Курсова робота «Економічне обґрунтування продовження життєвого циклу продукції (на прикладі ВАТ “Кам‘янець-Подільський завод «Електрон»”)», 2008 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 08.03.2010 18:24 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні положення поняття життєвого циклу товару 1.1. Поняття життєвого циклу товару 1.2. Характеристика етапів класичного життєвого циклу товару 1.3. Підходи науковців до розподілу життєвого циклу товару на етапи та види 2. Аналіз діяльності ВАТ «Кам’янець-Подільський завод Електрон» 2.1. Коротка характеристика підприємства та основних результатів його діяльності 2.2. Аналіз асортиментної політики підприємства 2.3. Аналіз ЖЦТ за допомогою методу Поллі-Кука 2.4. Дослідження сезонних коливань попиту на продукцію підприємства та прогнозування подальших обсягів продажу 3. Економічне обґрунтування продовження життєвого циклу продукції 3.1. Визначення напрямків продовження життєвого циклу товарів 3.2. Тактичні дії підприємства щодо підкріплення стратегічних дій Висновки Список літератури

Висновок

Життєвий цикл товару - це послідовність періодів існування товару фірми на ринку, які характеризуються зміною обсягів продажу та прибутку від його реалізації, відповідними маркетинговими стратегіями від моменту виведення товару на ринок до його зняття з ринку відповідно до поведінки споживачів і конкурентів. Вона була вперше опублікована Теодором Левіттом у 1965р. Концепція виходить з того, що будь-який товар чи рано пізно витісняється з ринку іншим, краще зробленим чи дешевшим товаром.

ЖЦТ складається з етапів, кожний з яких вимагає від підприємства відповідної стратегії і тактики ринкової поведінки.

Класичний життєвий цикл товару складається з чотирьох етапів:

 Етап впровадження;

 Етап зростання;

 Етап зрілості;

 Етап спаду.

В залежності від етапу ЖЦТ змінюються затрати підприємства на виробництво товару і об’єм прибутку, стають іншими ступінь конкуренції і ціна товару, поведінка покупців і диференціація випущених товарів.

Особливості ЖЦТ:

1. Перехід від однієї стадії до іншої відбувається плавно, без стрибків. Служба маркетингу повинна уважно стежити за динамікою продажів і прибутку, щоб вловити межі стадій і внести зміни в програму маркетингу

2. Тривалість ЖЦТ і його окремий стадій залежить як від товару, так і від ринку. Сировинні товари мають більш тривалий період, готові вироби - більш короткий, продукти високих технологій ще коротший - 2-3 роки.

3. Життєвий цикл того самого товару на різних ринках неоднаковий.

4. За допомогою маркетингу життєвий цикл може бути як продовжений, так і скорочений.

На кожному етапі фірма намагається домогтися відповідних цілей:

- скоротити етап появи на ринку - підготувати споживачів і посередників;

- прискорити процес росту - стимулювати споживачів;

- продовжити як можна довше етап зрілості (нові споживачі, нові сфери застосування, нові модифікації);

- уповільнити етап спаду.

Ідеальний профіль життєвого циклу має коротку стадію появи товару на ринку, стадію швидкого росту, довгу стадію зрілості і повільну, поступову стадію спаду.

На стадії розробки компанія несе лише збитки, на етапах виведення та зростання обсяги продажу та прибутки динамічно збільшуються і на стадії зрілості є максимальними. Далі товар переходить у стадію занепаду, де продажі та прибутки зменшуються.

Об‘єктом дослідження є ВАТ “Кам‘янець-Подільський завод «Електрон»”.

ВАТ “Кам‘янець-Подільський завод «Електрон»” заснований в 1968 році та розташований на Україні в м. Кам‘янець-Подільський по вулиці Маршала Харченко 22б.

На сьогоднішній день ВАТ завод «Електрон» випускає досить великий спектр продукції: контрольно – вимірювальна апаратура; значну частину товарної продукції займає виробництво продукції для медичних закладів – це

ліжко медичне функціональне з гідроприводом, ліжко стаціонарне, ліжко медичне функціональне на колесах, стіл офтальмологічний пересувний; велике значення на підприємстві надають продукції широкого вжитку (підставка під телевізор) і огорожі металевій.

Найбільшим попитом у споживачів користується апаратура контрольно - вимірювальна, обсяг їх реалізації за чотири квартали зріс на 66,98%. Отже, апаратура контрольно - вимірювальна – товар підвищеного попиту. Також з кожним кварталом зростали обсяги збуту товарів народного вжитку (на 60,29%) та огорожі металевої (у 13 разів), тому дана продукція також відноситься до товарів підвищеного попиту. Щодо медичного обладнання, то обсяги його реалізації значно скоротилися за чотири квартали (на 66%), тож можна сказати, що це товари зменшеного попиту.

Можна також висловити ряд пропозицій щодо перспективи подальшої політики підприємства на ринку:

1. Доцільно нарощувати виробництво апаратури контрольно - вимірювальної, огорожі металевої та товарів народного вжитку, тому що ці товари користуються широким попитом на ринку.

2. Варто скоротити виробництво медичного обладнання, через те що споживчий ринок цих товарів досить вузький і вже достатньо насичений.

3. Потрібно проводити постійний моніторинг ринку з метою визначення попиту на всі види продукції підприємства і виробляти ці види продукції в межах цього попиту для уникнення зайвих витрат перевиробництва.

Згідно з методикою Поллі-Кука бачимо, що станом на 2007 рік на стадії зростання знаходиться лише один товар – огорожа металева. На стадії занепаду знаходиться лише одна асортиментна група – медичне обладнання. На стадії зрілості знаходиться виробництво апаратури контрольно – вимірювальної та товарів народного вжитку.

На нашу думку, для товарів медичного обладнання варто застосувати стратегію елімінації, тому що обсяги їх продажу дуже різко скоротилися, що пов’язано з перенасиченням ринку медичного обладнання, який і так був не дуже ємним через специфічність товарів. Якщо не вдасться отримати нові контракти на поставку медичного обладнання, то варто зняти ці товари з виробництва. Через те, що обсяги продажів скоротилися більш ніж на 34 тис. грн., підприємству доцільно припинити виробництво даних товарів. Це дозволить заводу спрямувати вивільнені кошти на виробництво більшої кількості товарів, які на даний момент користуються попитом на ринку.

На нашу думку, для продовження життєвого циклу апаратури контрольно - вимірювальної, яка користуються значним попитом на місцевих ринках і мають значні обсяги збуту, варто застосувати стратегію акцентування уваги споживачів на перевагах даної продукції порівняно з конкурентами. Найбільш ефективним тактичним рішенням у межах даної стратегії, на нашу думку, є створення та широке розповсюдження спеціалізованих інформаційних брошур та листівок, у яких описуються конкурентні переваги даного товару.

Щодо товарів народного вжитку, то зважаючи на незначні обсяги продажів, на мою думку варто застосувати стратегію модифікації товару. Тактичними рішеннями для даної групи товарів можуть стати різні варіанти пропорцій і кольору товарів. Економічний ефект полягає в збільшенні обсягів продажів без додаткових затрат.

На нашу думку, щодо огорожі металевої підприємству варто застосувати стратегію розширення асортименту та стратегію модифікації для того, щоб привернути увагу нових споживачів, що дозволить попиту залишатися на досить високому рівні. Найдоцільнішими на даному етапі можуть бути тактичні рішення щодо зміни зовнішнього виду огорожі відповідно до замовлень покупців. Це дозволить, майже не змінюючи вартість виробництва, збільшити дохід від продажу, у цьому і полягатиме економічний ефект від даної тактики.

Коментар модератора

47 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали