — Хміль Ф. І.
  • Оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів менеджменту організації — Хміль Ф. І.