Курсова робота «Облік довгострокових фінансових інвестицій», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 11.03.2010 20:05 · від Alona · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ ст.2-5. Розділ 1. Теоретичні основи обліку довгострокових фінансових інвестицій ст.13. 1.1. Поняття та види інвестицій ст.13-17. 1.2. Організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції” ст.18-22. Розділ 2. Поняття довгострокових фінансових інвестицій ст.23. 2.1. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових фінансових інвестицій ст.23-30. 2.2. Відображення операцій з обліку довгострокових фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку ст.31-38. Розділ 3. Удосконалення обліку довгострокових фінансових інвестицій ст.39. 3.1. Шляхи активізації залучення інвестицій в Україні ст.39-42. 3.2. Пропозиції покращення обліку довгострокових інвестицій ст.43-44. Висновки ст.45-46. Список використаної літератури ст.47-48.

Висновок

Отже, розглянувши всі необхідні для вивчення даної теми документи та джерела інформації ми можемо впевнено сказати що, згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. До інвестицій можна віднести грошові внески, пільгові банківські вклади, паї, облігації державних позик, облігації інших підприємств, депозитні сертифікати банків, акції та інші цінні папери.

Згідно з П(С)БО 12 фінансові інвестиції — це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора. А - довгострокові фінансові інвестиції — це відповідні вкладення в статутні капітали інших підприємств і надання підприємствам довгострокових позик з метою отримання інвестиційного доходу. Довгострокові фінансові інвестиції — це такі види вкладень:

― придбання довгострокових боргових цінних паперів;

― вкладення в статутні капітали інших підприємств, включаючи придбання пайових цінних паперів — акцій;

― надання іншим підприємствам довгострокових позик.

Для обліку фінансових інвестицій призначений рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі, інші інвестиції пов'язаним сторонам, інвестиції непов'язаним сторонам).

Аналітичний облік за рахунком 14 ведеться за видами довгострокових фінансових вкладів та об'єктами інвестування. Цей облік має забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вклади в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

Аналітичні процедури щодо фінансових інвестицій в роботі розглянуто на прикладі процесу прийняття рішення відносно вибору інвестиційного проекту.

Прийняття рішень з інвестиційної діяльності зумовлено багатьма факторами: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, наявність різних можливостей інвестування, обмеженість фінансових ресурсів, ризик інвестування, прибутковість та окупність інвестиційних проектів тощо. Водночас виникає необхідність інвестування, яка спричинена: розширенням сфери діяльності, оновленням технічної бази господарюючого суб'єкта, зміною видів діяльності (продукції, робіт, послуг).

Розв'язання названих проблем пов'язане з глибокими аналітичними дослідженнями, які б гарантували прийняття найбільш ефективних рішень в умовах нестабільності інвестиційного середовища, ризику помилки у виборі альтернативних проектів, значних коливань зміни ефективності їх реалізації.

Для удосконалення обліку довгострокових фінансових інвестицій запропоновані нововведення до обліку та відображення звітності фінансових інвестицій, що дозволять користувачам проводити значно глибший аналіз доцільності вкладення коштів в об'єкти інвестування. На основі поданої інформації можуть прийматись необхідні економічні рішення, спрямовані на підвищення ефективності інвестиційних проектів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?