Реферат «Як утворюються і яку роль в сучасному світі відіграють інформаційні нерівності?», 2010 рік

З предмету Соціологія · додано 10.03.2010 21:38 · від kristina · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Перехід до інформаційного суспільства 3 – 4 2. Цифрова нерівність – нова форма соціальної нерівності 4 – 6 3. Україна на шляху подолання цифрової нерівності 6 – 9 4. Висновки 9 – 10 5. Література 11

Висновок

Отже, аналізуючи причини цифрової нерівності, можна виокремити серед них основні:

1. Нерівноцінність використання можливостей ІКТ. Нерівноцінний розподіл переваг, що надають ІКТ, між країнами та регіонами;

2. Неоднаковий доступ до знань у сфері ІКТ на рівні країн, регіонів та груп населення. Нерівний доступ до ІКТ між верствами населення. Недоступність ІКТ для певних етнічних груп в силу традицій;

3. Формування „е-номенклатури”.

4. Непорівнянність доходів населення та вартості телекомунікаційних послуг;

5. Дисбаланс інвестицій у сферу ІКТ;

6. Розбіжність у преференціях для різних прошарків населення, спрямованих на стимулювання використання ІКТ;

7. Технічні проблеми з забезпечення повного спектра послуг у країні або регіоні;

8. Нерозвиненість певних видів послуг (у країнах, що розвиваються, переваги віддаються електронній пошті внаслідок високої вартості широкосмугового зв’язку);

9. Брак гнучкого законодавства у сфері ІКТ та податкових пільг у певних країнах та регіонах.

Зниження рівня інформаційної нерівності у всіх її формах, а в ідеалі – її усунення є першочерговим завданням. Це обумовлено різким підвищенням соціально-політичної й економічної ролі інформації в сучасних умовах. Зростають інформаційні потреби людей, інформація перетворюється на масовий продукт, стає економічною категорією, виникає інформаційний ринок, розширюються інвестиції в дану сферу. З кожним днем усе більше й більше сервісних послуг переходять у режим „онлайн”. Зрозуміло, що в умовах нерівномірного доступу до інформації одні суб’єкти одержують перевагу, а ця перевага, у свою чергу, впливає на розподіл економічних і політичних ресурсів. Інформаційна нерівність призводить до поглиблення економічних і соціально-політичних протиріч і тим самим - до посилення нестабільності.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?