Дипломна робота «Облік і аудит фінансових результатів та аналіз беззбитковості підприємства», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 15.03.2010 21:10 · від Виктория · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ І. Фінансові результати в системі управління підприємством 1.1. Поняття, структура і задачі обліку фінансових результатів 1.2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку фінансових результатів 1.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Торговий дім” ІІ. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування 2.1. Поняття та облік фінансових результатів ТОВ “Торговий дім” 2.2. Облік результатів звичайної діяльності та надзвичайних подій 2.3. Облік використання прибутку підприємства ІІІ. Методики аудиту і економічного аналізу фінансових результатів та беззбитковості підприємства 3.1. Аудит фінансових результатів 3.2. Аудит фінансового стану та аналіз беззбитковості підприємства за даними ТОВ “Торговий дім” 3.3. Звіт про фінансові результати та його використання в управлінні підприємством Висновок Список використаних джерел Додатки

Висновок

У дипломній роботі викладені теоретичні і практичні питання, що стосуються бухгалтерського обліку, аудиту й аналізу фінансових результатів підприємства.

В першому розділі дипломної роботи розглянуті документи законодавчого і нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Викладена техніко-економічна характеристика ТОВ “Торговий дім”, у таблицях були представлені основні техніко-економічні показники організації в динаміці за два роки, а також проведений їхній аналіз. Була відображена в схемах організаційна структура ТОВ “Торговий дім” та структура бухгалтерії.

У другому розділі дипломної роботи безпосередньо було розглянуте ведення бухгалтерського обліку формування фінансового результату діяльності організації, у частині доходів, що забезпечили одержання прибутку, формування витрат на підприємстві, оподаткування прибутку й обліку його використання.

На наш погляд, досить докладно був викладений бухгалтерський облік формування і розподілу фінансового результату відповідно до нового плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ “Торговий дім”. Не було виявлені відхилення по формуванню фінансового результату згідно з П(С)БО 3,15,16,17.

У третьому розділі дипломної роботи проведено аналіз та аудит фінансового стану підприємства. Основні зміни у фінансово-господарської діяльності підприємства:

– збільшення валюти балансу в порівняння з попереднім роком, вона збільшилась на 22519,0 тис. грн, що на 33,1% більше ніж у 2003 році;

– приблизно однакові темпи приросту дебіторської заборгованості 37% і кредиторської заборгованості 40,1%, також збільшення грошових коштів та їх еквівалентів на 829,2 тис. грн.;

– зменшення валового прибутку на 21,2% в порівнянні з попереднім періодом;

– зменшення у 2004 році адміністративних витрат на 719,6 тис. грн. та витрат на збут 3698,4 тис. грн.

На підставі вище сказаного та викладеного у розділі ІІІ зроблені рекомендації з виправлення сформованого положення в організації такі як:

– збільшення власних джерел покриття запасів за рахунок цілеспрямованого використання прибутку;

– проаналізувати стан кредиторської заборгованості, скласти план прийнятних платежів з розрахунку з кредиторами, у договорах з постачальниками указувати відстрочки платежу і на який термін, щоб потім не платити штрафи і не зменшувати тим самим прибуток;

– проаналізувати стан дебіторської заборгованості і виявити постійних покупців, що систематично вчасно не розраховуються з підприємством. Укладати договори з покупцями, у яких вказувати терміни оплати і штрафні санкції за порушення договорів. А так само застосовувати знижки, величина яких залежить від терміну оплати товару або знижки, що надаються покупцю при одноразовому придбанні продукції у визначеній сумі чи кількості на визначену суму. Перший вид знижки стимулює покупця скоротити часовий інтервал з моменту відвантаження продукції до її оплати, тим самим, поліпшуючи показники оборотності продукції у продавця. Другий вид знижок дозволяє продавцю стимулювати збут і збільшувати прибуток за рахунок прискорення оборотності продукції, збільшення обсягу продажів і зменшення за цей рахунок частки комерційних витрат;

– більш ефективно керувати виробничими запасами підприємства, тому що неправильне збереження приводить до іммобілізації сировини, унаслідок чого менше виробляється продукції, а значить і виторг організації буде малим. Проводити раптової інвентаризації сировини, матеріалів та продукції по місцях їхнього збереження, що сприятиме поліпшенню обліку та недопущення поза нормативних нестач.

Розроблені нами пропозиції покращать становище обліку, аудиту та аналізу на нашім підприємстві, що дасть можливість поліпшити його результати.

Коментар модератора

98 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення