Курсова робота «Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "ХМЗ "Свiтло Шахтаря"», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 15.03.2010 12:31 · від Natali · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика підприємства РОЗДІЛ 2. Аналіз балансу підприємства РОЗДІЛ 3. Аналіз майна підприємства РОЗДІЛ 4. Аналіз капіталу підприємтсва РОЗДІЛ 5. Аналіз фінансової незалежності і фінансової стійкості РОЗДІЛ 6. Аналіз ліквідності і платоспроможності РОЗДІЛ 7. Аналіз руху грошових коштів РОЗДІЛ 8. Аналіз фінансових результатів РОЗДІЛ 9. Аналіз рентабельності РОЗДІЛ 10. Аналіз ділової активності РОЗДІЛ 11. Аналіз неплатоспроможності і діагностика банкрутства РОЗДІЛ 12. Оцінка кредитоспроможності Висновки Список літератури

Висновок

В умовах ринкової економіки чистий прибуток є основою економічного та соціального розвитку підприємства. Це насамперед є джерелом фінансування розвитку підприємства, виплатою дивідендів задоволення потреб працівників підприємств.

Аналізуючи фінансову звітність ВАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» за 2006 - 2007 роки, було зроблено ряд висновків про фінансовий стан і діяльність підприємства. Одразу ж звертаєшь увагу, що у 2006 – 2007 роках склад джерел фінансування не змінився і головним джерелом формування засобів на підприємстві ВАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», є власний капітал, а саме більш ніж на 91 % підприємство забезпечене власними коштами. Причому необоротні активи фінансувалися повністю за рахунок власних коштів, а оборотні на 90 %. Все це є передумовою стійкого фінансового стану.

На основі загальної оцінки майна підприємства і джерел його формування можна зробити висновок, що валюта балансу збільшується, і якщо у 2006 році вона складала 279552,6 тис. грн., то за рік, валюта балансу збільшилась на 16 % і стала дорівнювати 323649,9 тс. грн. Якісних зрушень у структурі активу та пасиву за аналізований період не відбулося і вона є досить задовільною, оскільки підприємство має „легку” структуру активів (і на початок, і на кінець 2007 року оборотні активи складають 82 % валюти балансу). На протязі усього 2007 року стан основних засобів залишається незадовіль-ним, тому що їх знос складає майже 60% як на початок так і на кінець періоду.

Також виконується мінімальна умова фінансової стійкості – підприємство має власні обігові кошти, які і у 2006, і у 2007 роках.складають трохи більше 70 % усієї валюти балансу. За аналізований період на підприємстві спостерігається абсолютна фінансова стійкість і воно практично не залежить від кредиторів. Така ситуація трапляеться вкрай рідко, але, на мій погляд, вона не зовсім ідеальна, оскільки адміністрація не бажає або не має нагоди використовувати зовнішні джерела фінансування для своєї діяльності. А досвід інших підприємств свідчить нам про те, що ефективність використання позикового капіталу більше ефективності використання власного капіталу.

Фінансовий стан «ХМЗ «Світло шахтаря» вважаю добрим, може навіть відмінним, тому що структура балансу є нормальною для підприємств цієї галузі, баланс підприємства абсолютно ліквідний як на початок, так і на кінець 2007 року, підприємство має у своєму розпорядженні достатню кількість власних обігових коштів та на 94 % працює на вланому капіталі.

Діяльність ВАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» можна охарактеризувати як добру, тому що як в попередньому, так і в звітньому періоді підприємство продовжує працювати прибутково, але прибуток за звітній період збільшився не суттєво, усього на 1409,3 тис. грн., або на 5 %. Проведений факторний аналіз свідчить про те, що це збільшення відбулося за рахунок зростання чистої виручки від реалізації та зменьшення операційних витрат, але оскільки темп зростання собівартості (39,71 %) випередив темп зростання чистої виручки (30,70) – це призвело до отримання зовсім меньшого прибутку, ніж підприємство розраховувало.

Ділова активність підприємства збільшилась (бо зменьшилися коєфіцієнти оборотності в середньому на 20 %), а його рентабельність навпаки зменьшилась, тобто ефективність управління підприємством за 2007 рік значно погіршилась. Це відбулося за рахунок того, що чистий прибуток зростає набагато меньшими темпами, ніж зростають усі інші показники діяльності підприємства.

З усьго вищезазначеного можна зробити висновок, що у майбутньому підприємство буде процвітати, та отримувати прибуток, але на мій погляд, підприємству потрібно збільшувати ефективність деяких показників і, якщо треба, шукати нові ринки збуту.

Для покращення фінансового стану підприємства я пропоную користуватися позиковими коштами та спрямовувати їх на розширення виробництва, оскільки ефективність їх використання у декілька разів перевищує ефективність використання власних коштів. Потреби в позикових коштах підприємство не має, але якщо його керівництво прийме рішення щодо їх залучення, будь-який кредитор без сумніву погодиться, бо ВАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» належить до групи А, що говорить про мінімальний ризик несплати по такому кредиту.

Загалом можна зробити висновок, що якість управління підприємством представлена як дуже висока, та якщо керівництво і надалі буде працювати у тому ж напрямі, підприємство збереже статус платоспроможного, дієздатного, надійного та інвестиційне привабливого підприємства.

Коментар модератора

42 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?