Курсова робота «Демографічний потенціал України», 2007 рік

З предмету РПС · додано 13.03.2010 00:24 · від Enigma · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність демографічного потенціалу України 2.Фактори, що впливають на демографічний потенціал України 3.Динаміка зміни населення України протягом 2002- 2005 років 4.Стрктура населення України 5.Проблеми та перспективи демографічного потенціалу України Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В процесі виконання даної курсової роботи було розглянуто питання, що стосуються демографічного потенціалу України, без якого не мислимий розвиток нашої держави.

Україна за чисельністю населення є однією з великих держава в Європі. Кількість його на 1 січня 2006 року становила 46,9 млн. чол. Проте чисельність населення країни, за останні роки, зменшується дуже швидкими тампами, про що свідчить динаміка зміни його кількості протягом 2002- 2005 років. Найважливішим фактором динаміки загальної чисельності населення України є його природний рух. Характерною особливістю природного руху населення України є те, що за останні роки значення природного приросту- від’ємні. Так, в 2004 році природний приріст населення на 1000 осіб по країні становив -7,0; а у Києві та Севастополі відповідно -0,9 та -4,8. Україна знаходиться на такому етапі демографічного розвитку, коли народжуваність зменшується, а смертність зростає.

Щодо структури населення держави, то аналіз статистичних матеріалів засвідчує, що в Україні спостерігається постійне переважання жінок в загальній чисельності її населення. При цьому абсолютна перевага жінок дещо зростає, хоч відносні показники свідчать про незначне вирівнювання співвідношень між чисельністю чоловіків і жінок. Територіальні особливості вікової та статевої структури населення є результатом відмінностей природного відтворення населення та його міграції. Важливе значення для України мають внутрішні міграції населення, тобто міграції, які відбуваються між її регіонами, областями, населеними пунктами.

Важливим елементом у структурі населення України є національний склад, який характеризується значною чисельною перевагою основної нації — українців. Поряд з українцями на території України проживає понад 100 національностей. Серед них найбільшу частку становлять росіяни — понад 15% всього населення країни. Друге місце за чисельністю після росіян займають жителі єврейської національності, чисельність яких постійно зменшується, і нині вони становлять близько 0,5% населення України. На території України проживає значна чисельність населення з прилеглих до країни держав.

На жаль, наше сьогодення характеризується великою кількістю проблем, які стосуються демографічного потенціалу загалом та кожної людини зокрема. Демографічна криза може перетворитись на демографічну катастрофу: соціальний механізм відтворення нації вщент руйнується. З огляду на загальноєвропейські тенденції немає підстав очікувати істотного збільшення сумарних коефіцієнтів народжуваності в Україні у найближчій перспективі. В зв’язку з тим, що відкрите суспільство сприяє орієнтації на західні високі стандарти рівня життя, прагнення до них певний час буде реалізовуватись більшістю населення за рахунок відмови від народження другої дитини і дітей наступних черговостей, тобто за рахунок посилення обмеження репродуктивної діяльності.

Становлення і розвиток суверенної української держави відкриває нову сторінку в її демографічній історії, але водночас вимагає підвищеної відповідальності за демографічне сучасне і майбутнє народу України, відтворення здорових поколінь, що вимагає посиленої уваги на державному рівні до проблем демографічного розвитку та формування ефективної національної демографічної політики.

Коментар модератора

41 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?