Курсова робота «Реформи в галузі вищої освіти: напрями здійснення її в Україні та сучасний досвід», 2009 рік

З предмету Інше · додано 10.03.2010 16:18 · від degget · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Засади регулювання вищої освіти в україні 1.1. Сучасний стан вищої освіти в Україні 1.2. Нормативно-праве регулювання вищої освіти в Україні Розділ іі. Напрями реформування вищої освіти в україні 2.1. Основні напрями реформування вищої освіти в Україні 2.1. Напрями модернізації структури вищої освіти України 2.2. Напрями державної політики з питань розвитку вищої освіти в Україні Висновок Список використаних джерел Додатки

Висновок

Сьогодні можна з певністю твердити, що в прогнозованому періоді підтримка вищої освіти з боку держави буде суттєво зростати. Але все це неможливо буде реалізувати, якщо вища освіта і наука найближчим часом не стануть реальним найпотужнішим фактором розвитку економіки, не зможуть відповісти на всі виклики економічного та суспільного розвитку України.

На сьогодні у діяльності ВНЗ існує ряд проблем. Так потребує дослідження питання спроможності вищих навчальних закладів України до автономії та самореґулювання власної навчальної і наукової діяльності, а також спроможність державних органів управління освітою реалізовувати принципи державної політики в умовах здійснення університетської автономії. Іншим принципом, який супроводжує ефективну автономію, є принцип конкуренції навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності. Однак, принцип автономії є суспільно ефективним тільки тоді, коли він працює паралельно з принципом відкритості та публічності освітньої політики, тобто коли функціонує розгалужена система моніторингу якості освітніх послуг.

Попри щораз більшу фінансову незалежність вищих навчальних закладів та глибшу лібералізацію академічного життя в Україні, очевидною залишається потреба в новій парадигмі академічного клімату колегіальності прийняття рішень на всіх рівнях навчального закладу, оскільки за інерцією однозначно переважає посадова ієрархія і, на жаль, ще недостатньо сформована культура спадкоємності кадрів.

Вищі навчальні заклади, кожен у міру власних ресурсів, повинні розробити програму “втримування” перспективних молодих спеціалістів, їх заохочування та мотивування. Цю проблему варто вирішувати за рахунок урізноманітнення фінансових ресурсів вищих навчальних закладів: фонди підтримки розвитку університетів, динамічніше використання ґрантових можливостей, розширення освітніх послуг. Цій меті повинна сприяти і лібералізація законодавства у сфері вищої освіти.

На сьогодні для Міністерства освіти і науки пріоритетами розвитку вищої освіти в Україні є: забезпечення рівного і справедливого доступу до якісної освіти, зокрема, запровадження всеохопного незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень (у формі тестування) випускників загальноосвітніх шкіл і вступників до вищих навчальних закладів; розроблення програми "Підручник", що передбачатиме підвищення якості змісту підручників і навчальних посібників, а з іншого - дасть можливість запровадити прозору й ефективну процедуру використання державних коштів на їх виготовлення та розповсюдження; створення нової моделі економічної діяльності вищих навчальних закладів, яка базується на солідарній участі держави, бізнесових кіл і громадян; приведення системи вищої освіти у відповідність до вимог Болонської декларації, розширення автономії вищих навчальних закладів як необхідної передумови інтеграції української освіти в європейський освітній простір; підвищення конкурентоспроможності української науки та її інтегрованості в світовий науковий процес.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали