Курсова робота «Ряди динаміки», 2009 рік

З предмету Статистика · додано 14.03.2010 00:07 · від оксана_08 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Поняття про ряди динаміки та їх види. 2.Показники для характеристики ряду динаміки, техніка їх обчислення й економічний зміст. 3.Основні способи перетворення рядів динаміки. 4.Вимірювання сезонних коливань. Висновок Список використаної літератури Зміст

Висновок

Завдання статистики полягає в тому, щоб шляхом аналізу рядів динаміки розкрити і охарактеризувати закономірності, що проявляються на різних етапах розвитку того чи іншого явища, виявити тенденції розвитку та їх особливості.

В процесі аналізу динаміки розраховують і використовують наступні аналітичні показники динаміки: абсолютний приріст, темп росту, темп приросту і абсолютне значення одного відсотка приросту.

Ряди динаміки, як правило, подаються не тільки в таблицях, але й показуються на графіках. Це можна побачити на мал.1 на якому простежується динаміка валового збору картоплі в області за 2003-2008 рр. При графічному зображенні динамічного ряду на осі абсцис відкладають шкалу часу, а на осі ординат – шкала рівнів ряду.

Виявлення основної тенденції (тренду) ряду, є одним з головних методів аналізу і узагальнення динамічних рядів. Зображення на графіку лінія тренду динамічного ряду окаже плавну зміну досліджуваного явища в часі, яке звільнене від короткочасних відхилень, викликаних різними причинами. В статистичній практиці виявлення основної тенденції розвитку явищ в часі проводиться методами укрупнення інтервалів, рухомої середньої і аналітичним вимірюванням. Одним із найпростіших способів обробки ряду з метою виявлення закономірності зміни його рівнів, вважається укрупнення інтервалів (періодів) часу. Суть цього методу полягає в тому, що дані динамічного ряду об’єднуються в групи по періодах і розраховується середній показник на період – триріччя, п’ятиріччя і т.д. Прикладом може послужити Таблиця6, в якій з укрупненого ряду видно, що є тенденція до зростання товарообороту, а це дає змогу укласти довгострокові угоди на оренду додаткових приміщень, залучення робочої сили, транспорту тощо.

При вивченні кореляційних зв’язків в багатомірних рядах динаміки спостерігається певна залежність рівнів донного періоду від попереднього, внаслідок чого виникають певні методологічні особливості. В таких динамічних рядах фактором зміни рівнів виступає, крім інших, також час.

Вплив даного рівня динамічного ряду на зміну наступного з плином часу приводить до автокореляції. В практиці статистичного аналізу рядів динаміки застосовують різні способи усунення автокореляції, такі як спосіб різницевих перетворень (при лінійному тренді), спосіб відхилення тенденції (при нелінійній залежності), або введення змінної величини t в рівняння регресії, де вона відіграє роль чинника часу.

Коментар модератора

44 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?