Курсова робота «Управління витратами, доходами і фінансовими результатами діяльності суб’єкта підприємництва», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 09.03.2010 23:41 · від abandon07 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Теоретична частина 6 1. Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених із проблем управління витратами, доходами і фінансовими результатами діяльності суб’єктів підприємництва 5 2. Нормативно-правове регулювання формування витрат, доходів і фінансових результатів діяльності суб’єктів підприємництва 8 3. Класифікація витрат, доходів і фінансових результатів діяльності суб’єктів підприємництва 12 3.1. Класифікація фінансових результатів 12 3.2. Класифікація доходів 15 3.3. Класифікація витрат 18 4. Стратегічне управління витратами, доходами і фінансовими результатами підприємств 26 4.1. Управління доходами 27 4.2. Управління витратами 29 4.3. Управління прибутком 31 5. Удосконалення інформаційного забезпечення управління витратами, доходами і фінансовими результатами діяльності суб’єкта підприємництва 34 Розрахункова частина 38 Висновок 52 Список використаних джерел 54

Висновок

В результаті написання курсової роботи по темі «Управління витратами, доходами і результатами фінансової діяльності суб’єктів підприємництва» мною були зроблені наступні висновки:

1. Питання управління доходами, витратами і фінансовими результатами добре досліджено як вітчизняними так і зарубіжними вченими. Основні напрямки їхніх досліджень це – розробка методичних підходів до визначення результатів діяльності підприємства, розподіл і класифікація доходів, витрат і фінансових результатів, механізм їх утворення, основні принципи управління їх формуванням в процесі діяльності підприємства, стратегічні моделі управління витратами, доходами і прибутком.

2. Ефективність і дія фінансового механізму управління витратами, доходами і фінансовими результатами діяльності суб’єктів підприємництва залежать від правового і нормативного регулювання. До правового регулювання входять законодавчі акти, постанови, накази та інші правові документи органів управління. Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму становлять інструкції, нормативи, норми, тарифні ставки, методичні вказівки і роз'яснення.

3. Основними документами, які здійснюють таке регулювання є:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його виконання.

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів, методологічні основи формування інформації про доходи та витрати підприємства та розкриття її у фінансовій звітності, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначає основні засади нарахування та сплати підприємствами податку на прибуток.

4. Управління витратами, доходами і фінансовими результатами передбачає створення їхньої детальної класифікаційної схеми. Необхідність в різних їх класифікаціях, використання різних методів їх формування і розподілу зростає з ускладненням підприємницької (господарської) діяльності підприємства. Класифікація є передумовою успішної організації планування, обліку, контролю, аналізу та ефективного управління витратами, доходами і фінансовими результатами.

5. Ключовим елементом організації та реалізації моделі управління витратами, доходами і фінансовими результатами суб’єкта підприємництва є визначення стратегії управління. Стратегія як така являє собою узагальнюючу сукупність окремих, взаємозв’язаних дій, реалізація яких необхідна для досягнення встановлених довгострокових цілей у межах підконтрольних підприємству ресурсів шляхом їх координації та розподілу. Можна визначити основні дискретні варіанти (концепції) обґрунтування стратегії управління: агресивна (наступальна), захисна, диверсифікована.

6. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту являє собою безперервний і цілеспрямований добір відповідних інформаційних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських рішень за всіма напрямками фінансово-господарської діяльності підприємства. Вона покликана забезпечувати необхідною інформацією не тільки управлінський персонал та власників підприємства, але й задовольняти інтереси широкого кола її користувачів.

Удосконаленню інформаційного забезпечення системи управління фінансовими результатами сприяють досягнення в області автоматизованих інформаційних систем управління, а також належна організація фінансового та управлінського обліку відповідно до міжнародних стандартів.

В процесі написання курсової роботи я здобув знання, які в майбутньому допоможуть мені при вирішенні проблем, які будуть пов’язані з управлінням витратами, доходами і фінансовими результатами підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?