Реферат «Комп’ютерна злочинність», 2002 рік

З предмету Комп'ютери · додано 12.03.2010 23:22 · від Оксана · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Поняття комп’ютерної злочинності 2. Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з комп’ютерними злочинами 3. Профілактика та попередження комп’ютерної злочинності Висновок Література

Висновок

Однією з відмінних, визначних ознак сучасного світового соціального прогресу є зростання значимості інформації в суспільних відносинах

Суспільні інформаційні відносини постійно розвиваються, особливо з удосконаленням техніки та технологій збирання, обробки, зберігання та передавання інформації. Зазначені процеси визначають сутність інформаційного суспільства. оряд із позитивними здобутками в інформаційному суспільстві виникли соціальні проблеми криміногенного характеру, які потребують вирішення на державному рівні:

1. організація інформаційної безпеки людини, соціальних спільнот, держави як важливих провідних напрямів національної безпеки України та інших її складових, у тому числі економічної безпеки;

2. мінімізація наслідків соціогенних загроз особі, суспільству, державі, у тому числі, криміногенних, зокрема, злочинів, що вчиняються з використанням комп’ютерних інформаційних технологій, через електронні засоби телекомунікації;

3. забезпечення права власності на інформацію (інформаційних прав) людини, суспільних формувань, держави як вид майна, що перебуває у суспільному обігу не менше рівня права власності на речі (речових прав);

4. формування засад державної політики щодо організації протидії іншим негативним проявам інформаційного суспільства. Зазначені проблеми зумовили необхідність розробки концепції стратегії і тактики боротьби з комп’ютерною злочинністю (кіберзлочинністю) в Україні.

Основу публічно-правового регулювання суспільних інформаційних відносин становить Конституція України.

Розвиток положень Конституції України щодо регулювання суспільних інформаційних відносин відображені в окремих нормах кодифікованих провідних галузей законодавства:

Кримінальний кодекс України;

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Цивільний кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кодекс законів про працю України.

Окремі норми суспільних інформаційних відносин містяться в:

- Митному кодексі України;

- Арбітражному процесуальному кодексі України;

- інших кодексах України;

Основах законодавства України щодо окремих галузей суспільних відносин.

Розвиток міжнародних (регіональних, континентальних, глобальних) комп`ютерних мереж на базі телефонного, радіо- та супутникового зв’язку створює не тільки можливість розвитку міжнародного інформаційного співробітництва, а й має тенденцію до розширення можливості вчинення правопорушень.

Інформація, сконцентрована в комп’ютерних системах, об`єктивно полегшує роботу, збільшує швидкість її розповсюдження та отримання через трансграничні, всесвітні комп’ютерні мережі на зразок Інтернет.

Прогрес у сучасних (нових, новітніх, високих) технологіях здобування та обробки інформації надає найкращі, найзручніші позиції її власником щодо економічного, політичного, культурологічного, ідеологічного чи військового наступу.

Комп’ютерна злочинність, у тому числі така, що має ознаки організованої, є однією з характерних і закономірних ознак, негативним відображенням інформаційного суспільства, інформаційної цивілізації і щодо сфери суспільних відносин має і матиме наступні форми:

Використання комп’ютерних інформаційних технологій для вчинення традиційних злочинів. Зокрема, спостерігається тенденція до використання комп’ютерних інформаційних технологій для вчинення таких традиційних злочинів:

- вимагательство,

- порушення волі,

- честі та гідності особи,

- шпигунство,

- пропаганда війни,

- диверсії,

- організації масових безпорядків тощо.

Особливо активно комп’ютерні інформаційні технології використовуються, поряд з іншими засобами злочинного посягання, для планування традиційних злочинів та “відмивання” коштів, отриманих злочинним шляхом.

Об`єктивна недосконалість технічного захисту комп`ютерних мереж стає причиною розкрадання коштів у великих обсягах шляхом їх електронного переказу за вигадані послуги, на фіктивні рахунки, у тому числі через електронну міжнародну банківську систему платежів усього світу. Особливо це характерно для переказів коштів на поточні рахунки до тих країн, де уряди не особливо турбують себе запитами та іншими формами перевірки їх походження (міжнародні офшорні зони, міжнародні “вільні економічні зони”, країни “відмивання тіньових прибутків” тощо).

Одним із способів подолання проблем правового регулювання і забезпечення суспільних інформаційних відносин є законодавча систематизація норм інформаційного права та адаптація його до нових сфер суспільних правовідносин, об’єкт яких становить інформація в умовах інформатизації України.

Шляхи подолання проблем правового забезпечення і регулювання боротьби з комп’ютерною злочинністю в Україні, як складової суспільних інформаційних відносин:

1. подальше формування інформаційного законодавства в Україні як міжгалузевої комплексної інституції на основі інститутів конституційного, адміністративного, цивільного, трудового та кримінального законодавства;

2. адаптація і введення в правову систему України позитивних здобутків міжнародного досвіду правового регулювання боротьби з комп’ютерною злочинністю способом рецепції, імплементації та ратифікації юридичних норм на принципі державного суверенітету, його складової інформаційного суверенітету, у системі національного інформаційного законодавства.

Державні правоохоронні установи у різних країнах світу утворюють спеціалізовані підрозділи, кількість яких постійно зростає, для збирання та

аналізу так званих “електронних” чи “комп’ютерних” доказів. Цю функцію також виконують численні спеціальні лабораторії судової експертизи.

Зазначені обставини є одним із обгрунтувань формування спеціальних підрозділів по боротьбі зі злочинами, що вчиняються з використанням комп’ютерних технологій.

Досвід багатьох країн свідчить, що комп’ютерні злочини мають розслідуватись лише тими підрозділами чи співробітниками правоохоронних органів, які мають спеціальні навички для ведення таких справ та пройшли відповідну підготовку.

Коментар модератора

38 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?