Курсова робота «Макроекономічні засади міжнародного руху капіталу», 2008 рік

З предмету Макроекономіка · додано 10.03.2010 21:37 · від МаришА · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 I. Сутність заощаджень 4 1.2. Поняття про заощадження 5 1.3. Види заощаджень 9 1.4. Функції заощаджень 13 II. Фактори доходу, що впливають на заощадження 14 III.Недоходні фактори заощадження 19 IV. Динаміка, структура та чинники національних заощаджень в Україні 22 Висновки 27 Список використаної літератури 29 Додатки 31

Висновок

У перехідній економіці нашої країни ще не склалася своя ієрархія активів, яка грунтувалася б на історичних традиціях народу, його менталітеті та враховувала б економічні вигоди від того або іншого аткиву.Вітчизняні рядові заощадники нерідко нагромаджують іноземну валюту. Проте готівка є активом нижчої цінності, бо її можливо щодо переносу вартості з поточного моменту в майбутнє обмежені. Щорічно вартість готівки зменшується на рівень інфляції. До того ж рядові заощадники здебільшого диверсіфікують свої активи, тобото не урізноманітнюють види активів, якими володіють. Диверсифікація знижує ступінь ризику, пов’язаного з тим або іншим активом.

Співвідношення між споживанням і заощадженням, як правило, стабільне, якщо держава не вживає спеціальних заходів для його зміни. Така стабільність пояснюється, зокрема, тим, що на рішення домогосподарств споживати або заощаджувати істотно впливає звичка. Загалом є багато чинників, що визначають дане рішення, і діють вони нерідко в протилежних нанапрямах, а отже, нейтралізують один одного.

Статистика свідчить, що існують передбачувані закономірності, за якими домашні господарства розподіляють свої доходи за статтями споживання і заощадження.

Так, бідні сім”ї в основному витрачають свої доходи на товари першої необхідності – поточне споживання та житло. Із зростанням доходу збільшуються витрати на більш якісне харчування. Проте існує межа для тих додаткових грошей, що витрачаються на харчування. І з подальшим зростанням доходу питома вага споживчих витрат на харчування зменшується.

Споживчі витрати на одяг, товари тривалого користування, відпочинок зростають швидше, ніж дохід. І, нарешті, дослідження показують, що за умов платності таких послуг, як освіта і охорона здоров’я, розмір сектора послуг займає дедалі більшу питому вагу у загальній сумі споживчих витрат.

На величину споживчих витрат впливає багато факторів. Серед них головним є безподатковий доход (БД), або доход, що залишається у домашніх господарств після сплати податків, яким вони можуть вільно роспоряджатися. Але не весь безподатковий доход витрачається на споживання. Певна його частина заощаджується.

Впродовж життя люди хочуть підтримувати досить рівномірний рівень споживання. Їхня споживча поведінка орієнтована на можливості споживати, враховуючи довгостроковий період, тобто на постійний доход, або доход за весь період життя плюс багатство. З таким поглядом поточний доход – це лише один із чинників, що визначають величину споживчих видатків. Багатство і сподіваний доход також відіграють свою роль.

Схильність людини до споживання з доходу в особистому розпорядженні та з багатства залежить від її віку. Це означає: заощаджуватимуть багато (мало) коли доходи високі (низькі) порівняно із середнім доходом за весь період життя і навпаки.

Завдяки заощадженям раціональні споживачі нагромаджують майно, або багатство що дає змогу вирівнювати споживання протягом життя. Заощаджуючи, особа резервує свій поточний дохід для споживання у майбутньому. Якщо особа отримала у спадщину значний обсяг майна можливості її споживання розширюються. Більше багатство веде до більшого споживання, що називають ефектом майна, або ефектом багатства. Збільшення багатства переміщує функцію споживання в гору.

Видатки на одяг, відпочинок та транспортні засоби зростають швидше, ніж доход після вирахування податків. Видатки на предмети розкоші, за означенням, зростають більшою мірою ніж доход.

І нарешті, дослідження показують, що коли доход збільшується, дуже швидко зростають заощадження сімей. Заощадження – це найбільший предмет розкоші для всіх.

Коментар модератора

Відсутні додатки

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?