Дипломна робота «Комунікативний аспект на підприємстві», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.03.2010 16:01 · від Инна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Сучасний стан теорії і практики аналізу комунікацій на підприємстві 1.1. Характеристика комунікаційного процесу 1.2. Методологічні підходи до формування системи класифікацій комунікацій в менеджменті 1.3. Інформація та її роль в управлінському процесі. Сучасна інформаційна система 1.4. Комунікативний процес в організації. Завдання зі сфери комунікації, що вирішуються менеджерами Розділ 2. Аналіз комунікацій організації на прикладі спільного українсько-словацького підприємства зат “теріхем – луцьк” 2.1. Загальна економіко – організаційна характеристика підприємства СП ЗАТ “Теріхем - Луцьк” 2.2. Економічна характеристика досліджуваного підприємства 2.3. Аналіз забезпеченості СП ЗАТ ”Теріхем - Луцьк” робочою силою 2.4. Принципи відбору кадрів на СП ЗАТ ”Теріхем - Луцьк” 2.5. Планування підготовки і підвищення кваліфікації персоналу як координація очікуваних результатів і спосіб побудови комунікаційних мереж на підприємстві 2.6. Концепція розвитку трудових ресурсів СП ЗАТ “Теріхем - Луцьк” 2.6.1. Навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 2.6.2. Підготовка керівних кадрів 2.7. Проблеми стимулювання персоналу СП ЗАТ “Теріхем - Луцьк” 2.8. Система комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства Висновки та пропозиції Список використаних джерел

Висновок

Комунікації – це всепроникаючий і складний процес, який включає людей, що розмовляють під час особистого спілкування або в групах, на зборах, ведуть розмову по телефону чи читають і складають службові записки, листи і звіти. Вони поділяються на комунікації між організацією її зовнішнім середовищем та комунікацію між її рівнями і підрозділами. До других належать формальні і неформальні. Формальні поділяються на горизонтальні, вертикальні і діагональні. Комунікації також поділяються на два великих класи: усні і письмові.

Для того, щоб краще зрозуміти суть процесу обміну інформацією необхідно зрозуміти що таке комунікаційний процес. Це обмін інформацією між двома або більшою кількістю людей. У процесі обміну інформацією можна виділити такі базові елементи: відправник, кодування, повідомлення, канали передачі, декодування, приймач, відгук, зворотній зв’язок.

На початку відправник формує або вибирає ідею, після цього кодує та вибирає канал і передає по цьому каналу інформацію. Одержувач декодує її і утворюється зворотній зв’язок, тобто інформацію одержали і зрозуміли. Відправник → Ідея → Повідомлення → Одержувач → Оцінка розуміння ідеї.

У комунікаційних процесах постійно виникають перешкоди, отже слід враховувати можливості неточності при передачі інформації. Комунікативними бар’єрами можуть бути індивідуальні і організаційні.

Таким чином, комунікація розглядається не тільки як засіб для порозуміння між людьми, але також: і як засіб для здійснення управлінського впливу на працівників за допомогою якого висловлюється відношення одного працівника до знань і розумінь іншого, досягається довіра, взаємоприйняття поглядів, делегування керівника в системі управління.

Оскільки комунікації можуть бути перервані дуже багатьма чинниками, то менеджери повинні за допомогою різних методів підвищувати ефективність комунікацій. Для цього сприяють три організаційні навики – домагання мети (перевірка того, чи повідомлення одержали та зрозуміли), регулювання інформаційних потоків (одержувач перевіряє чи немає перевантаження інформацією) та розуміння цінностей різних засобів комунікацій(наприклад, коли менеджер готується звільнити підлеглого, про це потрібно повідомити його персонально

Для удосконалення комунікацій в організаціях слід чітко визначити проблему інформації кожного структурного підрозділу і кожного робочого місця, регулювати інформаційні потоки відповідно до вирішуваних задач. Управлінська діяльність має набувати більш організованого характеру: повинні чітко плануватись масові організаційні заходи (збори, наради), зустріч з підлеглими, ветеранами праці, керівниками інших підприємств і організацій. Слід відновити подекуди задуту практику встановлення ящиків для пропозицій, ведення внутрішнього друкованого органу: багатотиражних газет, інформаційних бюлетенів і ін. Наприклад американські компанії розробляють і впроваджують пізні системи збору пропозиції, створюють спеціальні групи для апеляції, організовують опитування, слідкують за відносинами між співробітниками тощо.

Параметри організаційної програми й організаційна структура організації визначають необхідну кількість робочої сили і її якість. За допомогою кадрового прогнозування можна зменшити плинність кадрів, оцінюючи можливості кар'єри фахівців у межах організації.

Суть прогнозування в тім, що оцінка приймає вид постійного відстеження, а не періодичних заходів. Незалежно від використовуваного методу, прогнози являють собою визначені наближення і не повинні розглядатися як абсолютно вірний результат. Надійність прогнозу визначається ймовірністю настання прогнозованої події, тобто реалізації відповідної прогностичної оцінки. Чим вони вище, тим і вище надійність.

Точність і надійність прогнозів є значною мірою умовними показниками. Прогнози спираються на цілу систему методів, серед яких, статистичні методи прогнозування займають важливе місце. Важливу роль при статистичному підході до прогнозування визначають числові параметри, що стають безпосереднім інструментом прогнозування. Розташовуючи статистичними даними, можна одержати варіанти прогнозу, що відповідають визначеним умовам і гіпотезам.

Статистична модель переслідує одну мету – не замінити судження й досвід фахівця, а дати йому в руки інструмент, що дозволяє більш глибоко проникнути в істину досліджуваних явищ, інструментом у яких є узагальнена і приведена в систему, різноманітна статистична інформація.

Одержувані прогнози мають сенс тільки в рамках тих умов, гіпотез і пропозицій, що були враховані при їхньому застосуванні для прогнозування.

Як би там не було, але успіх організації безсумнівно залежить від наявності необхідних службовців, у необхідний час на правильно обраних посадах.

Коментар модератора

72 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?