Курсова робота «Транскордонне співробітництво України: можливості та пріоритети», 2009 рік

З предмету РПС · додано 15.03.2010 10:17 · від Tina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Значення і види зовнішньоекономічних зв'язків України, загальні закономірності та принципи їх розвитку 2. Фактори територіальної організації та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України 3. Зовнішня торгівля України, її товарна і територіальна участь у міжнародних торговельних та економічних союзах 4. Зовнішні зв’язки країни в банківсько-кредитній, фінансово-інвестиційній, освітньо-науковій, транспортно-комунікаційній та техніко-технологічній сферах 5. Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Зовнішньоекономічні зв’язки – це комплексна система різноманітних форм міжнародного співробітництва держав та їх суб’єктів у всіх галузях економіки. Зовнішньоекономічні зв’язки – це взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співдружність політичноекономічних органів, направлене на ефективне вирішення глобальних проблем людства, вирішення особистих проблем громадян.Як економічна категорія зовнішньоекономічні зв’язки являють собою систему економічних відносин, що виникають у результаті руху ресурсів всіх видів між державами й економічними суб’єктами різних держав. Ці двосторонні відносини охоплюють всі сфери економічного життя держави, й перш за все його виробничу, торговельну, інвестиційну та фінансову діяльність.Сутність зовнішньоекономічних зв’язків як економічної категорії проявляється в їх функціях. Такими функціями є:

1) організація та обслуговування міжнародного обміну природними ресурсами та результатами праці в їх речовій та вартісній формі;

2) міжнародне визнання споживчої вартості продуктів міжнародного поділу праці;

3) організація міжнародного грошового обігу.

Через механізм зовнішньоекономічних зв’язків попит на товари й послуги світового ринку переноситься на внутрішній ринок тієї чи іншої держави. Це викликає потребу в розвиткові виробничих сил, що, в свою чергу, сприяє розвиткові промисловості, сільського господарства, торгівлі, сфери послуг та фінансових установ. Під класифікацією зовнішньоекономічних зв’язків слід розуміти розподіл цих зв’язків на конкретні групи по визначеним ознакам для досягнення встановлених цілей. Класифікаційна система зовнішньоекономічних зв’язків складається з видів та форм зв’язків. За напрямом товарного потоку зовнішньоекономічні зв’язки поділяються на такі види – експортні та імпортні, а за структурною ознакою – на зовнішньоторговельні, фінансові, виробничі та інвестиційні. До форм зовнішньоекономічних зв’язків відносять торгівлю, бартер, туризм, інжиніринг, франчайзинг, лізинг, інформаційний обмін, консалтинг тощо.

Зовнішньоекономічні зв'язки формуються і здійснюються під впливом різноманітних регуляторів, що впливають на виникнення зв'язків і направляють їх розвиток у єдину ефективну політико-економічну систему, яка захищає інтереси держави. Регулятори зовнішньоекономічних зв'язків можуть бути економічними, організаційно-правовими й адміністративними в узагальненій класифікації.Зовнішньоторговельна політика встановлює і регулює відносини з іноземними державами в галузі зовнішньоторговельної діяльності, що охоплюють міжнародний обмін товарами (роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності). Ці відносини будуються на основі дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права й зобов'язань, що витікають із міжнародних договорів.

Коментар модератора

45 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?