Курсова робота «Особливості управління фінансами державних підприємств», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 11.03.2010 20:03 · від licuk_flem · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ I. Особливості управління фінансами державних підприємств 5 1.1. Економічна сутність фінансів державних підприємств 5 1.2. Нормативно-правове регулювання фінансової діяльності державних підприємств 9 1.3. Джерела формування фінансових ресурсів державних підприємств 12 1.4. Управління фінансами державних підприємств 17 1.5. Зарубіжний досвід в управлінні фінансами державних підприємств 24 Висновки 30 Список використаних джерел 33

Висновок

Підсумовуючи все вказане вище виділимо основні завдання управління фінансами державних підприємств.

Управління фінансами на державному підприємстві повинне включати:

― контроль та аналіз руху грошових коштів;

― прогнозування та планування фінансової діяльності на основі поточної і стратегічної політики підприємства;

― визначення оптимального рівня виробництва і реалізації продукції та джерел їх фінансування;

― здійснення бюджетування та аналізу ефективності виробництва і продаж;

― визначення кредитної політики підприємства;

― проведення фінансової політики з урахуванням попереднього досвіду та кон’юнктури ринку.

Успішна діяльність підприємства неможлива без достатнього обсягу фінансових ресурсів та їх раціонального використання. Фінансові ресурси створюються за рахунок власних та запозичених коштів. На відміну від власних коштів, які знаходять у підприємства у безстроковому використанні, запозичені кошти знаходяться у строковому і, зазвичай, платному використанні.

Тому при управлінні фінансами необхідно брати до уваги ряд закономірностей між надходженнями та виплатою грошових коштів з одного боку, та результатами діяльності підприємства ― з іншого.

У разі нестачі або затримки грошових надходжень у підприємства зазвичай виникають проблеми в розрахунках з працівниками, кредиторами та акціонерами, скорочуються можливості залучення інвестицій. Велике значення мають не лише розміри та швидкість руху грошових коштів, а й структура формування фінансових ресурсів та їх використання.

Нині на значній частині державних підприємствах склалася недосконала система управління фінансами взагалі, та процесу фінансового планування зокрема. Недоліками системи планування є: процес планування розтягнутий у часі, що робить його неприйнятним для прийняття оперативних управлінських рішень; процес планування традиційно починається з закупівлі товарів або з виробництва, а не зі збуту продукції; відсутній поділ витрат на постійні та змінні; при плануванні та аналізі не використовується поняття маржинального прибутку.

Крім того, для більшості державних підприємств планування діяльності є серйозною проблемою внаслідок: відсутності чітких цілей; відсутності розуміння місії підприємства у керівництва; труднощів, що відчувають підприємства при визначенні потреби в поточних ресурсах; на багатьох підприємствах відсутня система надання достовірної інформації в потрібний час особам, що її потребують для прийняття певних управлінських рішень.

Дефіцит фінансових коштів для інвестування та недостача грошових оборотних коштів є ключовими проблемами розвитку підприємств. Це зумовлює провідну роль технологій, орієнтованих на залучення фінансових ресурсів.

Проблема розвитку методології управління фінансами державних підприємств потребує попереднього уточнення деяких існуючих та визначення нових категорій і понять, що пов’язані із механізмом здійснення цього управління. Критичний аналіз сучасних теоретичних аспектів проблеми дозволив визначити основні сутнісні ознаки і зміст таких категорій і понять, як ”державне підприємство ”, ”фінанси підприємства ”, ”фінанси державного підприємства ”, “фінансові відносини державного підприємства ”, “управління фінансами підприємства ” та деяких інших.

Подальше зростання ефективності фінансової діяльності державних підприємств обумовлює широке застосування сучасних ринкових методів управління формуванням і розподілом прибутку, розробки диференційованої політики управління оборотними активами, проведення активної інвестиційної політики. Методи цього управління, запропоновані в процесі дослідження, адаптовані до умов перехідної економіки і спрямовані на реалізацію стратегічних задач розвитку підприємств державного сектору.

Реформування державних підприємств з метою прискореної їх адаптації до ринкових умов пов’язано із проведенням їх реструктуризації. Вибір відповідних напрямків і форм цієї реструктуризації має відбуватись за певними критеріями. Визначення таких критеріїв дозволило систематизувати державні підприємства за окремими категоріями, запропонувати найбільш ефективні форми проведення реструктуризації по кожній з цих категорій. Оцінку ефективності реструктуризації державних підприємств рекомендується здійснювати за показниками збільшення суми чистого грошового потоку, зростання ринкової вартості підприємства, підвищення рівня платоспроможності і фінансової стійкості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?