Курсова робота «Європейська Асоціація вільної торгівлі», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 12.03.2010 16:53 · від Oleksandra · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Європейська асоціація вільної торгівлі у світовій економіці 1.1. Сутність, головні передумови і цілі інтеграційних процесів у світовому господарстві 1.2. Засади виникнення Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) 1.3. Організаційна структура ЄАВТ 1.4. Мета та цілі діяльності ЄАВТ Розділ 2. Перспективи подальшого розвитку та функціонування єавт Розділ 3. Місце україни в єавт 3.1. Сучасний стан взаємовідносин України ЄАВТ 2.2. Головні проблеми інтеграції України до ЄАВТ, її перспективи Висновки Список використаної літератури

Висновок

Міжнародна економічна інтеграція передбачає два типи доходів і збитків: 1) статичні доходи та витрати внаслідок перерозподілу існуючого капіталу, праці та інших ресурсів економік-учасниць і 2) динамічні ефекти, що впливають на виробничі потужності, продуктивність та зростання економік-учасниць [18, с. 284–291; 20, с. 106–107]. При застосуванні названих ефектів увага зосереджується на теорії митних союзів, яка аналізує статичні, одноразові зміни в торгівлі та добробуті, зумовлені формуванням митного союзу або зони вільної торгівлі.

Оскільки митний союз передбачає вільну торгівлю між країнами-учасницями (лібералізація) і, одночасно, обмеження на імпорт країн, що не входять у союз, або третіх країн (протекціонізм), він може справляти як позитивний, так і негативний вплив на торгівлю. Позитивний ефект відбувається тоді, коли скасування внутрішніх тарифів та інших бар’єрів стимулює приріст обсягів торгівлі між країнами-учасницями, який не витісняє імпорт третьої країни. Іншими словами, митний союз зумовлює надання переваги виробнику, якому притаманний низький рівень затрат у межах союзу. Такий ефект називається розширенням торгівлі. Коли ж країни-учасниці купують одна в одної ті товари (послуги), які вони недавно купували у третіх країн, виникає негативний торговельний ефект. Він відомий під назвою «зміна напрямів торгівлі» і постає тому, що переваги надаються не виробнику з низькими затратами поза союзом, а виробнику з високими затратами в межах союзу.

Така перспектива може виникнути і в України, якщо вона підпише угоду про митний союз із країнами ЄЕП, у яких рівень затрат на виробництво товарів, особливо в контексті матеріало- та енергомісткості, в декілька разів перевищує аналогічні показники країн ЄС.

За яких обставин митний союз розширює торгівлю, а не змінює її? Це відбувається тоді, коли економіки країн-учасниць надзвичайно конкурентоспроможні й мають багатопрофільні моделі виробництва. Відтак є безліч можливостей для спеціалізації та торгівлі між ними. І навпаки, коли економіки до союзу були комплементарними (взаємодоповнюючими), спеціалізованими одна відносно до одної, тоді можливості для нової торгівлі обмежені. Її розширення прямо залежить від розмірів митного союзу (його частки у світовій торгівлі та виробництві): чим вони значніші, тим більшою є імовірність того, що виробники з низькими затратами входитимуть у цей союз. І навпаки, митний союз невеликого економічного розміру веде до зміни напрямів торгівлі. Чим більшими були мита країн до входження в союз, тим вищою є вірогідність розширення торгівлі тими товарами, які раніше мали захист від імпорту. Нарешті, чим меншою є відстань між країнами-учасницями, тим більше можливостей для розширення торгівлі (внаслідок низьких витрат на фізичне переміщення).

Найбільш очевидним наслідком митного союзу є розширення ринку. Виробники (та споживачі) користуються вільним доступом до національних ринків усіх країн-учасниць, тоді як раніше він був блокований імпортними обмеженнями. Розширення ринку сприяє економії масштабу в багатьох галузях, яка не може бути досягнута на вузьких національних ринках. До того ж більш місткий ринок пожвавлює конкуренцію, змушуючи виробників зменшувати витрати, активніше виготовляти та продавати нові продукти.

Поєднання економії масштабу і посиленої конкуренції також сприяє збільшенню розмірів компаній – або в результаті внутрішнього зростання, або шляхом об’єднання (поглинання). Великі фірми, своєю чергою, мають більшу здатність фінансувати наукові дослідження та розробки, а відтак ефективніше конкурувати у сфері інновації продуктів.

Щоб скористатися новими ринковими можливостями і вистояти в дедалі гострішій конкуренції, фірми змушені робити інвестиції у підприємства та устаткування, які безпосередньо створюють нові робочі місця і доход. Понад те, якість інвестиції підвищуватиметься, оскільки рішення щодо її внесення приймаються з огляду на витрати та ринкові умови в союзі загалом. Форсуючи розвиток індустріальних центрів, що обслуговують більші ринки, митний союз також спричиняє економію зовнішніх ресурсів; взаємодія між багатьма спеціалізованими фірмами у цих центрах знижує витрати для них усіх. Окрім того, більший ринок залучає нові інвестиції в інфраструктуру (транспорт, енергетику, комунікації та ін.), яка, своєю чергою, стимулює загальне підвищення економічної ефективності й економічне зростання. Необхідно також відзначити зниження ризику та невпевненості для підприємців. Із забезпеченим доступом на ринки країн-учасниць внутрішні торговельні операції більше нагадують внутрішню міжрегіональну торгівлю. Завдяки меншій невпевненості підприємці союзу заохочуються до інвестування в підприємства та наукові дослідження, щоб мати користь від розширення ринків із зміною торгових потоків, і водночас формують внутрішні ринки, де надають дедалі більші переваги всім країнам, які здійснюють торговельні операції.

Таким чином, міжнародна економічна інтеграція на сучасному етапі є всезростаючим фактором світового господарства. З огляду на це вигоди, які отримує національна економіка від участі в інтеграційних процесах, а також втрати, яких вона може зазнати, слід враховувати, розробляючи й реалізовуючи зовнішньоекономічну політику країни.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?