Курсова робота «Зовнішньоторговельні пріоритети України в системі сучасних світогосподарських відносин», 2008 рік

З предмету Макроекономіка · додано 13.03.2010 00:14 · від Enigma · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Сутність, структура та функції торгівлі в системі сучасних світогосподарських відносин 2.Дослідження зовнішньоторговельних пріоритетів України 2.1. Характеристика зовнішньоторговельних відносин України з основними партнерами 2.2. Стан торговельного балансу України 2.3. Участь України в СОТ та її вплив на національну економіку 3.Проблеми реалізації зовнішньоторговельних пріоритетів України та шляхи їх вирішення. Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додаток А

Висновок

У світовому господарстві все більше розвивається така структуровизначальна складова міжнародних економічних відносин як міжнародна (світова) торгівля.

Міжнародна торгівля – це форма зв’язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню економічну взаємозалежність. ЇЇ трактують як оплачуваний сукупний товарообіг між всіма країнами світової спільноти. Однак це може стосуватися і окремих сфер, регіонів, товарних груп тощо.

Успішне здійснення зовнішньоторговельної політика країни може стати для неї дієвим інструментом структурної перебудови економіки, підвищуючи конкурентну спроможність національного виробництва. Тому на сучасному етапі розвитку України великого значення набувають питання визначення й особливо ефективної реалізації зовнішньоторговельних пріоритетів.

До основних зовнішньоторговельних пріоритетів України можна віднести наступні:

1. Співробітництво з країнами СНД, яке обумовлене історичними зв'язками, взаємопов’язаністю економік та подібністю економічних проблем, має розвиватися за умов режиму вільної торгівлі.

2. Співробітництво з країнами ЄС та окремими державами-членами, необхідність якого можна пояснити наступним чином: ЄС визначає напрями економічного прогресу та політичну стабільність у регіоні у довгостроковій перспективі.

3. Співробітництво з окремими державами Близького Сходу, Прикаспійського регіону та Перської затоки щодо вирішення питань в енергетичній сфері (урізноманітнення джерел надходження енергоносіїв) та розвитку трансконтинентальної системи транспорту та зв’язку.

4. Участь України в СОТ, яка з одного боку матиме позитивний результат: активізація виробничого процесу для забезпечення приросту обсягів ВВП на 1,9% щорічно, вартісних обсягів експорту на 14%, а також зниження споживчих цін майже на 4% (за розрахунками експертів); а з іншого – негативний: імпортні товари створять конкуренцію для національного виробництва, що призведе до його скорочення, а також зменшення вартісних обсягів експорту.

До конкурентних переваг України в намаганнях закріпитися на світовому ринку, у першу чергу, належать: вигідне географічне положення та наявність багатих природних ресурсів; високий експортний та науково-технічний потенціал; а також порівняно низькі виробничі витрати.

Рівень розвитку зовнішньоторговельних відносин України у 2007 році характеризується наступним чином:

1. Зовнішньоторговельний оборот України за 9 місяців 2007 році збільшився у 1,3 раза (19,4 млрд. дол. США) у порівнянні з відповідним періодом минулого року, головним чином, за рахунок активізації товарообміну з найближчими сусідами: з країнами СНД та ЄС. Негативне зовнішньоторговельне сальдо збільшилося у 8,2 раза і склало 2,8% від зовнішньоторговельного обороту (2,2 млрд. дол. США).

2. Вартісні обсяги експорту товарів за 9 місяців 2007 року зросли у порівнянні з аналогічним періодом 2006 року на 27,3% (7,7 млрд. дол. США), в основному за рахунок збільшення вартісних обсягів експорту за такими товарними групами: металургійна продукція, продукція хімічної промисловості, продовольчі товари та сировина для їх виробництва.

3. Вартісні обсяги імпорту товарів за 9 місяців 2007 року зросли у порівнянні з аналогічним періодом 2006 року на 31,5% (9,9 млрд. дол. США). Найбільшу частку в структурі імпорту (32,5%) займає продукція машинобудування, основними статтями якої є машини (переважно наземні транспортні засоби), устаткування, прилади та механічні апарати.

4. За 9 місяців 2007 року експорт послуг збільшився на 23,2% (1,9 млрд. дол. США), а імпорт – на 26% (1,8 млрд. дол. США), переважно за рахунок активного нарощування зовнішньоторговельного обороту та зростання добробуту домогосподарств. Найбільші частки як в загальній структурі експорту, так і в загальній структурі імпорту займають туристичні та транспортні послуги.

Недосконалість українського законодавства та механізмів державного регулювання, відсутність розвинутої зовнішньоторговельної інфраструктури, низька конкурентноздатність вітчизняної продукції, слабка підтримка експорту, надмірна залежність економіки України від монопольних імпортних ринків постачання стратегічно важливих товарних груп (енергоносіїв, сировинних та інших матеріальних ресурсів) для виробництва, тиск інших країн на зовнішньоекономічну діяльність України через різноманітні форми торговельних, торговельно-стандартних, інвестиційних, технологічних, фінансових і фітосанітарних обмежень–виступають додатковими протекціоністськими бар'єрами як розвитку ділового співробітництва, так і впливу світового господарства на економіку України.

Для формування ефективного механізму розвитку і реалізації зовнішньоторговельного потенціалу України необхідно:

1. Забезпечити функціонування механізмів кредитування і страхування експорту за участю держави, а також надання державних гарантійних зобов'язань щодо експортних кредитів.

2. Посилити державне регулювання зовнішньоторговельного балансу з метою зменшення його від’ємне сальдо.

3. Застосовувати кредитно-страхову підтримку розвитку пріоритетних, експортоорієнтованих виробництв.

4. Створити і вдосконалити правові, економічні, організаційні та технічні умови для підвищення конкурентоспроможності українських товарів.

5. Створити сприятливих умов для організації і функціонування двосторонніх і багатосторонніх торгово-промислових палат, бізнес-центрів і представництв у країнах найближчих торгових парнерах України..

Для реалізації зазначених цілей в Україні розробляється концепція довгострокової зовнішньоекономічної політики та державна програма розвитку експортного потенціалу.

Коментар модератора

56 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?