Дипломна робота «Розробка та впровадження логістичної системи в умовах ВАТ «Житомирський маслозавод».», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.03.2010 17:11 · від іра · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Суть логістичної системи 1.1. Економічний зміст логістичної системи підприємства 1.2. Види логістичних систем і логістичне планування 1.3. Методика розробки логістичних систем підприємств Розділ 2. Оцінка ефективності управління ват «житомирський маслозавод» 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2.3. Ефективність логістичної системи підприємства Розділ 3. Удосконалення логістичної системи ват «житомирський маслозавод» 3.1. Визначення напрямів системи логістики підприємства 3.2. Механізм реалізації удосконалення логістичних систем підприємства 3.3. Розрахунок економічного ефекту від впровадження технічних заходів Розділ 4. Охорона праці на ват «житомирський маслозавод» Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Таким чином, дослідження теоретичних та практичних питань в дипломній роботі визначають наступні висновки:

1. Термін логістика був вперше застосований у військових операціях і стосувався насамперед процесів забезпечення армійских підрозділів. Слово «логістика» відоме ще з часів Римської імперії, де службовці, що займалися розподілом продуктів харчування, називалися «логістами» або «логістиками». Останніми роками, однак, термін набув широкого вжитку у бізнесі і тепер асоціюється саме з корпоративною лексикою.

2. На наш погляд, логістика вирішує питання матеріальних та інформаційних потоків з товароруху (сировини, матеріалів, запасних частин), тобто з поставок. Метою логістичної системи є забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості і асортименті, заданої якості, в потрібному місці й у потрібний час, в максимально можливому ступені підготовлених до виробничого процесу або особистому споживанню при заданому рівні логістичних витрат.

Отже, логістична система — це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками. Вона включає матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів по логістичному ланцюгу (склади, вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління усіма ланками ланцюга. Логістична система є адаптивною системою зі зворотним зв'язком, яка виконує певні логістичні функції та операції.

3. Об’єктом дослідження було обрано господарську діяльність ВАТ «Житомирський маслозавод» - це переробне підприємство, що спеціалізується на виробництві продукції з молока.

В компанії працює команда висококваліфікованих менеджерів вищої ланки, які мають профільну освіту та великий досвід роботи. Зважена стратегія, надійна команда та високий рівень менеджменту дозволяють компанії досягати значних результатів.

Аналіз структури реалізації готової молочної продукції ВАТ «Житомирський маслозавод» показав, що основною реалізованою продукцією є маслопродукти, морозиво та сухе знежирене молоко. Показник збуту маслопродуктів за останні роки зменшився на 78,5 тон. Це пояснюється тим, що по-перше ця продукція представлена дуже малим асортиментом, а по-друге - основною пріоритетною продукцією заводу є морозиво. Воно складає майже 80% від всієї виготовленої та реалізованої готової продукції підприємства. Виручка від реалізації продукції збільшилась у 2006 році порівняно з 2004 роком на 12,6 млн. грн.. і становила 291013,1 тис. грн..

Негативним в діяльності підприємства є те, що фінансові результати від іншої операційної діяльності є збитковими, зокрема, у 2006 році цей показник становив 2553,3 тис. грн., що на 668,4 тис. грн. більше ніж у 2004 році. Також збитковими є фінансові результати від фінансової діяльності – 973,6 тис. грн., що на 263,6 тис. грн. більше ніж у 2004 році. Ззагальна економічна рентабельність діяльності ВАТ «Житомирський маслозавод» у 2006 році становила 21%, що на 3,14% більше ніж у 2004 році.

4. Аналіз логістичної системи ВАТ «Житомирський маслозавод» показав, що логістичні витрати на підприємстві збільшились на 13877,8 тис. грн. порівняно з 2004 роком і на8431,4 тис. грн. більше ніж у 2005 році. Зокрема, транспортно-заготівельні витрати збільшились на 2498,0 тис.грн більше ніж у 2004 році і на 1517,65 тис. грн. більше ніж у 2005 році. Адміністративно-логістичні витрати збільшились на 832,7 тис. гн порівняно з 2004 роком і на 505,9 тис. грн. більше ніж у 2005 році. Загальна сума постійних витрат збільшилась на 3116,97 тис. грн. порівняно з 2004 роком і на 1153,58 тис. грн. більше ніж у 2005 році. Змінні витрати збільшились на 5620,9 ттис. Грн. порівняно з 2004 роком і на 2849,95 тис. грн. порівняно з 2005 роком. Простої транспорту зменшились на 773 рази порівняно з 2004 роком і на 249 порівняно з 2005 роком.

5. Проаналізувавши виробничий процес логістики на ВАТ «Житомирський маслозавод», нами пропонується:

- на транспортерних лініях здійснити сполучення професій слюсаря-наладчика й слюсаря-ремонтника, у результаті чого вивільняється 3 чоловіки;

- впровадити типові проекти організації робочих місць, що дозволить визволити 4 чоловіка і підвищити продуктивність праці;

- на фасувальних лініях встановити 10 електронних лічильників для коробок з готовою продукцією, у результаті чого вивільняється 4 чоловіки: три приймальниці готової продукції та контролер.

6. Для удосконалення ефективності управління виробництвом в умовах ВАТ «Житомирський маслозавод» у 2008 році слід запровадити створення аналітичної складової Інформаційно-аналітичної системи (ІАС). Впровадження системи оперативного аналізу та контролю фінансово-економічних показників діяльності підприємства (ФЕП) і моніторингу макроекономічних показників (МЕП), необхідне для здійснення удосконалення і подальшого розвитку інформаційно-довідкової складової ІАС на підприємстві. Впровадження модернізації локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) слід розпочати з впровадження інформатизації територіальних управлінь підприємства. Грошовий потік, що зможе отримати підприємство ВАТ «Житомирський маслозавод» у результат впровадження інформаційної а 5 років становитиме 32563 тис. грн..

У результаті сполучення професій слюсаря-наладчика й слюсаря-ремонтника на транспортерних лініях, річний економічний ефект на підприємстві складе 31996,76 грн., у результаті впровадження типових проектів організації робочих місць: - вивільняється 4 чоловіка; - досягається річний економічний ефект – 58351,47 грн. Встановлення 10 електронних лічильників для коробок з готовою продукцією, на пакувальних лініях дозволяє: - визволити 4 чоловіка; - одержати річний економічний ефект у розмірі – 40697,62 грн.

Приведені розрахунки свідчать про доцільність і економічну ефективність проведення пропонованих заходів щодо удосконалення логістиної системи підприємства.

На ВАТ «Житомирський маслозавод» усе більше уваги слід приділяти поліпшенню умов праці. Для цього в робочих приміщеннях необхідно становити вентиляційні камери, системи регулювання температурних режимів, поліпшити освітлення шляхом заміни на новітні види освітлювальних приборів, необхідно впровадити раціональні режими праці й відпочинку, проводити благоустрій території заводу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали